Bitcoin btc
$ usd

NBP i MF: Polska nie potrzebuje cyfrowej złotówki

3 mins
12 października 2020, 16:00
Aktualizacja Zerelik Maciej
12 października 2020, 16:00
W SKRÓCIE
 • Pod koniec września, poseł lewicy Przemysław Koperski złożył interpretację do Ministerstwa Finansów dot. cyfrowej złotówki oraz Libry.
 • Koperski pytał resort m.in o to, czy Polska planuje wydanie własnej CBDC oraz jak szybko jest w stanie to zrobić.
 • Polskie władze obserwują prace nad CBDC w różnych krajach, jednak NBP nie prowadzi żadnych działań w kierunku emisji cyfrowej złotówki.
 • Ministerstwo stwierdziło też, że nadal podtrzymuje swoje negatywne stanowisko ws. CBDC z 2017 roku.
 • promo

Pod koniec września, poseł lewicy Przemysław Koperski złożył interpretację do Ministerstwa Finansów dot. cyfrowej złotówki oraz Libry. Koperski pytał resort m.in o to, czy Polska planuje wydanie własnej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) oraz jak szybko jest w stanie to zrobić. Właśnie otrzymał odpowiedzi, którymi podzielił się na swoim Facebookowym profilu.

NBP i MF: Polska nie potrzebuje cyfrowej złotówki

Według przeprowadzonego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych sondażu, nad swoimi cyfrowymi walutami banku centralnego pracuje ok. 70% krajów. W tym wyścigu CBDC zdecydowanie przodują Chiny i ich cyfrowy juan, lecz kraje europejskie także prowadzą intensywne prace nad cyfrowym euro. Ponieważ nigdy nie pojawiły się żadne informacje dot. prac nad polską cyfrową złotówką, poseł lewicy – Przemysław Koperski postanowił dopytać u źródła, czyli w Ministerstwie Finansów. Przemysław Koperski na odpowiedź ministerstwa czekał ponad miesiąc. Wśród przyczyn tak długiego czasu oczekiwania podano konieczność konsultacji z Narodowym Bankiem Polskim (NBP). Z odpowiedzi wynika, że polskie władze obserwują prace nad CBDC w różnych krajach, jednak sam NBP nie prowadzi żadnych działań w kierunku wprowadzenia cyfrowej złotówki. Ministerstwo stwierdziło też, że nadal podtrzymuje swoje negatywne stanowisko ws. CBDC z 2017 roku.
W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilotażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności detalicznych oraz wysokokwotowych. Monitorowany jest też przebieg dyskusji w tym temacie w różnych gremiach międzynarodowych, w tym unijnych. Jednakże sam NBP również nie współpracuje w zakresie prac analitycznych, badawczych czy pilotażowych dotyczących emisji CBDC z  podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi bankami centralnymi. Nie prowadzi również samodzielnie prac nad wprowadzeniem w Polsce CBDC.

Jakie są powody?

Dlaczego polskie władze nie widzą potrzeby wyemitowania cyfrowej waluty banku centralnego? W odpowiedzi ministerstwo wymieniło szereg czynników, które sprawiają, że cyfrowy polski pieniądz nie jest wcale potrzebny:
 • wartość pieniądza gotówkowego od wielu lat rośnie. Nominalna wartość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) wyniosła na koniec lipca 2020 r. 285 mld zł (na koniec grudnia 2018 r. było to 203 mld zł, a w grudniu 2019 r. 224 mld zł), utrzymując również wysoki udział w podaży pieniądza M1 (na koniec lipca 2020 r. 20,2% (20,1% na koniec grudnia 2018 r.)),
 •  udział gotówki w płatnościach detalicznych ma co prawda tendencję malejącą, ale utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (57% na koniec 2018 r.),
 • w Polsce obserwowane jest silne przywiązanie do gotówki. Brak jest zainteresowania ze strony osób fizycznych wycofaniem gotówki z obiegu (w 2019 r. 62% internautów odpowiedziało się przeciwko wycofaniu gotówki),
 • poziom włączenia finansowego jest wysoki (na koniec 2018 r. 91% osób w wieku powyżej 15 lat posiadało rachunek płatniczy),
 • systemy płatności detalicznych oraz instrumenty płatnicze funkcjonujące w Polsce są wysoce innowacyjne i efektywne (np. płatności natychmiastowe, płatności zbliżeniowe);
 • gospodarka cyfrowa, w tym handel elektroniczny, posiada wiele różnorodnych i efektywnych metod płatności, które zapewniają konsumentom możliwość wyboru i zaspokajają ich potrzeby;
 • polski system płatności wysokokwotowych SORBNET2, w którym dokonywany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (Real-Time Gross Settlement – rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) dla płatności w złotych, umożliwia sprawny i wydajny przepływ pieniądza w gospodarce. Zaplanowane przez NBP na najbliższe 4 lata prace modernizacyjne będą prowadziły do unowocześnienia istniejących rozwiązań i wzrostu efektywności działania systemu.

Co MF ma do powiedzenia nt. Libry?

Ministerstwo zabrało też głos w sprawie projektu tworzonego przez Facebooka, czyli Libra. MF przyznało, że monitoruje sytuacje, jednak w Europie nie powinien działać żaden stablecoin, dopóki nie zostaną wprowadzone stosowne regulacje.
(…) stablecoin o istotnej skali działania nie powinien zacząć funkcjonować w Unii Europejskiej, dopóki wyzwania prawne, regulacyjne i nadzorcze oraz ryzyko nie zostaną odpowiednio zidentyfikowane i rozwiązane.
Pełną odpowiedź Ministerstwa Finansów możecie znaleźć TUTAJ.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane