Bitcoin btc
$ usd

Handel opcjami na kryptowaluty: Poradnik początkującego

10 mins
Tłumaczenie Karol Nalepa

Jeśli jesteś nowy w świecie finansów, możesz czuć się zagubiony lub onieśmielony, jeśli chodzi o handel opcjami kryptowalutowymi. Dobrą wiadomością jest to, że handel opcjami kryptowalutowymi jest prostszy niż się wydaje!

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć jest to, że wiele działań w DeFi odzwierciedla tradycyjne finanse. Więc jeśli rozumiesz, jak działa handel opcjami na giełdzie, zrozumiesz też, jak działają opcje kryptowalutowe. Ale nawet jeśli nie, ten przewodnik oferuje wprowadzenie do wszystkiego, co dotyczy handlu opcjami kryptowalutowymi.

Społeczność BeInCrypto Polska na Telegramie: omawiaj trendy rynkowe, czytaj poradniki edukacyjne, a do tego uzyskaj porady i odpowiedzi na wszystkie pytania od traderów i ekspertów!

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Co to jest handel opcjami?

Zacznijmy od papierów wartościowych. Chociaż definicja papieru wartościowego jest często szeroko interpretowana, to ogólnie przyjmuje się, że papiery wartościowe to handlowe aktywa finansowe. Przykłady papierów wartościowych obejmują akcje, obligacje lub fundusze giełdowe (ETF).

Następnie mamy instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne to rodzaj papierów wartościowych z ceną “pochodzącą” z aktywów bazowych. Aktywem bazowym może być inny papier wartościowy, taki jak akcje, obligacje lub towary.

Jeśli kiedykolwiek widziałeś film “Incepcja”, prawdopodobnie znasz koncepcję snu w śnie. Cóż, instrument pochodny jest jak papier wartościowy w papierze wartościowym. Niektóre przykłady instrumentów pochodnych obejmują swapy, futures, i opcje.

Opcje są rodzajem produktu finansowego, który daje inwestorom prawo do kupna lub sprzedaży zabezpieczenia (np. akcji) po z góry ustalonej cenie i terminie. Posiadacz nie jest zobowiązany kupować lub sprzedawać aktywa, a każdy kontrakt opcji będzie miał datę wygaśnięcia, do której posiadacz musi wykonać swoją “opcję”.

Aby nabyć kontrakt na opcje, inwestor musi zapłacić premię (ang. premium). Koszt opcji określamy mianem premii. Płacąc premię, nabywamy prawo do kupna lub sprzedaży określonej ilości akcji w określonym terminie. Cena wykonania jest ceną, po której można kupić lub sprzedać instrument bazowy. Instrument bazowy to akcje, towary lub aktywa cyfrowe, na których opiera się opcja.

Opcje “call” i “put”

Są to dwa główne rodzaje opcji. Kiedy kupujesz opcję “call”, masz prawo, a nie obowiązek, do zakupu akcji po z góry ustalonej cenie (cena wykonania) w określonym czasie (data wygaśnięcia). Nabywca opcji call ma możliwość zakupu papieru wartościowego do daty wygaśnięcia. Natomiast sprzedawca musi sprzedać papier wartościowy po cenie wykonania do daty wygaśnięcia.

Kiedy kupujesz opcję “put”, masz prawo do sprzedaży akcji po z góry ustalonej cenie do czasu wygaśnięcia opcji. Nabywca opcji put ma prawo do sprzedaży akcji po uzgodnionej cenie do czasu wygaśnięcia opcji. Jednak tak samo nie jest do tego zobowiązany.

Przykład

Jeśli akcja jest notowana po 40 USD i wierzymy, że wzrośnie do 50 USD, możemy nabyć opcję kupna o wartości 45 USD (cena wykonania) za 0,20 USD (premia). Jeśli akcja wzrośnie do 50 USD, możesz kupić ją za 45 dolarów, mimo że jest wyceniana na 50 USD. To dałoby Ci 4,80 USD zysku netto.

Z drugiej strony, wystawca opcji jest zobowiązany do sprzedaży akcji po cenie 45 USD, ze stratą netto 4,80 USD. Jeśli cena akcji nigdy nie wzrośnie powyżej 55 USD do daty wygaśnięcia, call jest bezwartościowy. Kupujący jest pozbawiony 0,20 USD, a sprzedawca zachowuje tą sumę.

Oto inny scenariusz. Akcje są notowane po 60 USD i wierzysz, że spadną do 50 USD. Możesz kupić opcję put o wartości 55 USD za 0,20 USD. Jeżeli akcje spadną do 50 USD, to istnieje możliwość sprzedaży akcji wystawcy za 55 USD, mimo że są one warte 50 USD. To dałoby ci zysk netto w wysokości 4,80 USD.

Nabywca jest zobowiązany do zakupu akcji od Ciebie i ma stratę netto 4,80 dolarów. To jest bezwartościowe, jeśli cena akcji nie spadnie poniżej 55 USD do daty wygaśnięcia. Nabywca opcji put traci 0,20 USD, a sprzedawca zachowuje tą sumę.

Różnica między kupnem i sprzedażą

Inwestor, który kupuje call ma nadzieję na zysk, gdy cena akcji wzrośnie. Inwestor przewiduje, że cena papieru wartościowego wzrośnie, co pozwoli mu na zakup akcji po niższych kosztach. Z drugiej strony, sprzedawca ma nadzieję, że cena akcji spadnie lub pozostanie stała, więc nie musi wykonywać opcji.

Opcja put pozwala inwestorowi na zysk, gdy cena akcji spada. W tym przypadku, put rośnie w wartości, jak akcja traci. Tak więc, podczas gdy inwestor ma nadzieję, że cena akcji spada, sprzedawca ma nadzieję, że wzrośnie lub pozostanie stała, więc nie muszą wykonywać handlu.

Kiedy cena wykonania opcji kupna jest mniejsza niż bieżąca cena aktywów bazowych, opcja jest określana jako ITM (In the money). Dla opcji put, ITM następuje, gdy cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena.

OTM (Out of the money) odnosi się do sytuacji, gdy cena wykonania opcji kupna jest większa niż bieżąca wartość aktywów bazowych. Kiedy cena wykonania opcji put jest niższa niż cena bieżąca, jest to uważane za OTM. Kiedy cena wykonania jest równa cenie bieżącej, nazywa się to ATM (at the money).

Opcje tradycyjne, egzotyczne i binarne

bitcoin opcje kryptowalutowe
Konto demo do handlu opcjami binarnymi Bitcoina: pocketoption.com

Opcja tradycyjna to rodzaj instrumentu finansowego, który pozwala jego posiadaczom na zakup lub sprzedaż aktywa bazowego po z góry określonej cenie i w określonym czasie.

Przy takich opcjach inwestorzy nie muszą czekać, aby zakończyć transakcję. W takim scenariuszu kupno lub sprzedaż odbywa się bez specjalnych lub nietypowych cech. Są one standaryzowane, jeśli takie opcje są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Opcje tradycyjne są najbardziej powszechnym rodzajem kontraktów znanych uczestnikom rynku. Występuje w dwóch wariantach: Styl Europejski i Styl Amerykański. Opcje w stylu europejskim można wykonywać tylko w momencie wygaśnięcia, natomiast w przypadku opcji w stylu amerykańskim, można je wykonywać w dowolnym momencie przed wygaśnięciem.

Opcje egzotyczne mają specjalne warunki. Na przykład, zawierają poziom, którego osiągnięcie powoduje, że opcja zaczyna lub przestaje istnieć. Jeśli cena bazowa jest powyżej lub poniżej pewnego poziomu, opcje cyfrowe przynoszą zysk właścicielowi. Wypłata jest określona przez średnią cenę handlową instrumentu bazowego w okresie trwania opcji.

Opcja binarna jest kontraktem finansowym, którego wartość zależy od tego, czy opcja wygaśnie w ITM. Uczestnikom transakcji przydzielany jest jeden z dwóch wyników. Nazwa odnosi się do faktu, że opcje binarne zależą od jednego z dwóch wyników propozycji “tak” lub “nie”.

Jeśli opcja binarna wygasa w ITM, Inwestorzy otrzymują wypłatę, jeśli nie – tracą pieniądze. W opcjach binarnych, kwoty wypłat i strat są z góry ustalone, a inwestorzy nie są w stanie inwestować w bazowy papier wartościowy. Większość obrotu opcji binarnych odbywa się poza USA.

Jak wygląda handel opcjami kryptowalutowymi?

Handel opcjami kryptowalutowymi jest bardzo podobny do tradycyjnego handlu opcjami. Opcje kryptowalutowe dają inwestorowi prawo do zakupu lub sprzedaży kryptowaluty po z góry ustalonej cenie i terminie. Chociaż opcje kryptowalutowe działają podobnie do tradycyjnych, mają nad nimi zalety.

Aktywa kryptowalutowe są zmienne – jest to bardziej cecha niż wada. Wyższa zmienność, w niektórych przypadkach, może prowadzić do wyższych zwrotów. Również większość traderów opcji wprowadza umowy poprzez OTC. Skutkuje to ryzykiem dla kontrahenta i jest często czasochłonne i kosztowne.

DeFi platformy opcji kryptowalutowych używają smart kontraktów w DOV, aby usunąć ryzyko kontrahenta. Smart kontrakty eliminują ryzyko kontrahenta i pozwalają opcjom kryptowalutowym handlować 24/7.

Podstawową funkcją DOV jest wykorzystanie kapitału inwestorów i realizacja strategii handlowych w całkowicie zautomatyzowany i zdecentralizowany sposób. Przed DOV, tylko akredytowani inwestorzy mieli dostęp do egzotycznych strategii opcyjnych poprzez handel pozagiełdowy (OTC) lub samodzielną egzekucję na giełdach opcji takich jak Deribit.

Giełdy oferujące handel opcjami kryptowalutowymi

Teraz wiesz, jak handlować opcjami kryptowalutowymi, ale gdzie powinieneś dokonać tych transakcji? Opcje kryptowalutowe stają się coraz bardziej atrakcyjnym produktem finansowym, dlatego istnieje wiele platform, na których można rozpocząć handel opcjami kryptowalutowymi już teraz. Poniższa lista zawiera niektóre z najlepszych giełd dla początkujących.

Bybit

Bybit crypto options trading
Bybit: bybit.com

Znana giełda kryptowalut Bybit udostępnia również handel opcjami. Opcje na Bybit są rozliczane w USDC w tzw. stylu europejskim. Możesz je wykonać dopiero po wygaśnięciu kontraktu. Możesz również handlować opcjami na Bitcoin, aby spekulować na cenie Bitcoina bez kupowania lub posiadania bazowego aktywa kryptowalutowego.

Handel opcjami kryptowalutowymi na Bybit wiąże się z trzema rodzajami opłat: za handel, dostawę i likwidację. Opłaty za handel wynoszą: 0,03% maker i 0,03% taker. Opłata za dostawę wynosi 0,01%, a opłata likwidacyjna 0,2%.

Dla użytkowników VIP opłata taker wynosi 0,01%- (-)0,01%, a opłata maker wynosi 0,02%-0,013%.

Binance

bitcoin opcje na kryptowaluty

Największa na świecie giełda, Binance, współpracuje z wyrafinowanymi market makerami. Oferuje traderom opcji jedne z najniższych opłat na rynku (0,02% opłat transakcyjnych i 0,015% opłat za wykonanie). Opcje na Binance wymagają od inwestorów zapłacenia tylko premii, aby uzyskać taką samą ekspozycję, jak posiadanie równoważnej pozycji futures lub spot.

Binance wycenia i rozlicza opcje w stablecoinach, ułatwiając inwestorom obliczanie kosztów i zysków. W przeciwieństwie do opcji z marżą monetarną, opcje stablecoin pozwalają inwestorom bezpiecznie wejść i wyjść z pozycji w okresach wysokiej zmienności. Mogą to robić bez obaw, że wartość nominalna zabezpieczenia bazowego drastycznie się zdewaluuje.

OKX

OKX crypto options trading
OKX: okx.com

Nasza kolejna giełda, OKX, oferuje obecnie kontrakty opcji w stylu europejskim z wieloma terminami płatności. OKX rozlicza swoje kontrakty na opcje w BTC, ETH, SOL, i innych kryptowalutach. To usuwa ograniczenia geograficzne i walutowe z handlu opcjami na giełdach.

Struktura opłat na platformie handlowej OKX jest wielopoziomowa. Opłaty różnią się w zależności dla użytkowników VIP: aktywa (USD) ≥ 100.000 i 30-dniowy wolumen obrotu ≥ 5.000.000 i regularnych użytkowników: określone przez udziały OKB, aktywa < 100.000, lub wolumen obrotu < 5.000.000.

Dla zwykłych użytkowników opłaty maker wynoszą 0,02%-0,015%, a taker 0,03%. Opłaty maker dla użytkowników VIP wynoszą 0,01%- (-)0,01%, a taker 0,02%-0,013%.

Lyra

Lyra
Lyra: lyra.finance

Platforma Lyra jest automatycznym animatorem rynku opcji kryptowalutowych (AMM). Pozwala traderom kupować i sprzedawać opcje kryptowalutowe przeciwko puli płynności. Ponieważ protokół jest na warstwie 2 Ethereum (Optimism i Arbitrum), użytkownicy mogą korzystać z niskich opłat handlowych..

Działa to w ten sposób, że dostawcy płynności (LP) wpłacają stablecoin do jednego ze specyficznych dla danego aktywa skarbców Lyra. Ta płynność jest wykorzystywana do tworzenia dwustronnych (kupno i sprzedaż) rynków opcji na aktywa, które określa skarbiec. LP dostarczają płynność do skarbca, aby zarobić na opłatach, gdy opcje są w obrocie..

Dopex

Dopex crypto options trading
Dopex: dopex.io

Inna platforma handlowa opcji, Dopex, jest zdecentralizowanym protokołem dla maksymalnej płynności i małej ekspozycji na ryzyko. Dopex dąży do maksymalizacji płynności opcji przy jednoczesnym unikaniu strat.

Pule opcji, znane również jako farmy na Dopex, to zasadniczo pulami płynności, w których użytkownicy zapewniają płynność aktywów bazowych i kwotowań dla nabywców opcji. Pozwala to na uzyskanie pasywnego dochodu poprzez pobieranie opłat od nabywców opcji za korzystanie z Twojej płynności. Co więcej, możesz zarobić rDPX jeśli inwestorzy osiągną zysk netto na pokrycie Twoich strat.

W zależności od długości opcji, pule działają w trybie tygodniowym lub miesięcznym. Im dłużej blokujesz swój kapitał, tym wyższe są nagrody.

Handel opcjami kryptowalutowymi: strategie

strategia opcje bitcoin

Nikt nie przystępuje do działań bez planu. Jeśli chcesz zostać skutecznym traderem opcji kryptowalutowych, potrzebujesz kilku skutecznych strategii.

Covered call i covered put

Jedną z najbardziej popularnych metod handlu opcjami jest covered call. Strategia jest prosta: kupujesz lub trzymasz bazową kryptowalutę, jednocześnie oferując opcje kupna na to aktywo. Jeśli zamierzasz przechowywać swoją kryptowalutę przez znaczną ilość czasu, ale nie przewidujesz dużego wzrostu wartości w najbliższej przyszłości, ten wybór działa dobrze..

W pewnym sensie covered call działa jak strategie yield farmingu. Na przykład, jeśli masz XRP o wartości 1000 USD i nie przewidujesz żadnych dużych zmian w jego cenie, możesz sprzedać opcje call o wartości 20 USD z ceną wykonania, powiedzmy, 1100 USD za trzy miesiące.

Twoja opcja kupna byłaby bezużyteczna dla kupującego, jeśli kurs XRP nie wzrośnie powyżej 1099 USD (ponieważ może on kupić tę samą ilość XRP na otwartym rynku po niższej cenie). Ty jednak osiągnąłbyś 20 USD zysku. W tym przypadku otrzymałbyś roczny zysk w wysokości 8%, natomiast gdybyś pasywnie HODLował, nie powstałby żaden zysk.

Gdy sprzedajesz opcję covered call, intencją jest, aby wygasła i stała się bezwartościowa. Pozwoli to inwestorowi na zysk z premii opcji, zachowując pełną własność aktywów bazowych jako zabezpieczenie.

Married put

Jest to alternatywny scenariusz covered call. Zamiast sprzedawać opcje call, aby zarobić zysk, sprzedajesz opcje put. Jeśli sprzedajesz opcję put, jesteś zobowiązany do zakupu aktywów od nabywcy opcji w cenie wykonania, jeśli wykona on opcję.

Kiedy traderzy przewidują, że wartość aktywów bazowych spadnie poniżej ceny wykonania przed wygaśnięciem opcji kryptowaluty, mogą zarobić na sprzedaży opcji put. Pamiętaj, że jeśli wartość aktywów bazowych spadnie poniżej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia, sprzedawca opcji put straci pieniądze.

Podobnie jak w przypadku covered call, intencją jest, aby wygasła bezwartościowa. To jest tak, że inwestor może czerpać zyski z premii opcji przy zachowaniu wszystkich zabezpieczeń.

Byczy call spread

Kiedy traderzy mają bycze nastawienie do bazowej kryptowaluty, używają tej strategii. Polega ona na zakupie po określonej cenie wykonania. Następnie, sprzedając tę samą ilość po wyższej cenie wykonania. W tej strategii inwestor kupuje dwie opcje call, jedną z wyższą ceną wykonania i jedną z niższą. Realizacja przebiega w następujący sposób:

  1. Wybór aktywa.
  2. Zakup opcji call z ceną wykonania powyżej obecnego rynku i datą wygaśnięcia, oraz opłata premii.
  3. Sprzedaż opcji call z wyższą ceną wykonania i tym samym terminem wygaśnięcia co pierwsza opcja. Odbierz premię w tym samym czasie.

Używając tej strategii, inwestor ogranicza swoje zyski, jeśli jego przewidywania są poprawne. Jednakże, ogranicza również swoją premię netto, ponieważ taki zakup jest kosztowny.

Niedźwiedzi put spread

W tej sytuacji inwestor przewiduje spadek ceny papieru wartościowego lub cyfrowego aktywa i chce obniżyć koszt utrzymania transakcji. Wtedy jest tworzony spread poprzez zakup opcji put. W tym samym czasie inwestor sprzedaje taką samą liczbę opcji put na to samo aktywo, z tym samym terminem wygaśnięcia, po niższej cenie wykonania. Maksymalny zysk z tej strategii jest równy różnicy w cenach wykonania minus koszt netto opcji.

Istnieje jeszcze wiele innych strategii w handlu opcjami. W miarę jak platformy opcji kryptowalutowych będą stawały się coraz bardziej zaawansowane, będziemy świadkami zwiększenia zysków z bardziej złożonych strategii handlowych.

Czy handel opcjami jest opłacalny?

Handel opcjami może być dla niektórych opłacalny. Ale kiedy większość ludzi słyszy o czynnikach, które wpływają na wycenę opcji – zostają zniechęceni. Nie dzieje się tak bez powodu. Nie wiadomo, jak wielu traderów czerpie zyski z handlu opcjami. Jednakże, powszechnie przyjmuje się, że sprzedaż opcji jest bardziej opłacalna niż ogólnie handel opcjami.

Mimo to, gdy handel opcjami się opłaca, zwroty są znacznie wyższe niż koszty. Ponadto wiele osób używa opcji, aby zabezpieczyć się przed potencjalną stratą. Dlatego w niektórych sytuacjach traderzy uważają opcje za mniej ryzykowne niż inne formy handlu.

Opcje kryptowalutowe są proste, handel opcjami jest skomplikowany

W swojej istocie większość produktów finansowych ma prostą koncepcję. Jednak tak jak działania ludzkie stają się złożone, tak i nasze rynki finansowe. Łatwo jest zgubić się, a to właśnie czyni handel opcjami kryptowalutowymi złożonym. Kiedy zaczynasz tworzyć egzotyczne strategie arbitrażu i hedgingu, możesz trafić do króliczej nory. Jeśli nadal jesteś chętny do wypróbowania handlu opcjami kryptowalutowymi, zarejestruj się na koncie demo i zobacz, jak sobie radzisz. Nie zaryzykujesz żadnego prawdziwego kapitału, ale otrzymasz wgląd w ten rosnący sektor rynków finansowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy handel opcjami kryptowalutowymi jest ryzykowny?

Ile pieniędzy można zarobić na handlu opcjami?

Jaka giełda jest najlepsza do handlu opcjami?

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

Sponsorowane
Sponsorowane