Pieniądz Cyfrowy: Jak kształtuje nowy porządek świata?

Udostępnij artykuł

Pieniądz Cyfrowy: Założenie, że waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC) są bardziej wiarygodne niż stablecoiny, powinno budzić pewne wątpliwości. Tak twierdzi prawnik międzynarodowy Yaroslav K. Yarutin.

Ostatnie pięćdziesiąt lat radykalnie zmieniło światowy krajobraz społeczno-gospodarczy. Globalistyczne podejście do tworzenia tkanki społecznej opiera się na stopniach posiadania dóbr materialnych. Umocniło to status pieniądza jako nieodłącznego towarzysza na ciernistej ścieżce ewolucji.

Jednak sam pieniądz również ewoluował i przeszedł drastyczne zmiany. Dotyczy to zarówno jego form, jak i zastosowań. Odzwierciedla to fundamentalne zmiany w jego postrzeganiu jako magazynu wartości w świadomości masowej.

Czy jednak finansowy komponent społeczeństwa jest nadal tak mocnym bastionem, za którym stoi niekwestionowany autorytet państwa?

Model stabilności monetarnej wspierany przez państwo ukształtował się pod wpływem westfalskiego porządku świata panującego w XVII wieku. Większość światowych przywódców i ich podwładnych nadal, na niemal podświadomym poziomie, wyznaje takie poglądy na temat pieniądza.

Mimo postępu technologicznego echa takich archaicznych poglądów pobrzmiewają nawet teraz. Widać to na przykładzie najnowszej wersji pieniądza w postaci cyfrowej.

Waluty cyfrowe banków centralnych

Według Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC), będące cyfrową formą pieniądza fiat, są bardziej wiarygodne niż stablecoiny. Wynika to wyłącznie z faktu, że emisja CBDC jest przeprowadzana przez bank centralny. A nie przez zdecentralizowaną organizację lub grupę entuzjastów.

Biorąc pod uwagę związany z tym poziom ryzyka, społeczność międzynarodowa wypracowała podobne podejście. Światowy organ nadzoru bankowego stwierdził, że stablecoiny wiążą się z dodatkowym ryzykiem. Wynika to z faktu, że za emisją takich monet stoją podmioty niepaństwowe.

Regulatorzy finansowi szczerze wierzą, że pieniądz opracowany przez państwo jest bardziej wiarygodny. Ale jak bardzo wiarygodne są w istocie takie CBDC? Czy są one zabezpieczone jakimiś towarami lub aktywami materialnymi? Czy też ich wiarygodność opiera się wyłącznie na ich statusie prawnym?

Biorąc pod uwagę szalejącą inflację, której źródłem jest fiat, oraz niestabilność jego kursów walutowych, założenie, że CBDC są bardziej wiarygodne, powinno wzbudzić pewne wątpliwości.

Nawet światowy organ nadzoru bankowego podkreśla, że instytucje finansowe i organy regulacyjne muszą “uwzględnić ryzyko związane z mechanizmami stabilizacyjnymi” kryptowalut przy ocenie wskaźnika ryzyka.

Czy mechanizmy stabilizacyjne opracowane przez grupę entuzjastów mogą być bardziej godne zaufania niż te wspierane przez państwo? Z pewnością tak, przynajmniej z matematycznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Pieniądz cyfrowy: Miękkie prawo

Powyższe przepisy nie wynikają z aktów prawa międzynarodowego. Pochodzą one z tzw. prawa “miękkiego”. Przyjęcie przepisów “miękkiego” prawa nie wymaga pełnej zgodności ze strony suwerennych państw. Jest to przeciwieństwo procesu zawierania międzynarodowych traktatów lub konwencji. W ten sposób społeczność międzynarodowa deklaruje bezużyteczność woli suwerenów przy tworzeniu ram regulacji międzynarodowych.

Społeczność międzynarodowa uznała waluty wirtualne, w tym stablecoiny, za kategorie podlegające prawu międzynarodowemu. Przygotowywane są już podstawy prawne do globalnego uznania walut cyfrowych. Opracowując podejście prawne, społeczność międzynarodowa subtelnie wzywa państwa do wprowadzenia zasad umożliwiających swobodny obrót walutami wirtualnymi na równi z pieniądzem fiat.

Powszechne stosowanie walut wirtualnych jest uważane za zwiastun nowego porządku świata. Charakteryzuje się on redystrybucją suwerenności finansowej państwa pomiędzy podmioty ponadnarodowe i grupy entuzjastów.

Każda jednostka ma prawo do posiadania własnych poglądów politycznych lub ich braku, a prawo to jest niezmienne. Każda grupa entuzjastów ma prawo bronić swoich ideałów, o ile nie narusza żadnych obowiązujących praw. Czy jednak państwo popiera koncepcję swojej suwerenności? O dziwo, wręcz przeciwnie, państwa w każdy możliwy sposób przyczyniają się do powstania nowego porządku świata.

Pieniądz cyfrowy kontra tradycyjny

Znaczna liczba ludzi i firm na całym świecie powstrzymuje się od stosowania pieniądza fiat z wielu powodów. Należą do nich: jego niepowszechność, wysokie oczekiwania inflacyjne oraz duże obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów.

Okoliczności te w oczywisty sposób zmniejszają konkurencyjność tradycyjnego systemu finansowego. Opiera się on na pieniądzu fiat, którego orędownikiem jest dolar amerykański jako światowa waluta rezerwowa. Ta ostatnia dosłownie podważa swój własny status, stając się narzędziem politycznej manipulacji i represji w toczącej się ekonomicznej wojnie. Prowadzi to do zniszczenia swobód obywatelskich i wolnej wymiany wartości na całym świecie.

Ludzkość rozpaczliwie potrzebuje obecnie ściśle regulowanego, tradycyjnego systemu finansowego. Oraz alternatywy w postaci zdecentralizowanego systemu finansowego, który jest wolny od zbędnej kontroli, bezwzględnych represji, dyskryminacji i nietolerancji, szalejącej korupcji i niesprawiedliwych ograniczeń.

Aby wygrać geopolityczny wyścig XXI wieku, państwa muszą odrzucić opresyjny paradygmat zakazów prawnych związanych z kryptowalutami i projektami opartymi na blockchainie.

Pieniądz nie powinien być instrumentem ograniczającym, ale raczej siłą jednoczącą, ułatwiającą swobodny przepływ towarów i usług.

Obecnie funkcjonujący system finansowy jest dokładnie odwrotny. Jest narzędziem podporządkowania, służącym do narzucania siłą swojego punktu widzenia.

Dlatego alternatywne finanse stają się przystanią, która zaciera granice między ludźmi. Zaspokajają też podstawowe potrzeby zrównoważonego rozwoju całej ludzkości.

O autorze

Yaroslav K. Yarutin jest międzynarodowym prawnikiem i adwokatem z Moskwy (Rosja). Jego praktyka prawna koncentruje się przede wszystkim na ochronie praw entuzjastów kryptowalut na całym świecie. Przed uzyskaniem licencji adwokata, Yaroslav zdobył doświadczenie w zakresie współpracy projektowej z globalną firmą konsultingową w kwestiach prawnych związanych z AML/KYC, międzynarodową zgodnością podatkową (FATCA, CRS) oraz wykorzystywaniem informacji poufnych. Posiada również doświadczenie zawodowe w dziale prawnym dużego banku międzynarodowego. Yaroslav posiada tytuł LL.M. w dziedzinie prawa międzynarodowego. Mówi po rosyjsku, angielsku i chińsku.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Opinia ekipy BeInCrypto w jednym tekście.

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz