Zobacz więcejKrypto to rynek oparty na rozgrywaniu narracji. Jedną z nowych narracji, która przyciągnęła uwagę Crypto Twittera i mediów społecznościowych, są tokeny hybrydowe ERC-404. Ale czym one są i jak działają? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym kompleksowym przewodniku po tokenach ERC-404. Oto, co musisz wiedzieć o tym innowacyjnym, choć nieoficjalnym standardzie tokenów.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Czym jest ERC-404?

Tokenizacja jest ważnym narzędziem do zarządzania zasobami cyfrowymi w zdecentralizowanych ekosystemach. Zazwyczaj tokeny dzieli się na dwa główne typy: tokeny zamienne (ang. fungible) i niezamienne (non-fungible, NFT). Tokeny zamienne, które zazwyczaj są zgodne ze standardem ERC-20, zapewniają, że każda jednostka jest taka sama jak następna – jeden token X nie różni się niczym od drugiego tokena X. Sprawia to, że ERC-20 jest prostą i skuteczną metodą do zastosowań wymagających zamiennych aktywów

Przeciwnie, niezamienne tokeny standardu ERC-721 stawiają na unikalność. Umożliwiają one użytkownikom indywidualną identyfikację zasobów cyfrowych w oparciu o ich odrębne cechy.

Społeczność kryptowalutowa była świadkiem narodzin ERC-404 na blockchainie Ethereum na początku lutego 2024 roku. Innowacyjny standard tokenów łączy zamienność ERC-20 z odrębnością NFT ERC-721.

Mózgami stojącymi za tym najnowocześniejszym standardem tokenów są dwie enigmatyczne postacie znane jako “ctrl” i “Acme”. Para ta odpowiada głównie za rozwój ERC-404, motywowana wcześniejszymi doświadczeniami z projektem, który obiecywał podobne funkcje, ale nie spełnił oczekiwań i nie dowiózł produktu.

Jak działają tokeny ERC-404?

Tokeny ERC-404 łączą najlepsze aspekty tokenów zamiennych i niezamiennych w jednym. W ramach kontraktu ERC-404, NFT i token zamienny są generowane razem w z góry określonym stosunku, wiążąc ich losy razem.

Połączenie między NFT i “zwykłymi” tokenami jest głębokie i nierozerwalne. Mówiąc prościej, posiadanie jednego tokena “x” oznacza również posiadanie odpowiadającego mu “x” NFT.

Nabycie NFT automatycznie przyznaje właścicielowi powiązany token. I odwrotnie, sprzedaż tokena oznacza również przeniesienie powiązanego NFT. Zatem przeniesienie NFT oznacza, że oryginalny token przenosi się na adres nowego właściciela. Oto przykład krok po kroku, jak to działa.

  1. Osoba A kupuje jeden token od osoby B.
  2. W rezultacie osoba A otrzymuje jeden token, a jeden NFT jest wysyłany do niej na mocy umowy.
  3. Jednocześnie saldo osoby B zmniejsza się o jeden token i odpowiadający mu NFT.
  4. Następnie osoba A decyduje się sprzedać połowę swojego tokena (0,5) osobie C:
  5. Osoba C otrzymuje następnie połowę tokena.
  6. Osoba A zatrzymuje pozostałą połowę tokena.

Kroki piąty i szósty sprawiają, że sprawy stają się interesujące. Ponieważ NFT są unikalne i niezamienialne, w jaki sposób ktoś wysyła 0,5 jednostki NFT? Ta logika pozostaje całkowicie w gestii podmiotu wdrażającego kontrakt ERC-404. Należy zauważyć, że pozostawia to miejsce na tworzenie ułamkowych NFT.

Zmiany w implementacji ERC-404

Obecna wersja standardu ERC-404 wprowadza udoskonalony mechanizm zarządzania relacjami między tokenami i powiązanymi z nimi NFT. Jak wspomniano wcześniej, standard został nieco przyspieszony. Obecny proces transferu tokenów ERC-20 został usprawniony.

W szczególności, gdy użytkownik przekazuje określoną liczbę tokenów ERC-20, równoważna liczba tokenów ERC-721 w jego posiadaniu jest bezpośrednio przekazywana odbiorcy. Eliminuje to wcześniejszy wymóg spalania i ponownego tworzenia (mintowania) tokenów ERC-721, czyniąc proces prostszym i wydajniejszym.

Zoptymalizowano również obsługę identyfikatorów tokenów ERC-721. Zamiast ciągłego zwiększania numerów ID, są one teraz poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w sposób FIFO (First In, First Out). Zmiana ta zapewnia spójny i przewidywalny zestaw identyfikatorów tokenów NFT, odzwierciedlający zachowanie widoczne w standardowych kolekcjach NFT.

Wreszcie, aktualizacja poprawiła przejrzystość transakcji poprzez emisję przewidywalnych zdarzeń. Zdarzenia te wyraźnie wskazują wykonane działania, niezależnie od tego, czy dotyczą tokenów ERC-20 czy ERC-721, zwiększając przejrzystość i identyfikowalność wszystkich operacji w ramach standardu.

Czym różnią się tokeny ERC-404 od tokenów ERC-20?

Tokeny ERC-404 i ERC-20 różnią się zakresem i użytecznością. W rzeczywistości ERC-404 to tylko smart kontrakt, który generuje kontrakt ERC-20 i uzupełniający kontrakt ERC-721.

Z kolei ERC-20 tworzy tokeny i pewną logikę do prowadzenia księgi dla wspomnianych tokenów. Główne różnice między nimi można znaleźć w NFT. Hybrydowa koncepcja tokenów pozwala NFT na handel na rynkach NFT i tokenów. Innymi słowy, ERC-404 może handlować na rynkach takich jak Uniswap i OpenSea. Dodatkowo, ERC-404 pozwalają na natywną frakcjonalizację NFT.

Handel tokenami ERC-20 odbywa się na zdecentralizowanych giełdach, takich jak Uniswap, podczas gdy ERC-721 zazwyczaj handluje się na OpenSea i podobnych platformach. ERC-404 łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, co pozwala na lepsze doświadczenie deweloperów.

Historia tokenów hybrydowych

Ewolucja standardu ERC-404 oznaczała znaczącą zmianę w dziedzinie tokenów cyfrowych i zasadniczo rozpoczęła się od uruchomienia $PANDORA. Ten przełomowy projekt połączył różnokolorowe pudełka NFT z tokenem PANDORA, szybko osiągając kapitalizację rynkową przekraczającą 100 milionów dolarów od momentu jego powstania przez pseudonimowy duet “ctrl” i “Acme” na początku roku 2024.

Krajobraz uległ dalszemu rozszerzeniu wraz z pojawieniem się nowych przedsięwzięć, takich jak Defrogs, Rug i Monarch, z których wszystkie wykorzystują potencjał technologii tokenów hybrydowych.

Należy jednak zauważyć, że ERC-404 nie był pionierem koncepcji tokenów hybrydowych. Podejmowano różne próby łączenia funkcjonalności tokenów, z których każda przyczyniała się do ciągłej ewolucji standardów tokenów.

Wśród tych prekursorów, ERC-3525 wprowadził model tokenów pół-zamienialnych, rewolucjonizując metody transferu i zatwierdzania, aby dostosować je do ich charakteru (semi-fungible). Wyróżniał się on oddzieleniem wartości tokena od adresu, zamiast tego kojarząc go bezpośrednio z tokenem należącym do adresu.

Na początku lutego 2024 deweloper-amator znany jako Serec Thunderson stworzył unikalny token o nazwie EMERALD, przygotowując grunt pod ERC-404. Pomimo upadku EMERALD z powodu krytycznej wady, wzbudził on zainteresowanie wśród innych deweloperów, którzy dopracowali pomysł do tego, co stało się ERC-404 na początku lutego 2024.

Korzyści z ERC-404

Włączenie tokenów ERC-404 do projektu wprowadza znaczące ulepszenie, zwłaszcza pod względem płynności i dynamiki rynku, co widać po uruchomieniu $PANDORA.

Standard ERC-404 upraszcza tworzenie pul płynności poprzez wykorzystanie zamiennego aspektu tych tokenów, rozwiązując typowe wyzwania związane z płynnością, przed którymi stoją tradycyjne kolekcje NFT, które opierają się na handlu w formie aukcji. To podejście oparte na dwóch tokenach nie tylko zwiększa płynność, ale także usprawnia transakcje, czyniąc rynek bardziej przyjaznym inwestorom.

Oto kilka wyzwań, które rozwiązuje ERC-404:

  • Bariery dla sprzedawców: Dla sprzedawców format aukcji jest ryzykowny. W przypadku niskiej frekwencji, mogą oni być zmuszeni zadowolić się niższymi ofertami końcowymi lub w ogóle nie sprzedawać NFT. Ryzyko to może zniechęcić sprzedawców do wystawiania swoich NFT, dodatkowo wpływając na niższą płynność.
  • Ograniczony udział kupujących: Aukcje mogą ograniczać uczestnictwo tylko do tych kupujących, którzy są świadomi aukcji, mają środki na złożenie oferty i są skłonni czekać przez cały proces aukcyjny. Może to ograniczyć pulę potencjalnych nabywców, wpływając na płynność.
  • Wyzwania związane z ustalaniem cen: Aukcje mogą pomóc w ustaleniu ceny NFT, ale mogą również sprawić, że ustalanie ceny będzie nieefektywne. Jeśli nie ma wystarczającej liczby uczestników, ostateczna cena sprzedaży może nie odzwierciedlać dokładnie wartości rynkowej NFT.

Jakie są zagrożenia i ograniczenia ERC-404?

Tokeny ERC-404 przyciągają wielu krytyków. Niektóre krytyczne głosy dotyczą obecnego szumu, inne samego tokena. Ze względu na nieformalny standard i pośpiech w produkcji, wiele osób postawiło hipotezę o nadchodzącej fali fałszywych projektów, rug pulli i innych szkodliwych dla użytkowników zachowań.

Innymi słowy, wiele projektów będzie zachowywać się w sposób niezamierzony, a niektóre mogą spieszyć się z projektem, nie wiedząc do końca jak powinien działać, ponieważ tokeny ERC-404 nie są ustandaryzowane.

Kolejna krytyka dotyczy wykorzystania podpisów tokenów w smart kontrakcie. W szczególności, gdy ktoś kupuje token, wraz z nim przenoszony jest NFT. Jeśli na przykład przelejesz 0,5 jednostki tokena, nie otrzymasz NFT. Jeśli jednak nabędziesz wystarczającą liczbę jednostek równą pojedynczemu tokenowi, zostanie wymintowany NFT. Może to potencjalnie prowadzić do przypadków, w których użytkownicy mogą “ukraść” NFT, gdy token ERC-404 zostanie zdeponowany w protokole.

Jakie są najlepsze projekty ERC-404?

Najlepsze tokeny ERC-404
Najlepsze tokeny ERC-404 według kapitalizacji rynkowej: CoinGecko

1. Pandora

Pandora to inauguracyjny projekt wykorzystujący tokeny ERC-404. W unikalny sposób łączy pudełka NFT w różnych kolorach z samym tokenem PANDORA. Od momentu wyjścia na rynek, PANDORA przeżywa niezwykłe wzrosty.

Osiągając kapitalizację rynkową w wysokości ponad 250 milionów dolarów, od tego czasu ustabilizowała się na poziomie nieco powyżej 150 milionów dolarów. Został on stworzony przez pseudonimowych programistów “ctrl” i “Acme”.

2. DeFrogs

DeFrogs to drugi najpopularniejszy token, który wykorzystuje niewielką modyfikację implementacji tokena ERC-404. Zawiera on kolekcję 10 000 tokenów z memami inspirowanymi PEPE.

Kapitalizacja rynkowa wynosi w chwili publikacji artykułu ponad 7 milionów dolarów, a maksymalna podaż projektu wynosi 10 000 tokenów. DEFROGS można znaleźć na giełdach takich jak Uniswap i BingX.

3. Rug

Rug to kolejny projekt ERC-404, który powstał w miejscu, w którym poprzedni zestaw deweloperów zakończył pracę. Pierwotnie była to kolekcja NFT na Solanie znana jako Flippies. Kolekcja zawiera zbiór pikselowych pingwinów.

Według strony internetowej projektu, został on ostatecznie przejęty przez grupę deweloperów, którzy przyjęli model ERC-404. RUG ma również maksymalną podaż 10 000 tokenów i kapitalizację rynkową w wysokości 2 milionów dolarów na dzień 18 lutego 2024 roku.

Skąd ten szum wokół tokenów ERC-404?

Jak wspomniano wcześniej, ERC-404 rozwiązuje problem płynności nieodłącznie związany z NFT. Naturalnie, taka innowacja z pewnością przyciągnie kilka spojrzeń i naśladowców. W rezultacie wiele projektów zmieniło się lub całkowicie oparło od podstaw na tym pomyśle.

Jednak ERC-404 przyciągnęły również uwagę ze względu na fakt, że nie są one rzeczywistymi ERC. Nie można znaleźć standardu ERC-404 w oficjalnym rejestrze propozycji Ethereum (EIP).

Przez cały cykl EIP musi być jasno i dokładnie udokumentowany, w tym motywacja, specyfikacja, uzasadnienie i, w stosownych przypadkach, szczegóły techniczne implementacji. Proces ten ma na celu zapewnienie, że wszelkie zmiany w protokole Ethereum są starannie rozważane, szeroko dyskutowane i uzgadniane przez społeczność.

ERC, co oznacza Ethereum Request for Comment, jest rodzajem dokumentu standaryzacyjnego w ekosystemie Ethereum, który określa konkretne zasady wydawania zmian w łańcuchu bloków Ethereum.

Standardy te są proponowane przez członków społeczności Ethereum w ramach procesu Ethereum Improvement Proposal (EIP). Gdy propozycja zyska wystarczające poparcie, może zostać przyjęta jako ERC.

ERC służą różnym celom, w tym definiowaniu nowych standardów tokenów, określaniu nowych funkcji lub proponowaniu ulepszeń platformy Ethereum.

W przeciwieństwie do standardowych tokenów Ethereum, które są zgodne z formalnymi propozycjami ulepszeń Ethereum (EIP), ERC404 zostały wprowadzone bez przechodzenia oficjalnego procesu EIP. Oznacza to, że nie zostały one poddane takiej samej kontroli, w tym audytom, jakie otrzymują oficjalne standardy. W związku z tym ważne jest, aby użytkownicy podchodzili do tokenów ERC404 z dodatkową warstwą ostrożności.

Przyszłość tokenów ERC-404 i hybrydowych standardów tokenów

Ponieważ ERC-404 jest wciąż dość nowy, wciąż istnieją możliwości jego ulepszenia. Gdy minie trochę czasu, może on potencjalnie przynieść nowe powody do zainteresowania się kryptowalutami. Tokeny hybrydowe, takie jak ERC-404, są po prostu kolejną innowacją, która może poprawić wrażenia z korzystania z web3.

Tokeny NFT borykają się również ze spadkiem wolumenu transakcji od szczytów hossy w 2021 roku. Biorąc pod uwagę dalszą krytykę NFT i brak rzeczywistej namacalnej użyteczności w zdecydowanej większości przypadków, można by postrzegać ten konkretny sektor jako słabszy w web3.

Wolumen obrotu NFT
Wolumen obrotu BlockNFT: The Block

ERC-404 pokazuje jednak, że wciąż istnieją deweloperzy, którzy wierzą w ten sektor. Hybrydowy model tokenów może stworzyć nowe doświadczenie, które potencjalnie może przynieść dalsze przypadki użycia.

Światła jupiterów ponownie skierowane na NFT?

Dzięki tokenom ERC-404 wszystkie oczy znów zwrócone są na NFT. Ten hybrydowy standard tokenów stał się szybkim katalizatorem nowych projektów i ulepszeń, rozpoczynając rok 2024 z hukiem napędzanym innowacjami. Nie wiadomo jeszcze, czy ta dynamika się utrzyma – i doprowadzi do tego, że nowy kapitał będzie szukał miejsc do inwestycji w web3. Jednak wraz z odwilżą kryptowalutowej zimy, tokeny ERC-404 mogą być początkiem odrodzenia NFT w 2024 roku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są tokeny ERC-404?

Kto stworzył tokeny ERC-404?

Jakie problemy rozwiązują tokeny hybrydowe?

Czym jest token ERC?

Jaki jest najpopularniejszy standard ERC?

Jakie są standardy tokenów ERC?

Co to jest typ tokena ERC20?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Maj 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

23785c151cda803ee5b41e4651b0c6c0?s=120&d=mm&r=g
Kornel Gajewski
Entuzjasta kryptowalut, HODLer, tłumacz-hobbysta. W świat kryptowalut wsiąknął w 2017 roku. Do BeInCrypto przyciągnęła go chęć szerzenia wiedzy o krypto. Z wykształcenia lekarz-anestezjolog, swoimi tekstami jednak stara się nie usypiać czytelników.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane