Zobacz więcej

Rozpoczynamy odliczanie: Halving Bitcoina już za rok

7 mins
Autor Ali Martinez
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Halving Bitcoina, kluczowe wydarzenie zmniejszające nagrody za wydobycie, wpływa na nastroje rynkowe, rentowność górników i napędza innowacje w ekosystemie kryptowalut.
  • Halving wpływa na cenę Bitcoina, a inwestorzy instytucjonalni odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu reakcji rynku na to wydarzenie.
  • Nadchodzący halving może skłonić inwestorów do przyjrzenia się altcoinom oraz doprowadzić do postępu technologicznego w zakresie wydajności blockchain i przetwarzania transakcji.
  • promo

Pozostał zaledwie rok do wyczekiwanego halvingu Bitcoina. Eksperci i inwestorzy w branży kryptowalutowej uważnie monitorują jego potencjalny wpływ na rynek.

W poniższym artykule BeInCrypto wyjaśnia, czym jest halving Bitcoina, jak wpływa na górników i jakie są jego szersze implikacje dla całego ekosystemu kryptowalut.

Nadchodzi halving Bitcoina

Halving Bitocina to podstawowy mechanizm w protokole największej kryptowaluty. Został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć nagrodę za wydobycie o 50% co 210 000 bloków lub mniej więcej co cztery lata. Ta redukcja służy podwójnemu celowi. Jednym z nich jest kontrolowanie stopy inflacji Bitcoina i naśladowanie niedoboru metali szlachetnych, takich jak złoto. Natomiast drugi to zapewnienie przewidywalnej i malejącej podaży nowych BTC wchodzących na rynek.

Podstawowym celem halvingu Bitcoina jest stworzenie dla niego środowiska deflacyjnego. Stopniowo zmniejsza się tempo, w jakim wybijane są nowe monety. Ten niedobór ma na celu zachowanie wartości BTC w czasie, czyniąc go atrakcyjnym magazynem wartości. W rezultacie, mechanizm halvingu jest kluczowym elementem długoterminowej stabilności ekonomicznej Bitcoina.

Historycznie halving Bitcoina znacząco wpływał na jego cenę ze względu na zmniejszoną podaż nowych BTC. Na przykład w 2012, 2016 i 2020 roku, cena Bitcoina doświadczyła znacznego wzrostu w miesiącach następujących po każdym z tych wydarzeń. Uczestnicy rynku przewidywali szok podażowy i zwiększony popyt na coraz rzadsze aktywo.

Obecnie nagroda dla górników za wydobycie wynosi 6,25 BTC za blok. Po kolejnym halvingu, który ma mieć miejsce w 2024 r., nagroda za wydobycie spadnie do 3,125 BTC za blok. Ta redukcja nagród górników dodatkowo ograniczy liczbę nowych BTC wchodzących na rynek. W konsekwencji potencjalnie napędza to cenę, ponieważ popyt nadal rośnie pośród malejącej podaży.

Emisja Bitcoina / Źródło: Glassnode

Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Różne czynniki, takie jak nastroje na rynku, rozwój regulacji i trendy makroekonomiczne, mogą wpłynąć na trajektorię cen Bitcoina po halvingu.

W związku z tym uczestnicy rynku powinni podchodzić do nadchodzącego halvingu Bitcoina ze zrównoważoną perspektywą. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno jego historyczne znaczenie, jak i unikalne czynniki kształtujące obecny krajobraz rynkowy.

Historyczne wyniki cen BTC

Eksperci przewidują, że halving Bitcoina może doprowadzić do znacznych zmian w cenie największej kryptowaluty. Podobnie stało się po poprzednich halvingach. Jednak czynniki takie jak globalne warunki gospodarcze, zmiany regulacyjne i strategie inwestorów instytucjonalnych mogą wpłynąć na wynik.

Po halvingu w 2012 cena Bitcoina wzrosła z około 11 USD w listopadzie 2012 r. do szczytu w wysokości około 1100 USD w listopadzie 2013 r. Był to niezwykle duży wzrost w ciągu jednego roku.

W tym okresie Bitcoin był wciąż stosunkowo nową koncepcją. A rynek był napędzany głównie przez inwestorów detalicznych i wczesnych użytkowników, którzy przewidzieli potencjał zdecentralizowanej waluty cyfrowej.

Halving Bitcoina z 2012 roku
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Halving Bitcoina z 2016 roku sprawił, że cena BTC wzrosła z około 650 USD w lipcu 2016 roku do prawie 20 000 USD w grudniu 2017 roku. Sentyment rynkowy w tym okresie był przeważnie byczy. Był on napędzany przez zwiększoną uwagę mediów głównego nurtu, gwałtowny wzrost initial coin offerings (ICO) i wejście inwestorów instytucjonalnych.

Mimo to zmiany regulacyjne, takie jak pęknięcia bańki ICO i próby nałożenia surowszych zasad na giełdy kryptowalut, dodały niepewość i przyczyniły się do zmienności rynku.

Halving Bitcoina z 2016 roku
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Halving Bitcoina z 2020 r. spowodował wzrost ceny z około 9000 USD w maju 2020 r. do rekordu wszech czasów (ATH) na poziomie około 69 000 USD w listopadzie 2021 r. Halving z 2020 r. charakteryzował się zwiększonym zainteresowaniem instytucjonalnym, z dużymi korporacjami i funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi na rynek kryptowalut.

Pandemia COVID-19 również odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu nastrojów rynkowych. Globalne spowolnienie gospodarcze i bezprecedensowe środki stymulacji fiskalnej wzbudziły obawy o inflację i osłabienie waluty. Dlatego wzrósł popyt na Bitcoina jako cyfrowego magazynu wartości.

Halving Bitcoina z 2020 roku
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Zwłaszcza inwestorzy instytucjonalni mają znaczny wpływ na rynek. Ich reakcja na halving Bitcoina może znacząco wpłynąć na jego cenę i szerszy rynek kryptowalut.

Na przykład podczas halvingu z 2020 r. rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych Bitcoinem jako zabezpieczeniem przed inflacją i niepewnością makroekonomiczną przyczyniło się do wzrostu jego ceny.

Wpływ na górników

Nadchodzący halving Bitcoina zmniejszy nagrody górników o 50%. Wywrz to znaczną presję finansową na górników BTC. Ta redukcja nagród może zmusić górników do dostosowania swoich operacji w celu utrzymania rentowności i dalszego wspierania sieci.

W odpowiedzi na obniżone nagrody górnicy mogą zdecydować się na modernizację sprzętu, inwestując w bardziej energooszczędny i wydajny sprzęt. Będą starali się zoptymalizować swoje operacje wydobywcze. Wykorzystując najnowszą technologię, górnicy mogą zmniejszyć zużycie energii i koszty operacyjne. Jednocześnie zwiększają swoje szanse na udane wydobycie nowych bloków i zdobycie nagród.

Nagrody górnicze / Źródło: Glassnode

Zwiększone koszty związane z modernizacją sprzętu i poprawą efektywności energetycznej mogą jednak w nieproporcjonalny sposób dotknąć mniejszych górników. Te mniejsze firmy górnicze często nie dysponują zasobami finansowymi pozwalającymi na konkurowanie z większymi, dobrze finansowanymi grupami górników.

W rezultacie niektóre mniejsze podmioty mogą być zmuszone do opuszczenia rynku. Mogą one również skonsolidować się z większymi operacjami górniczymi w celu podzielenia się zasobami i zmniejszenia ryzyka.

Halving Bitcoina i trudność wydobycia
Trudność wydobycia BTC / Źródło: Glassnode

To potencjalne wyjście mniejszych górników może prowadzić do dalszej centralizacji wydobycia, z rosnącym udziałem mocy wydobywczej sieci kontrolowanej przez kilka dużych puli górniczych. Taka centralizacja stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i odporności sieci. Może sprawić, że sieć będzie bardziej podatna na ataki lub manipulacje.

Wyższy stopień centralizacji może również podważyć jedną z podstawowych zasad Bitcoina – decentralizację. Może tak się stać poprzez skoncentrowanie wpływu na sieć w rękach kilku podmiotów.

Halving Bitcoina i dystrybucja hashrate
Dystrybucja hashrate Bitcoina / Źródło: blockchain.com

Ponadto halving Bitcoina będzie miał wpływ na zmiany na rynku wydobycia, w którym górnicy będą poszukiwać miejsc o niższych kosztach energii lub bardziej korzystnych warunkach regulacyjnych. Może to spowodować zmianę geograficznego rozkładu operacji wydobywczych i dalej wpłynąć na decentralizację sieci.

Halving Bitcoina: Szersze implikacje dla rynku kryptowalut

Oczekuje się, że nadchodzący halving Bitcoina będzie miał szersze implikacje dla całego rynku kryptowalut. W miarę spadku nagród za wydobycie, inwestorzy, górnicy i użytkownicy mogą zwrócić uwagę na altcoiny. Niektóre oferują lepsze nagrody za wydobycie, bardziej wydajne mechanizmy konsensusu lub unikalne propozycje wartości, które zaspokajają konkretne przypadki użycia lub branże.

To przesunięcie uwagi może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania i szerszej adopcji altcoinów. Dlatego też wpływa na ich ceny, kapitalizację rynkową i ogólne znaczenie w ekosystemie kryptowalut.

Na przykład inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele z kryptowalutami mniej narażonymi na zmiany spowodowane halvingiem. Należą do nich te wykorzystujące mechanizmy konsensusu Proof-of-Stake (PoS). Nie polegają one na wydobyciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i dystrybucji tokenów.

Konsumpcja energii przez Ethereum / Źródło: digiconomist.net

Dodatkowo halving Bitcoina może służyć jako katalizator innowacji technologicznych w branży blockchain. Programiści i naukowcy mogą badać nowe sposoby optymalizacji wydajności wydobycia, zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia możliwości przetwarzania transakcji.

Te innowacje mogą doprowadzić do pojawienia się nowych mechanizmów konsensusu, rozwiązań skalowania warstwy drugiej oraz architektur blockchaina. Będą one dotyczyć obecnych ograniczeń istniejących sieci, w tym Bitcoina.

Halving może również skłonić do ponownej oceny obecnej dynamiki rynku. Może zwrócić uwagę na długoterminową stabilność sieci Proof-of-Work (PoW) i wpływ operacji wydobywczych. Taka kontrola mogłaby zachęcić branżę do przyjęcia bardziej zrównoważonych i wydajnych technologii. Może również zachęcić do opracowania nowych rozwiązań, które zrównoważą decentralizację, bezpieczeństwo i problemy środowiskowe.

Halving Bitcoina a zużycie energii
Konsumpcja energii elektrycznej przez Bitcoina / Źródło: ccaf.io

Ponadto halving Bitcoina może wpłynąć na rozwój regulacji w przestrzeni kryptowalut. Ponieważ wydarzenie to przyciąga uwagę inwestorów, rządów i instytucji finansowych, może wywołać dyskusje na temat odpowiednich ram regulacyjnych dla kryptowalut i potrzeby wyraźniejszych wytycznych w celu zapewnienia stabilności rynku, ochrony inwestorów i zgodności z istniejącymi przepisami finansowymi.

Halving Bitcoina 2024: Prognozy ceny BTC

Nadchodzący halving Bitcoina ma daleko idące implikacje dla rynku kryptowalut. Wraz z rozpoczęciem odliczania, uczestnicy rynku muszą uważnie monitorować to wydarzenie i odpowiednio dostosować swoje strategie.

Wielu inwestorów przewiduje podobny byczy trend, jaki pojawaił się po poprzednich halvingach, a cena BTC osiągała kolejne ATH. Ten optymizm wynika z rosnącej adopcji kryptowalut, rosnącego zainteresowania instytucjonalnego oraz postrzegania BTC jako zabezpieczenia przed inflacją i globalną niepewnością gospodarczą.

Jednak pewne czynniki ostrożności mogą wpłynąć na nastroje rynkowe związane z halvingiem w 2024 roku. Zmiany regulacyjne, takie jak potencjalne cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) i bardziej rygorystyczne zasady dotyczące giełd i portfeli kryptowalutowych, mogą wprowadzić niepewność i zmienność na rynku. Ponadto rosnące obawy dotyczące środowiska związane z wydobyciem Bitcoina i wzrostem bardziej energooszczędnych kryptowalut mogą wpłynąć na postrzeganie przez inwestorów długoterminowej wartości Bitcoina.

Inwestorzy instytucjonalni odegrają kluczową rolę w kształtowaniu nastrojów rynkowych podczas halvingu w 2024 roku. Nadal gromadzą oni i alokują zasoby kryptowalutowe. Dlatego ich strategie i reakcje na wydarzenie halvingu będą miały znaczący wpływ na cenę Bitcoina i szerszy rynek kryptowalut.

Inwestorzy ci prawdopodobnie będą ważyć potencjalne zyski z Bitcoina przeciwko ryzyku, jakie stwarzają zmiany regulacyjne i konkurencja ze strony altcoinów.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane