Bitcoin btc
$ usd

FIO Protocol – co to jest i czy warto inwestować?

8 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

FIO Protocol aspiruje do rozwiązania problemów użyteczności w transakcjach blockchain. Jedną z największych przeszkód w mainstreamowym przyjęciu kryptowalut jest brak adresu czytelnego dla człowieka. FIO rozwiązuje ten problem, zapewniając zdecentralizowane adresy blockchain, które ludzie mogą łatwo zrozumieć i zapamiętać.

Jak działa FIO Protocol i jaka jest rola tokena FIO? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

W tym przewodniku:

Czym jest token FIO Protocol (FIO)?

Token FIO jest niezbędny do korzystania z FIO Protocol i uiszczania opłat na blockchainie. Czyli rodzimy token, kryptowaluta FIO, napędza ekonomikę blockchaina. 

FIO Chain oparty jest o mechanizm konsensusu typu Delegated Proof-of-Stake, na którym działa protokół Foundation for Interwallet Operability (FIO).

Ponieważ jedną z cech FIO Chain jest akceptacja płatności pośrednich, w celu uiszczenia opłat są akceptowane kryptowaluty pośredniczące, czyli te bardziej popularne.

Czym jest FIO?

FIO to projekt typu open-source, który uruchomiła społeczność ponad 20 deweloperów blockchain, w dniu 2 kwietnia 2020 roku. Sam projekt FIO Protocol rozpoczął się 1,5 roku wcześniej.

Nazwa FIO, to skrót od Foundation for Interwallet Operability. Jest to podmiot non-profit kierowany przez branżę w swojej misji dostosowania i poprawy FIO Protocol.

Blockchain FIO umożliwia bezpieczne i łatwe transakcje dla całego ekosystemu kryptowalut. A więc jego celem jest stanie się warstwą użytkową dla blockchainów, aby połączyć procesory płatnicze, giełdy, portfele i wszelkie inne aplikacje, które przetwarzają aktywa cyfrowe.

FIO Protocol ma trzy zasadnicze cechy:

 • Nazwy portfeli: Protokół oferuje łatwo czytelne nazwy portfeli blockchain, które zastępują długi ciąg znaków. Tą funkcję znamy jako “Addresses”.
 • Żądanie płatności: Możliwość żądania płatności blockchain, a nie tylko otrzymania płatności. Inna nazwa to “Requests”.
 • Transfer danych: Możliwość dołączenia do transakcji danych, takich jak faktura lub notatka. Funkcja nazywa się “Data”.

FIO Protocol obsługuje integrację aplikacji portfeli blockchain i giełd kryptowalutowych. W zasadzie, wiele z nich już zintegrowało usługę, w tym portfele Edge i Trustee Wallets, a także giełdy WhiteBIT i Changelly. Niektóre duże giełdy kryptowalutowe, takie jak Binance, Gate.io czy Hotbit, umieściły już token FIO na liście aktywów w obrocie. Niektórych dużych graczy jak np. FTX wciąż brakuje. Możesz znaleźć cały ekosystem FIO tutaj.

Ostatecznym cel projektu to zaoferowanie użytkownikom lepszych doświadczeń podczas interakcji z ekosystemem blockchain, poprzez zmniejszenie ryzykownych operacji, takich jak wysyłanie środków na niewłaściwy adres blockchain.

Korzyści dla społeczności FIO

 • Zdecentralizowany blockchain: FIO Chain jest publicznym blockchainem, który nie wymaga scentralizowanej strony trzeciej do jego obsługi.
 • Łatwy w interakcji i wygodny interfejs użytkownika: Posiadacze kryptowalut mogą używać zrozumiałych adresów blockchain, takich jak “andrzej@trustwallet”, aby otrzymywać fundusze.
 • Prywatność: Wszystkie wrażliwe informacje są zaszyfrowane na blockchainie.
 • Bezpieczeństwo: Wszystkie transakcje FIO Chain wymagają klucza prywatnego FIO, który jest znany tylko użytkownikowi.
 • Interoperacyjność: FIO Protocol może funkcjonować z dowolnym blockchainem i kryptowalutą po integracji portfela.
 • Gotowy do handlu detalicznego i eCommerce: FIO Protocol oferuje funkcje wezwania do zapłaty i dostarczenia prywatnych metadanych.

Jak działa FIO Protocol?

FIO osiąga konsensus sieci poprzez mechanizm Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Użytkownicy, którzy posiadają tokeny FIO mogą wybierać poprzez głosowanie swoich producentów bloków (BP), a każdy może zarejestrować się jako kandydat do zostania BP. Głosowanie na BP odbywa się po każdej epoce (co 126 bloków), z całkowitą liczbą 42 wybranych BP (21 BP aktywnych i 21 w stanie gotowości).

21 aktywnych producentów bloków otrzymuje nagrody w wysokości 40% opłat pobranych za każdy blok, w którym pomagają weryfikować transakcje, co jest dzielone równo między nich. Protokół rozdziela resztę między wszystkich 42 BP, zgodnie z liczbą głosów, które otrzymali.

Jeden blok jest tworzony co 0,5 sekundy. Aktywni BP produkują po sześć bloków podczas jednej epoki. Co więcej, BP potrafi modyfikować smart kontrakty i ustawienia systemu, gdy uzyska większość przynajmniej 15 BP.

Interakcje FIO Chain mogą być oznaczone dodatkowym identyfikatorem TPID (Technology Provider ID), który jest rodzajem adresu FIO. W takim przypadku ten adres TPID otrzymuje część opłat transakcyjnych. Dana funkcja ma na celu zwiększenie adopcji FIO Protocol w ekosystemie blockchain.

Przypadki użycia i zastosowania protokołu FIO

FIO Protocol dąży do tego, aby stać się lepszą alternatywą dla wysyłania i odbierania kryptowalut. Token FIO jest używany do zarządzania on-chain i opłat za transakcje.

Społeczność, która stworzyła protokół, opisuje go jako podobny do protokołu internetowego, z którego wszyscy korzystamy na co dzień: “FIO jest dla kryptowalut tym, czym HTTP jest dla internetu”.

Adresy

Fio protocol co to

Adres blockchain jest jak konto bankowe dla aktywów cyfrowych. Oznacza to, że bez niego nie da się ani wysyłać, ani odbierać kryptowaluty, tokenów i innych aktywów. Problem z adresem blockchain polega na tym, że nie jest on łatwy do zapamiętania i często wygląda onieśmielająco dla nowych użytkowników w blockchainie.

Jedną z wad adresów blockchain jest użycie niewłaściwego adresu do wysłania środków, co prowadzi do ich straty. Wysłanie kryptowaluty na niewłaściwy blockchain, jak np. wysłanie Bitcoina na adres Cardano, spowoduje utratę środków, ponieważ transakcje blockchain są nieodwracalne.

Sprawiło to, że społeczność FIO wymyśliła warstwę użytkową, skoncentrowaną na punktach końcowych kryptowalut, takich jak portfele i giełdy. Eliminuje to ryzyko błędu ludzkiego podczas przesyłania środków. Adresy FIO są identyfikatorem publicznych adresów blockchain.

Łatwo jest zarejestrować się za pomocą oznaczenia, takiego jak “jacek@ethereum” (to tylko przykład nazwy użytkownika i sieci), i automatycznie działa z każdym tokenem lub monetą.

Użytkownicy mogą zarejestrować adres FIO w portfelu lub na giełdzie obsługującej FIO. Ponadto, organizacja Foundation for Interwallet Operability wstępnie opłaca adresy FIO dla nowych użytkowników, aby umożliwić im korzystanie z protokołu FIO za darmo przez pierwszy rok, ale jest to ograniczona oferta. Wszystkie interakcje z FIO Protocol są kontrolowane przez klucze prywatne FIO.

Adresy FIO są objęte roczną opłatą, z limitem 100 darmowych transakcji. Opłatę roczną można uiścić za pomocą tokena FIO Protocol (FIO). Po przekroczeniu limitu darmowych transakcji, użytkownik ma dwie możliwości. Może odnowić roczną subskrypcję poprzez kolejną płatność tokenem FIO Protocol lub wnieść indywidualną opłatę za każdą kolejną transakcję.

Jeśli opłata za odnowienie subskrypcji nie będzie wniesiona przed upływem terminu ważności, adres FIO zostanie zablokowany. Po 90 dniach każdy użytkownik może ponownie zarejestrować ten adres FIO.

Żądania (requests)

fio protocol

Tradycyjnie, technologia blockchain pozwala użytkownikom jedynie na wysyłanie środków. Ale co ważne, FIO Protocol ma wbudowaną funkcję, pozwalającą użytkownikom tworzyć zaszyfrowane żądania zapłaty w aplikacjach. W nich można określić rodzaj i kwotę kryptowaluty.

Ta funkcjonalność eliminuje interakcje między użytkownikami blockchain i pozwala odbiorcy płatności zainicjować transakcję przy użyciu adresu FIO. Wszystkie wrażliwe metadane są przechowywane na łańcuchu i są szyfrowane przy użyciu kluczy Diffie-Hellmana.

Portfel komunikuje się z łańcuchem FIO i deszyfruje wniosek wewnątrz portfela płatnika, jeśli istnieje odpowiedni wniosek (żądanie) FIO. Płatnik ma możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku.

Dane – data

protokół fio co to

W swojej istocie ułatwia użytkownikom zapamiętywanie szczegółów każdej transakcji. Wyodrębnić warto możliwość dołączania do transakcji metadanych takich jak faktura lub zwykła notatka.

Funkcja ta może stać się użytecznym komponentem dla transakcji eCommerce na blockchainie. Pozwala ona na przechowywanie w łańcuchu faktur, informacji kontaktowych i dat dla przyszłych odniesień. Mogą to być metadane w postaci identyfikatorów transakcji, danych hash spoza łańcucha lub adresów dla zwrotu środków.

Mapa drogowa i historia rozwoju FIO

Projekt FIO Protocol rozpoczął się w IV kwartale 2018 roku podczas uruchomienia Foundation for Interwallet Operability. Do końca 2019 roku, adresy FIO stały się dostępne w przedsprzedaży wraz z uruchomieniem sieci testowej FIO Chain.

Do I kwartału 2020 r. FIO Protocol udostępnił podstawowe funkcjonalności, w tym palenie tokenów. W późniejszym okresie weszły w życie aktualizacja kodu umowy dla FIO Improvement Proposals (FIPs) i możliwość przeniesienia adresów FIO do nowego właściciela.

FIO Domain i FIO Addressestokenami niezamiennymi (NFT) i mogą być przedmiotem obrotu. Obecnie społeczność pracuje nad umożliwieniem stakowania tokenów FIO.

Całą listę zakończonych, trwających i przyszłych FIP oraz innych wydarzeń można znaleźć na stronie mapy drogowej społeczności FIO. Wszystkie aktualizacje są ogłaszane na oficjalnym blogu FIO Protocol. Społeczność jest bardzo aktywna na Twitterze, Telegramie i Discordzie.

Tokenomika FIO

tokenomia

Token FIO ma maksymalną podaż 1 miliarda jednostek (z czego 38.506.000 jest trwale zablokowanych). Każdy osobny token FIO jest podzielny na 1 miliard najmniejszych jednostek FIO (SUF). Nie będzie innych czynników inflacji poza maksymalną podażą. Szacuje się, że do końca 2021 roku w obiegu znajdzie się ponad 350 milionów tokenów FIO.

Dystrybucja tokenów FIO jest następująca:

UdziałyProcent całkowitej podaży tokenów FIO
Inwestorzy kapitałowi 16.42% 
Sprzedaż prywatna 10.04%
Sprzedaż prywatna 20.04%
Sprzedaż prywatna 31.33%
Zespół17.53%
Doradcy1.05%
Fundacja22.01%
Fundacja Usługodawcy0.32%
Rezerwa na przyszłą sprzedaż tokenów3.59%
Nagrody12.50%
Zachęty integracyjne11.39%
Rozdanie FIO Address12.50%
Zachęty dla producentów bloków1.00%
Airdropy0.28%

FIO Protocol miał trzy etapy finansowania, które pozyskały łącznie $6.27M z kapitału własnego i prywatnej sprzedaży tokenów.

Cena FIO Protocol i prognozy cenowe

cena fio protocol
Cena FIO Protocol: CoinGecko

Wartość tokena jest dyktowana przez ekosystem, który przyjął użyteczność FIO Protocol. Najwyższa w historii cena FIO wyniosła $0,560433 w dniu 6 kwietnia 2021 roku. Obecna w chwili pisania artykułu cena wynosi 0,197105 dolarów za FIO.

Powody, dlaczego popyt na token FIO Protocol może zwiększyć się:

 • Użytkownicy potrzebują tokena FIO do rejestracji adresów i domen FIO oraz do opłat transakcyjnych. 
 • Użytkownicy chcą przyczynić się do rozwoju FIO Protocol. Kryptowaluta FIO jest potrzebna do głosowania na producentów bloków (BP).
 • Nagrody za posiadanie tokena FIO będą przyznawane za pośrednictwem portfeli i giełd.
 • Przyszłe inwestycje w FIO Protocol przyniosą nowe opłaty za użytkowanie.

Dane historyczne FIO Protocol wskazują, że FIO Token jest dobrą inwestycją długoterminową. Co więcej, osiągnięcie 0,63 USD w ciągu pięciu lat (co stanowiłoby +216% zwrotu) jest całkiem możliwe.  

Czy powinieneś kupić FIO?

Jego społeczność aktywnie rozwija nowe funkcjonalności i regularnie aktualizuje podstawowe funkcje, co sprawia, że token FIO może być dobrą inwestycją.

Przejrzysty mechanizm blockchain prawdopodobnie doprowadzi do tego, że użytkownicy zechcą głosować i stać się częścią procesu walidacji. Do tego potrzebne są tokeny FIO.

FIO Protocol wykazuje pozytywny trend przez ostatnie 12 miesięcy. Niektórzy szacują, że cena tokena FIO może wzrosnąć do +41% rocznie. Wskutek tego, w ciągu najbliższych pięciu lat moglibyśmy zobaczyć akumulację ponad +200%.

Token FIO Protocol (FIO) jest notowany na popularnych giełdach kryptowalutowych: Binance, Gate.io, BitMart, Hotbit, Hoo.com i Bithumb Global.

Jaka jest maksymalna podaż FIO Protocol?

Maksymalna podaż FIO Protocol (FIO) wynosi 1 miliard tokenów (z których 38 506 000 jest trwale zablokowanych). Na koniec III kwartału 2021 r. w obiegu znajduje się ponad 350 mln tokenów FIO.

Czy FIO Protocol to dobra inwestycja?

Analiza inwestycji kryptowalutowych, nie zawsze daje nam na 100% dokładną prognozę. Jednak wzrost, który mogliśmy zaobserwować w ciągu ostatnich miesięcy, wskazuje, że dla tych, którzy chcą uczestniczyć w społeczności FIO Protocol, to dobra inwestycja.

FIO Chain posiada przejrzysty i łatwy do zrozumienia mechanizm oraz realną użyteczność w przestrzeni kryptowalutowej. Sieć zachęca i motywuje entuzjastów kryptowalut do udziału w dalszym rozwoju protokołu. Jak zawsze, zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań i obserwowania najnowszych ogłoszeń przed podjęciem jakichkolwiek działań w zakresie inwestowania w jakikolwiek projekt kryptowalutowy i blockchain. A o decyzji chętnie usłyszymy na naszej polskiej grupie na Telegramie.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

d5befed13dbe8576a52cefa7288535d4?s=120&d=mm&r=g
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane