Zobacz więcej

Ekosystem Cardano rozwija się bardzo szybko, wprowadzając wiele nowych, innowacyjnych produktów. Jednym z nich jest ErgoDEX, zdecentralizowana giełda, która wykorzystuje unikalną architekturę Cardano. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o tym, jak działa ErgoDEX i jak wygląda zasada działania tego nowego rodzaju giełdy.

W tym przewodniku:

Czym jest ErgoDEX?

ergodex giełda cardano

ErgoDEX jest bezpowierniczą, zdecentralizowaną giełdą kryptowalutową, która oferuje systemy handlu AMM (automatyczny animator rynku – automated market maker) i model księgi zleceń. Ergo jest pierwszym DEXem, który zamierza oferować użytkownikom płynność zgromadzoną na wszystkich DEXach zbudowanych na blockchainie Cardano.

Istnieją dwa rodzaje giełd kryptowalut w przestrzeni technologii finansowych. Pierwszym z nich jest giełda zdecentralizowana lub automatyczny animator rynku (AMM). Drugi to scentralizowana giełda o strukturze typu księga zleceń, podobna do tych w tradycyjnych finansach i znanych scentralizowanych giełdach kryptowalut.

Automatyczny animator rynku (AMM) to algorytm rynkowy, który zdecentralizowane giełdy wykorzystują w puli płynności, aby umożliwić użytkownikom przeprowadzenie transakcji.

W zasadzie, metody, na których opierają się giełdy używające księgi zleceń wywodzą się z tradycyjnego rynku giełdowego. Programowalne blockchainy, takie jak Cardano, pozwalają na implementację tego modelu oraz funkcji takich jak częściowe wypełnianie zleceń poprzez smart kontrakty.

ErgoDEX jest pierwszą giełdą kryptowalutową opartą na sieci Cardano, która wykorzystuje oba systemy, zachowując jednocześnie decentralizację.

ErgoDEX jest oparty na sieci Ergo, nieinteraktywnym blockchainie z proof-of-work (NIPoPoW) i posiada natywny token Ergo (ERG), który można kopać na komputerze za pomocą kart graficznych. Celem sieci Ergo jest zbudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego zdecentralizowanego systemu finansowego dla wszystkich.

Czym ErgoDEX różni się od innych giełd AMM?

Giełda wykorzystuje model księgi głównej eUTXO, aby połączyć kontrakty z DEXów AMM z kontraktami z DEXów typu księgi zleceń. Ta funkcja łączenia płynności z dwóch typów zdecentralizowanych giełd na Cardano nie była możliwa przed powstaniem ErgoDEX.

Tokenomika ErgoDEX 

ergodex wymiana

Rodzimym tokenem ErgoDEX jest ERG, który ma całkowitą maksymalną podaż 97 milionów ERG i będzie kopany przez okres ośmiu lat.

Na grudzień 2021 roku, zasoby ERG w obiegu wynoszą 32 miliony, a reszta zostanie wykopana w ciągu najbliższych kilku lat. Kiedy mechanizm proof-of-work (PoW) przestanie tworzyć nowe tokeny, ekosystem Ergo, a zatem i ErgoDEX zaczną wspierać inne źródła, w tym opłaty transakcyjne i tzw. Storage Rent.

Storage Rent jest specjalnie zaprojektowany tak, aby wytworzyć niezbędną płynność tokenów dla zachęty i zapewnić zajęcie dla kopaczy. Storage Rent jest również środkiem, który pomaga zmniejszyć ilość niewykorzystanych bajtów danych w blockchainie.

Raz na cztery lata, użytkownik giełdy kryptowalut zapłaci 0,13 ERG za każde niewykorzystane miejsce do przechowywania UTXO. Jednakże, użytkownicy mogą przenieść swoje aktywa, gdy zbliża się termin czterech lat, aby uniknąć uiszczenia tej opłaty.

Ekosystem ErgoDEXa składa się z:

  • Minerów
  • Dostawców UI
  • Wykonawców off-chain
  • Dostawców płynności (LP)
  • Traderów

Oczywiście, kopacze otrzymują nagrody w ERG za przetwarzanie i walidację transakcji. Dostawcy UI zarabiają na opłatach z operacji przetwarzanych przez UI. Wykonawcy off-chain otrzymują opłaty z usługi AMM i księgi zleceń w tokenach natywnych.

Dla operacji AMM użytkownik definiuje opłatę w ERG, w momencie gdy deponuje, otrzymuje lub wymienia środki. W przypadku operacji związanych z księgą zleceń, użytkownicy są obciążani opłatą za każdą dokonaną wymianę. Za zapewnienie płynności LP są wynagradzani w ERG.

Kiedy cały ten system zostanie wprowadzony w życie, wtedy inwestorzy mogą zacząć czerpać korzyści z usług ErgoDEX.

Cardano i Ergo

Ergo koncentruje się na realizacji bezpiecznych kontraktów finansowych, które zapewniają zaufanie i ochronę dla traderów. Jako pierwszy blockchain, który przyjmuje zarówno smart kontrakty, jak i model eUTXO (extended unspent transaction output), podobnie do Cardano, umożliwia kompatybilność PoW między tymi dwoma blockchainami.

Jak wiemy, smart kontrakty mogą korzystać z zabezpieczeń konsensusu PoW dla realizacji niektórych działań. Ergo łączy zabezpieczenia PoW z implementacją modelu eUTXO, zapewniając w ten sposób wysokie bezpieczeństwo czerpiące zarówno z mechanizmów PoW jak i PoS.

ErgoDEX usprawnia proces IDO

Giełdy AMM są najbardziej znane z funkcji, która umożliwia każdemu utworzenie puli płynności, co pozwala na uruchamianie “wstępnych ofert giełdowych DEX” (IDO). Niestety, niektóre projekty nadużywają tej możliwości i wprowadzają tokeny na giełdę w złych zamiarach – w celu wyciągnięcia pieniędzy od nieświadomych użytkowników.

Zarówno AMM, jak i giełdy o typie księgi zleceń mają swoje wady, ale ErgoDEX wprowadza innowacyjne zmiany do sposobu, w jaki traderzy dokonują wymiany kryptowalut. 

Zdecentralizowany model eUTXO oferowany przez tego DEXa może wspierać częściowe wypełnianie zleceń i odkup podczas IDO, co bez wątpienia stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa i chroni inwestorów przed projektami określanymi jako oszustwascam i rug pull.

Bezpieczeństwo ErgoDEX

Często oszukańcze IDO próbują sprzedać swoje tokeny poprzez kontrakt na giełdzie AMM. Następnie twórcy tej puli płynności wyciągają z niej środki i znikają. Ta praktyka wykorzystuje swego rodzaju lukę w zabezpieczeniach na giełdach AMM, a inwestorzy pozostali wobec niej bezsilni, bez ochrony. 

Dzięki swojemu złożonemu modelowi, Ergo rozwiązuje ten problem bezpieczeństwa i zaufania, umożliwiając zlecenia typu buyback (ang. odkup). Inwestorzy mogą odzyskać swoje fundusze w określonym czasie i mają możliwość opuszczenia IDO (czyli tak naprawdę rodzaju ICO) z minimalną stratą.

ErgoDEX oferuje większą ochronę swoim nabywcom i powstrzymuje nieuczciwych właścicieli projektów, a także tworzy zdrowy i organiczny ekosystem dla nowych IDO.

Atomic swap i płynność cross-chain

ErgoDEX umożliwia traderom dokonywanie tzw. atomic swapów. Ten rodzaj tradingu cross-chain (między różnymi łańcuchami bloków) pozwala traderom na automatyczną wymianę kontraktów z dwóch różnych blockchainów. W wyniku tego, atomic swapy zmniejszają zapotrzebowanie na scentralizowane, oparte na księdze zleceń giełdy (tzw. CEXy).

Traderzy mogą podłączyć swoje portfele i bezpośrednio dokonywać bezpiecznych i wydajnych swapów na ErgoDEX. Model eUTXO umożliwia współdzielenie płynności pomiędzy giełdami opartymi na blockchainach Ergo i Cardano.

Jak używać ErgoDEXa?

ergodex poradnik

Chociaż DEX nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny, traderzy mogą przetestować niektóre z już zaimplementowanych funkcjonalności.

Instalowanie niezbędnego rozszerzenia przeglądarki

Inwestorzy chcący wejść w interakcję z ErgoDEX muszą zainstalować dwa rozszerzenia do przeglądarki Chrome, Brave lub Sidekick:

Należy pamiętać, że zespół ErgoDEXa pracuje nad wydaniem nowej wersji Yoroi, która nie będzie wymagała od użytkowników instalacji konektora. Warto śledzić najnowsze aktualizacje dla konkretnej wersji portfela.

Tworzenie nowego portfela ERG

Za pośrednictwem Yoroi Nightly trzeba będzie utworzyć nowy portfel ERG i wysłać 1 ERG na pokrycie opłat sieciowych.

Tokeny testowe

Użytkownicy mogą otrzymać darmowe tokeny testowe za pomocą kranika na mint.ergodex.io. Kranik dostarcza 10 tokenów WT_ERG i 10 tokenów WT_ADA dla każdego żądania. Musisz podać adres swojego portfela, aby otrzymać tokeny testowe.

Zauważ, że testowe tokeny z kranika nie mają żadnej realnej wartości.

Wymiana tokenów na ErgoDEX

Wejdź na app.ergodex.io/swap, podłącz swój portfel Yoroi Nightly i zacznij wymieniać dostępne tokeny.  

Kiedy ErgoDEX zostanie wprowadzony na rynek?

W dniu 11 sierpnia 2021 roku został uruchomiony ErgoDEX Beta UI. Beta wersja UI wykorzystywała tylko model Automated Market Maker (AMM) i do działania wymagała środowiska testowego portfela Yoroi (Yoroi Nightly) oraz konektora DApp (Yoroi-Ergo dApp Connector Nightly).

W dniu 9 listopada 2021 roku został uruchomiony nowy, elegancki UI ErgoDEX, dopracowany również lepiej od strony graficznej, gdzie np. zostały zaktualizowane loga tokenów.

Zespół ErgoDEX pracuje obecnie nad wdrożeniem modelu wymiany w postaci księgi zleceń oraz wspólnej płynności z różnymi pulami AMM. Po wdrożeniu księgi zleceń, kolejnym kamieniem milowym będzie integracja z Cardano. 

Od listopada 2021 r. traderzy mogą używać ErgoDEX do swapowania ERG, SigRSV, SigUSD i LP oraz zasilać pule płynności ERG/SigUSD i ERG/SigRSV.

ErgoDEX: przyszły standard dla DEXów?

ErgoDEX wnosi zupełnie nową perspektywę do handlu kryptowalutami i bezpieczeństwa inwestorów. Przełomowa technologia wdrożona przez ten DEX obiecuje znacznie bezpieczniejszą przyszłość dla inwestorów i deweloperów w sieci Cardano. Projekt jest nadal w fazie rozwoju, a entuzjaści Cardano powinni śledzić zespół ErgoDEX w celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwoju.

Najczęściej zadawane pytania


 Czy ErgoDEX to to samo co Ergo?

Nie. ErgoDEX to bezpowiernicza, zdecentralizowana giełda kryptowalutowa, która łączy w sobie zarówno system AMM, jak i model księgi zleceń. Ten DEX jest zbudowany na sieci Ergo i Cardano.


 Czym jest ErgoDEX?

Ergo Dex to bezpowiernicza giełda, która wykorzystuje zarówno model AMM (automatyczny animator rynku), jak i model księgi zleceń. Działa ona na blockchainach Ergo i Cardano.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

57e71e4b72a101031947418c1e30dedd.png
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane