Polygon wprowadza nową usługę Web3 ID

2 mins
2 marca 2023, 14:00
Tłumaczenie Piotr Ratajski
2 marca 2023, 14:00
W SKRÓCIE
  • Polygon uruchomił Polygon ID, usługę identyfikacyjną Web3 na swoim sidechainie Ethereum, która uwierzytelnia poświadczenia użytkownika bez ujawniania informacji osobistych.
  • Będzie korzystać z dowodów zerowej wiedzy (ZKP), które eliminują potrzebę publicznego przesyłania wrażliwych informacji do blockchaina.
  • ZKP stają się coraz ważniejsze w branży blockchain. Warstwy 1 wykorzystujące ZKP obejmują Zcash, Tezos, Cosmos i Aleph Zero.
  • promo

W środę Polygon ogłosił, że wykorzysta technologię dowodu zerowej wiedzy dla swojej nowej usługi Web3 ID.

Polygon ogłosił Polygon ID, usługę identyfikacji Web3 na swoim sidechainie Ethereum. Usługa uwierzytelnia poświadczenia użytkownika dla aplikacji opartych na blockchainie bez ujawniania informacji osobistych. Dotrze do około 4 milionów użytkowników poprzez partnerów startowych, w tym Collab.Land, Fractal, Kaleido i The Sandbox. Polygon Labs integruje tę usługę z Polygon zkEVM, która zostanie wydana w tym miesiącu.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań tożsamości, Polygon ID wykorzystuje dowody zerowej wiedzy (ZKP). Dzięki ZKP wrażliwe informacje nie są przesyłane publicznie do blockchaina w celu zatwierdzenia. W związku z tym ZKP stają się coraz bardziej popularną techniką w Web3.

Polygon mianuje to jako “fundamentalną zmianę w modelu zaufania w Internecie”. I mogą się nie mylić. Polygon ID oferuje korzyści zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Dla firm, eliminuje wyzwania związane z zarządzaniem danymi użytkowników. Osobom prywatnym zapewnia większą kontrolę nad swoją tożsamością i dyskrecję w udostępnianiu danych osobowych instytucjom i organizacjom prywatnym.

W zapowiadającym tweecie Polygon stwierdził, że “przyszłość jest samowystarczalna”. Odniesienie do ogólno ekosystemowego ruchu w kierunku suwerennej tożsamości (SSI).

SSI pozwala jednostkom tworzyć i zarządzać własnymi tożsamościami przechowywanymi na rozproszonej księdze. Technika ta zabezpiecza informacje za pomocą kryptografii z kluczem publicznym, a jednostki kontrolują to, co ujawniają.

SSI zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo, zmniejszając jednocześnie ryzyko kradzieży tożsamości i oszustw. Na drodze do powszechnego przyjęcia stoją jednak wyzwania, takie jak interoperacyjność i zapewnienie dokładności. Niemniej jednak SSI może zmienić tożsamość cyfrową i wpłynąć na takie obszary jak finanse, głosowanie cyfrowe i opieka zdrowotna.

Czym są dowody zerowej wiedzy (Zero-Knowledge Proofs)?

Ostatnio ZKP stały się coraz ważniejsze w branży blockchain. Korzystając z tej techniki, użytkownik może udowodnić, że wie coś bez faktycznego ujawnienia tego, co wie. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie dowodu własności lub autoryzacji bez ujawniania jakichkolwiek wrażliwych informacji.

ZKP sprawiają, że blockchainy są szybsze i bardziej skalowalne, umożliwiając wykonywanie obliczeń poza łańcuchem, weryfikację wielu dowodów w tym samym czasie oraz umożliwienie bardziej wydajnego przechowywania i wyszukiwania danych.

Niektóre blockchainy warstwy 1, które wykorzystują ZKP, obejmują Zcash, Tezos, Cosmos i Aleph Zero. Kolejne łańcuchy badają ich implementację.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane