Zobacz więcej

Długoterminowi posiadacze BTC kupują ponownie po wyprzedaży

4 mins
Autor Ali M.
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • Cena Bitcoina wykazuje znaczną zmienność wzrostową pomieszaną z korektami wynikającymi z wzajemnego oddziaływania podaży i popytu. Ostatnie trendy pokazują spadek cen poniżej 57 000 USD, ponieważ podaż przewyższyła popyt.
 • Po okresie dystrybucji, od początku maja długoterminowi posiadacze BTC zgromadzili ponad 70 000 BTC. Pomimo krótkoterminowych obaw rynkowych i zmienności, odzwierciedla to zaufanie do przyszłej wartości Bitcoina.
 • Ruch Bitcoina powyżej pasma cenowego +0,5σ sugeruje potencjalne testowanie pasma cenowego 1,0σ w okolicach 77 000 USD, wskazując na rosnący popyt i możliwe wznowienie trajektorii wzrostowej cen.
 • promo

Podstawowe prawa podaży i popytu określają akcję cenową każdego aktywa, w tym Bitcoina. Kiedy podaż przewyższa popyt, cena aktywów ma tendencję do spadania. I odwrotnie, gdy popyt przewyższa podaż, cena zwykle rośnie.

Te same zasady dotyczą kryptowalut, a metryki on-chain mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak zachowują się posiadacze BTC.

Posiadacze BTC realizują zyski

Analizując trwającą hossę na rynku Bitcoina w dłuższej perspektywie, ruch cenowy zazwyczaj wykazuje znaczną tendencję wzrostową, zmieszaną z okresami korekt i konsolidacji. Większość inwestorów wie, że rynki finansowe nie rosną w linii prostej, co prowadzi do dynamicznej interakcji między podażą a popytem. Natomiast to skutkuje okresowymi korektami.

Trend ten jest widoczny, gdy obserwuje się dwa wskaźniki: zrealizowana kapitalizacja i zrealizowane zyski.

 • Zrealizowana kapitalizacja: Sumuje to wartość wszystkich BTC w oparciu o cenę, kiedy zostały ostatnio przeniesione, dając jaśniejszy obraz pieniędzy realnie zainwestowanych w Bitcoin.
 • Zrealizowane zyski: Odnosi się to do rzeczywistych zysków, jakie osiągnęli posiadacze BTC, gdy sprzedali swoje Bitcoiny za więcej niż zapłacili.

Gdy Bitcoin osiągnął nowy rekord wszech czasów wynoszący ponad 73 000 USD w połowie marca, jego zrealizowana kapitalizacja również wzrosła. Sugeruje to, że większość długoterminowych posiadaczy pozostawała w zysku. W konsekwencji niektórzy wyszli ze swoich pozycji, co spowodowało znaczny wzrost zrealizowanych zysków.

Bitcoin Zrealizowany limit i zyski
Zrealizowana kapitalizacja i zyski dla Bitcoina. Źródło: Glassnode

Rosnąca podaż BTC na rynku przekroczyła poziomy popytu, prowadząc do fazy korekcyjnej, w której cena Bitcoina spadła poniżej 57 000 USD. Spadek ten sprowadził BTC poniżej ceny, jaką zapłacili krótkoterminowi posiadacze BTC. Co więcej, okresowo spowodowało to poczucie strachu na rynku. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę, że posiadacze krótkoterminowi są bardziej skłonni do sprzedaży w oparciu o zmienność ceny.

 • Zrealizowana cena: Średnia cena, po której wszystkie BTC zostały ostatnio kupione. To tak, jakby dowiedzieć się, jaki średni koszt każdy zapłacił za swoje BTC.
 • Zrealizowana cena krótkoterminowych posiadaczy: Średnia cena, jaką inwestorzy zapłacili za BTC, którą przenieśli w ciągu ostatnich 155 dni. Te BTC są tymi, które najprawdopodobniej zostaną wkrótce wydane lub sprzedane.
 • Zrealizowana cena długoterminowych posiadaczy: Średnia cena, jaką zapłacili posiadacze BTC, że nie ruszyli swoich monet od ponad 155 dni. Istnieje zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że te BTC zostaną wkrótce wydane lub sprzedane.

Zrealizowana cena krótkoterminowych posiadaczy BTC, która obecnie wynosi 60 500 USD, służyła jako punkt akumulacji pomimo obaw inwestorów. Rzeczywiście, długoterminowi posiadacze BTC czuli się komfortowo, dodając więcej monet do swoich pozycji na tym poziomie po zrealizowaniu zysków w marcu.

Podstawa kosztów Bitcoin On-Chain
Podstawa kosztów Bitcoin on-chain. Źródło: Glassnode

Jak zmieniają się trendy podaży i popytu na Bitcoina?

Długoterminowa zmiana pozycji netto posiadaczy BTC daje wgląd w rynkową zmienność. Po przejściu przedłużonego okresu dystrybucji, długoterminowi posiadacze zaczęli ponownie gromadzić, kupując ponad 70 000 BTC od początku maja.

 • Zmiana pozycji netto posiadaczy długoterminowych: Pokazuje, jak ilość Bitcoinów posiadanych przez inwestorów długoterminowych rośnie lub maleje w czasie.

Opierając się na prostych prawach podaży i popytu, gdy popyt na Bitcoin zaczyna przewyższać dostępną podaż BTC na rynku, szanse na wznowienie przez Bitcoin trajektorii wzrostowej rosną.

Zmiana pozycji netto posiadacza Bitcoina
Zmiana pozycji posiadaczy Bitcoina. Źródło: Glassnode

Obserwacja salda Bitcoina na giełdach może potwierdzić tę dynamikę podaży i popytu.

 • Saldo na giełdach: Odnosi się to do całkowitej ilości Bitcoinów przechowywanych w portfelach giełd kryptowalut.

Od początku maja ponad 30 000 BTC przeniosło się do prywatnych portfeli kryptowalutowych w celu długoterminowego przechowywania. To świadczy o zaufaniu posiadaczy do przyszłej wartości Bitcoina.

Saldo Bitcoin na giełdach
Saldo Bitcoina na giełdach. Źródło: Glassnode

Podczas gdy ocena przyszłej akcji cenowej dowolnego aktywa może być trudna, wiele wskaźników on-chain może wskazywać na potencjalne punkty cenowe, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę. Jednym z tych wskaźników są pasma cenowe MVRV Extreme Deviation Pricing Bands. Określają one, czy cena Bitcoina jest wysoka, czy niska na podstawie jego historycznych średnich.

 • MVRV: To skrót od Market Value to Realized Value (wartość rynkowa do wartości zrealizowanej). Wartość rynkowa to aktualna cena Bitcoina pomnożona przez liczbę BTC w obiegu, podczas gdy wartość zrealizowana to średnia cena, po której wszystkie BTC zostały ostatnio kupione.
 • Przedziały cenowe: Pasma te pokazują górne i dolne granice ceny Bitcoina w oparciu o jego historyczne wartości MVRV, aby pomóc określić, kiedy Bitcoin jest skrajnie przewartościowany lub niedowartościowany na podstawie historycznych danych cenowych.

Bitcoin niedawno powrócił powyżej pasma cenowego +0,5σ, które obecnie wynosi 64 600 USD. Historycznie rzecz biorąc, taki wzrost skłonił Bitcoina do przetestowania pasma cenowego 1,0σ wspieranego przez rosnący popyt. Ten przedział cenowy oscyluje obecnie wokół 77 000 USD.

Saldo Bitcoin na giełdach
Saldo Bitcoina na giełdach. Źródło: Glassnode

Podsumowanie i wnioski

Podstawowe prawa podaży i popytu dyktują ruchy cenowe Bitcoina. Rzeczywiście, ceny spadają, gdy podaż przewyższa popyt i rosną, gdy popyt przewyższa podaż. Metryki on-chain dają cenny wgląd w tę dynamikę, pozwalając analitykom zrozumieć zachowanie posiadaczy BTC.

Ostatnie dane wskazują na spadek ceny poniżej 57 000 USD wraz ze wzrostem podaży. Jednak długoterminowi posiadacze wykazali się zaufaniem do największe kryptowaluty, gromadząc ponad 70 000 BTC od początku maja. Trend ten sugeruje odporność rynku pomimo krótkoterminowej zmienności.

Kluczowe wskaźniki, takie jak zrealizowana kapitalizacja i zrealizowane zyski, sugerują, że wielu długoterminowych posiadaczy osiągnęło zysk na ostatnim ATH Bitcoina. Dalej doprowadziło to do fali sprzedaży i późniejszych korekt cen. Jednak akumulacja przez długoterminowych posiadaczy BTC po niższych cenach wskazuje na pozytywne perspektywy dla przyszłej wartości Bitcoina.

Ogólnie rzecz biorąc, te wskaźniki on-chain pomagają zidentyfikować zmiany w podaży i popycie, dając szansę na zrozumienie akcji cenowej Bitcoina i zachowania inwestorów. Ponadto wskazuje potencjalne trendy wzrostowe, gdy popyt zaczyna przewyższać podaż.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane