Zobacz więcej

Sui blockchain: Czym jest produkt Mysten Labs?

8 mins
Autor Ryan Glenn
Tłumaczenie Karol Nalepa
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Jest bardziej niż prawdopodobne, że podczas tego rynku niedźwiedzia szukałeś następnego obiecującego projektu, który może okazać się hitem następnego bull runu. Środowiska wykonawcze warstwy 1 – to projekty, o których ostatnio jest głośno, a jednym z nich jest Sui.

Zespół stojący za tym projektem uważa, że stworzył optymalne środowisko do realizacji smart kontraktów. Następca Diem wierzy, że rozwiązał problemy skalowalności, bezpieczeństwa i opłat za gaz. A dodatkowo kusi plotkami, że airdrop SUI da dobrze zarobić wczesnym użytkownikom.

Nasi doświadczeni traderzy i analitycy oraz członkowie społeczności dzielą się swoimi opiniami na temat nowych projektów kryptowalutowych każdego dnia w społeczności BeInCrypto Polska na Telegramie – dołącz tam już dziś!

Gdzie kupić SUI? 🔥 Na razie tokena nie ma na rynku, ale najlepsze sposoby na szybki zakup kryptowalut to:

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Co to jest Sui?

kurs Sui blockchain

Sui jest blockchainem proof-of-stake warstwy 1 z możliwościami smart kontraktów. Projekt jest dziełem Mysten Labs, firmy założonej przez byłych pracowników projektu Libra, znanego jako “kryptowaluta od Facebooka”.

Libra to system płatności oparty na blockchainie i stablecoinach, który nigdy nie trafił na rynek. Niektórzy z programistów, którzy pracowali nad Project Libra (znanym też jako Diem) są teraz zaangażowani w takie projekty jak Aptos i Sui.

Sui i Mysten Labs nie są oparte na Diem i nie mają żadnych związków z projektem Aptos. Obydwa zespoły mają jednak wspólne pochodzenie i opierają się na języku MOVE.

Mysten Labs ma również wsparcie popularnych funduszy venture capital. Są to między innymi Circle, Binance Labs i Electric Capital.

Zespół Sui/Mysten ma na celu zapewnienie lepszych wrażeń użytkownikom dzięki skalowalności i niskim opóźnieniom. Sieć Sui pozwoli deweloperom i twórcom na zapewnienie optymalnych doświadczeń z korzystania z dobrodziejstw technologii blockchain dla przeciętnego użytkownika.

Jak działa Sui?

Sui działa w sekwencji epok (24 godziny). Określony komitet walidatorów zarządza każdą epoką, a później zmienia się.

Użytkownicy mogą delegować swoje stakowane tokeny do walidatorów. Delegowanie pozwala na konsolidację uprawnień do głosowania i uzyskanie udziału w zysku z opłat transakcyjnych. Ponadto, sieć zachowuje swoje właściwości bezpieczeństwa tak długo, jak dwie trzecie wszystkich środków jest przydzielone uczciwym stronom.

Walidatorzy mogą skalować się horyzontalnie poprzez sharding. W rezultacie, węzły mogą działać efektywniej poprzez zwiększenie ilości zasobów. Może to być procesor, pamięć, pamięć masowa w obrębie jednej maszyny lub na wielu maszynach.

Ceny i opłaty za gaz SUI

Jednym z największych problemów wstrzymujących mainstreamowe przyjęcie blockchainów są opłaty za gaz. Użytkownicy płacą za gaz, aby wykonać transakcje i dołączyć je do bloków. Bez gazu nieuczciwe podmioty mogłyby spamować sieć i w efekcie wywołać atak typu denial of service (DoS).

Kiedy aktywność sieci blockchain wzrasta, transakcje będą konkurować o pojemność bloków. Powoduje to gwałtowny wzrost opłat, przeciążenie sieci i, ostatecznie, rozczarowanie użytkownika z technologii.

Sui stosuje dynamiczne podejście do opłat poprzez mechanizm ustalania cen. Na początku każdej epoki osoby zatwierdzające głosują nad ceną referencyjną obowiązującą w całej sieci. Dzięki tej metodzie użytkownicy mogą mieć bardziej przewidywalne opłaty za gaz.

Opłaty za przechowywanie

Użytkownicy ponoszą odrębne opłaty za realizację transakcji i przechowywanie danych. Gdy użytkownik przekazuje dane do “funduszu pamięci” Sui, uiszcza opłaty za gaz i opłaty na rzecz projektu. Fundusz pokrywa koszty przechowywania danych przez osoby zatwierdzające, jednak wraz z rozwojem sieci rosną koszty przechowywania.

Język programowania Move

Sui blockchain Move programowanie

Językiem programowania blockchaina Sui jest Move. Język ten różni się nieco od tego Move, który jest oparty na języku programowania Rust i został pierwotnie opracowany przez Meta (Facebook).

Sui dzieli język programowania Move z projektami Diem i Aptos. Byli pracownicy Meta założyli również Aptosa. Smart kontrakty na Sui są tworzone za pomocą Move.

Sui będzie współpracować z kodem Move z innych systemów, z wyjątkiem Keys i globalnych operatorów magazynowych. Największe różnice pomiędzy Move Core a Move w wersji Sui to:

 • Adresy reprezentują identyfikatory obiektów
 • Punkty wejścia Sui przyjmują referencje obiektów jako wejścia
 • Wykorzystuje własną, skoncentrowaną na obiektach globalną pamięć masową
 • Posiada inicjalizatory modułów
 • Obiekty mają globalnie unikalne identyfikatory

Move vs Solidity

Sui jest “zabójcą Ethereum”, a to czyni z Move rywala dla Solidity. Stworzono go z myślą o naprawieniu problemów występujących w Solidity.

Podstawowe funkcje na większości blockchainów wdraża się poprzez odpowiednio zaprogramowane smart kontrakty. Tokeny na Ethereum to smart kontrakty, które prowadzą rejestr sald powiązanych z listą kluczy publicznych. Odbywa się to poza księgą rozproszoną.

Podczas transakcji wymieniane są komunikaty, ale nie rzeczywiste aktywa. Globalny stan sieci Ethereum jest odzwierciedleniem stanu wszystkich kont. Kontrastuje to z blockchainem Sui.

Dzięki Move, “magazyn” Sui jest zaprojektowany na bazie obiektów, podczas gdy większość istniejących platform smart kontraktów jest oparta na wyżej wspomnianym systemie kont. Obiekty te są programowalne i mogą przepływać przez smart kontrakty. Globalny stan sieci Sui to pula programowalnych obiektów.

Tutaj smart kontrakt to pakiet (Move Package), który może manipulować obiektami – Move Objects. Każdy obiekt ma swoją własność. Jego własność dyktuje, jak jest on używany w transakcjach. Ten podstawowy element – obiekt może być:

 1. Posiadany przez adres – najczęstszy przypadek dla obiektów Move. Obiekty Move przenoszą się na inne adresy, po czym stają się one własnością adresu odbierającego.
 2. Posiadany przez inny obiekt.
 3. Obiekty niezmienne. Wszystkie pakiety Move (np. smart kontrakty) są niezmienne po wdrożeniu.
 4. Współdzielony – każdy może odczytać lub zapisać ten obiekt.

Move został opracowany równolegle z Move Prover. Pozwala to programistom na sprawdzenie, czy ich kod działa poprawnie.

Równoległe transakcje

Jednym z najciekawszych rozwiązań Sui w kwestii skalowania jest wykonywanie równoległych transakcji. W większości blockchainów transakcje wykonują się sekwencyjnie – jedna po drugiej. Zapobiega to pewnej formie konkurencji między transakcjami i podwójnemu wydawaniu pieniędzy. Jednak ogranicza to również przepustowość.

Dzięki równoległemu wykonywaniu transakcji Sui blockchain może podobno przetwarzać do 120 000 transakcji na sekundę. Dla odniesienia, Ethereum może przetwarzać 7-15 transakcji na sekundę. Visa może przetworzyć 24 000 transakcji na sekundę.

Wiele transakcji nie ma złożonych współzależności z innymi częściami łańcucha bloków. Najczęściej użytkownicy chcą po prostu wysłać aktywa do odbiorcy. Mechanizm konsensusu zmniejsza ilość komunikacji wymaganej pomiędzy walidatorami w celu przetworzenia transakcji. Dzięki temu proste przelewy zatwierdzane są niemal natychmiast, a złożone transakcje realizowane są w ciągu 2-3 sekund.

Mechanizm konsensusu

Narwhal, Bullshark i Tusk wspólnie tworzą mechanizm konsensusu Sui. Systemy te rozdzielają odpowiedzialność za sieć.

 • Narwhal: zapewnia dostępność danych.
 • Bullshark lub Tusk: uzgadnia konkretne uporządkowanie danych.

Jedną z unikalnych cech Sui jest awangardowe podejście do mempoola. W tym przypadku mempool jest oparty na DAG, wspierany przez Narwhal. DAG umożliwia przetwarzanie równoległe w warstwie wykonawczej.

Bullshark zastąpił Tuska jako domyślny komponent konsensusu dla zmniejszenia opóźnień, gdzie nawet powolne walidatory mogą wnieść swój wkład. Jednakże, Tusk jest nadal dostępny do użytku.

Aptos vs Sui

Aptos APT prognozy kurs sui blockchain

Aptos i Sui mają wiele podobieństw: oba są duchowymi następcami Diema, założyciele obu blockchainów wywodzą się z Meta (Facebook) i oba używają języka programowania Move. Nawet dzielą niektórych inwestorów.

Aptos używa globalnej pamięci masowej rdzenia Move, podczas gdy Sui używa własnej. Ponadto Aptos nie posiada koncepcji zasobów lub obiektów będących właścicielami innych zasobów. Każdy adres Sui może posiadać nieograniczoną liczbę zasobów tego samego typu. Jedno konto może posiadać dziesięć różnych obiektów – tokenów Sui, z których każdy ma swoją własną wartość.

Na dodatek, podobno obsługuje 120 000 transakcji na sekundę, podczas gdy Aptos może obsłużyć 160 000 transakcji na sekundę. Chociaż ta liczba drastycznie spadła przy starcie mainnetu APT.

Który z nich jest lepszy?

Chcielibyśmy zobaczyć, jak dwa blockchainy walczą ze sobą, aż do momentu, gdy któryś zwycięży. Trudno jednak jest porównywać je na tak wczesnym etapie. Aptos niedawno uruchomił mainnet i jak na razie prowadzi pod względem rozwoju.

Mapa drogowa Sui

Devnet został wydany w maju 2022 roku. Opiera się o węzły obsługiwane przez Mysten Labs oraz Sui Explorer. Obecnie prowadzone są równolegle kolejne rundy sieci testowej.

Testnet będzie stopniowo wprowadzał i testował w warunkach skrajnych funkcje i mechanizmy wymagane dla mainnetu gotowego do publicznego wprowadzenia. Celem sieci testowej jest weryfikacja możliwości działań dla projektów, walidatorów, pełnych węzłów, portfeli, narzędzi deweloperskich oraz zdobycie doświadczenia operacyjnego. Testnet składa się z serii “fal” (ang. waves).

Tokenomika SUI

Natywną kryptowalutą blockchaina jest token SUI. Jego całkowita podaż wynosi 10 miliardów tokenów i służy czterem podstawowym funkcjom:

 1. Delegowanie i zdobywanie udziału w walidacji nagród.
 2. Wyznaczanie opłat za gaz.
 3. Jednostka rozliczeniowa, środek wymiany lub magazyn wartości, szczególnie dla DApps.
 4. Do zarządzania i głosowania.

Jak kupić kryptowalutę SUI?

token SUI blockchain

Tej kryptowaluty na razie nie da się kupić. Będą wydane podczas startu mainnetu oraz z czasem jako wynagrodzenie za staking.

Część tokenów zostanie odłożona dla zespołu Mysten Labs, współpracowników Sui, inwestorów oraz dopłat do stakingu – Alonso de Gortari, główny ekonomista Mysten Labs.

Tokeny zostaną rozdysponowane także na rzecz Sui Foundation – podmiotu odrębnego od Mysten Labs. Fundacja wykorzysta swój przydział na finansowanie:

 • Hackathonów, konferencji, dokumentacji i aplikacji na blockchainie Sui.
 • Projekty DeFi, portfele, infrastruktura i cyfrowa tożsamość.
 • Zespoły deweloperów, które będą tworzyć produkty, aby przyciągnąć użytkowników.

Airdrop SUI

Airdrop tej kryptowaluty jest bardzo możliwy. Airdropy generują adopcję na dużą skalę i ruch sieciowy. Posłuży to jako test warunków skrajnych dla sieci. Ostatni airdrop kryptowaluty Arbitrum jest tego dobrym przykładem, dał także zarobić aktywnym użytkownikom duże pieniądze.

Widząc sukces airdropu Aptos i Arbitrum, deweloperzy na pewno zechcą skorzystać z okazji. Jednak nie ma obecnie żadnych oficjalnych planów dotyczących airdropu.

Czy Sui da radę?

120 000 transakcji na sekundę dla blockchaina robi wrażenie, ale jest niemal nie do pomyślenia. Istnieje ogromny stopień separacji między przetwarzaniem prostych transferów aktywów a złożonymi wielowątkowymi obliczeniami.

W teorii Ethereum mogłoby przetwarzać więcej transakcji, gdyby były to same proste transfery. Złożone aplikacje i usługi DeFi wymagają smart kontraktów, które zależą od innych smart kontraktów. Oznacza to, że “pojedyncza” transakcja może mieć wiele zależności.

Te transakcje wymagają więcej gazu do ukończenia. Transakcje Ethereum, a także bloki, mają limity gazu. Zmniejsza to liczbę transakcji, które może obsłużyć pojedynczy blok.

Czy ten projekt może rozwiązać problemy ze skalowalnością i gazem?

Wielu teoretyzowało o przetwarzaniu równoległym, ale jeszcze nie stworzyło projektu, który mógłby uzyskać efekt sieciowy. Będzie to konieczne, aby przetestować każde środowisko wykonawcze sieci. Mechanizm konsensusu Sui służy do działania w środowisku, w którym szczególny nacisk kładzie się na proste transfery aktywów.

Zwrot Sui w kierunku równoległego przetwarzania transakcji, w przeciwieństwie do przetwarzania sekwencyjnego, może okazać się przydatny. Tylko czas pokaże, czy takie podejście do dylematu skalowalności okaże się zwycięskie.

Najczęściej zadawane pytania o Sui blockchain

Czym jest blockchain Sui?

Czym jest język programowania Move?

Czym jest Mysten Labs?

Czym jest Aptos?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

TCPMHRYSU-U021BUZMVC0-9b6cacb5b296-512.jpg
Karol Nalepa
Tłumacz i redaktor w BeInCrypto od 2021 roku. W branży kryptowalut jest stosunkowym nowicjuszem. Aktualnie zajmuje się materiałami edukacyjnymi dla polskiej społeczności kryptowalutowej. Entuzjasta stakingu i sieci PoS.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane