Bitcoin btc
$ usd

Fed wini za kryzys bankowy administrację Trumpa, a nie kryptowaluty

3 mins
Tłumaczenie Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Raport Rezerwy Federalnej obarcza winą za ostatni kryzys bankowy niedostateczne regulacje i nadzór.
  • Raport wzywa do wzmocnienia ram nadzorczych i regulacyjnych.
  • Wynika z niego, że ostrzejsze przepisy mogły pomóc Silicon Valley Bank przetrwać.
  • promo

Brak regulacji i nadzoru jest w dużej mierze winą za ostatni kryzys bankowy. Taki jest wniosek z ostatniego raportu sporządzonego przez urzędnika Rezerwy Federalnej na szczycie. Inny raport, przygotowany przez Congressional Research Service, podkreśla rolę kryptowalut. Brak jednomyślności jest uderzający.

Według raportu Michaela S. Barra, wiceprezesa ds. nadzoru w Rezerwie Federalnej, ostatni kryzys bankowy jest częściowo spowodowany niedostateczną regulacją i nadzorem. Raport ten dotyczy regulacji i nadzoru nad Silicon Valley Bank (SVB). Według Barra SVB upadł głównie z powodu złego zarządzania przez kierownictwo i braku nadzoru ze strony rady dyrektorów.

Trump dokonał deregulacji banków

“Musimy wzmocnić nadzór i regulacje Rezerwy Federalnej w oparciu o to, czego się nauczyliśmy. Ten raport stanowi pierwszy krok w tym procesie” – czytamy w raporcie.

Raport Barra krótko wspomina o kryptowalutach jako ryzyku dla banków. Ale słowo “kryptowaluty” pojawia się tylko trzy razy w 118-stronicowym raporcie. Raport w dużej mierze obwinia błędy w nadzorze. Jest on też bez ogródek opisujący, kto ponosi lwią część odpowiedzialności.

Prezydent Trump w ciągu swoich czterech lat urzędowania radykalnie zderegulował sektor bankowy. W tym cofnął część ustawy Dodd-Frank, złagodził zasadę Volckera i osłabił Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów.

Raport stwierdza, że przyjęcie ustawy o wzroście gospodarczym, uldze regulacyjnej i ochronie konsumentów w 2019 roku spowodowało “obniżenie wymogów nadzorczych i regulacyjnych” dla Silicon Valley Bank. Obejmowały one również niższe wymogi kapitałowe i płynnościowe.

Co więcej, w raporcie przyznano, że “choć szczytowe wymagania nadzorcze i regulacyjne mogły nie zapobiec upadkowi firmy, to prawdopodobnie wzmocniłyby odporność Silicon Valley Bank”.

W piątek 10 marca 2023 roku stanowe organy nadzoru zamknęły Silicon Valley Bank (SVB) po bankructwie banku. Upadek stał się drugim co do wielkości bankructwem w historii Stanów Zjednoczonych i największym od czasu kryzysu finansowego z lat 2007-2008.

W marcu 2023 roku upadły także dwa inne banki w Stanach Zjednoczonych – Signature i Silvergate.

Kryptowaluty zostały wymienione jako piąte największe ryzyko dla banków rezerwowych. Źródło: Rezerwa Federalna

Raport podkreśla słabości regulacji i nadzoru, w tym potrzebę wzmocnienia ram nadzorczych i regulacyjnych. Podkreślono w nim znaczenie silnego kapitału bankowego oraz potrzebę ciągłej oceny ram nadzorczych i regulacyjnych w celu wykrycia nowych i pojawiających się zagrożeń.

Zdaniem Barra silniejsze ramy nadzorcze mogłyby zwiększyć szybkość, siłę i sprawność nadzoru. Szczególnie w przypadku firm o szybkim rozwoju, skoncentrowanych modelach biznesowych lub innych czynnikach szczególnego ryzyka.

Prezydent Joe Biden już wcześniej wzywał Kongres do wprowadzenia ostrzejszych regulacji. W ten sposób “zmniejszy się prawdopodobieństwo, że taki przypadek upadku banku zdarzy się ponownie”.

Banki osłabione przez popyt na wypłaty

W przeciwieństwie do analizy Barra, inny raport przygotowany niedawno przez Congressional Research Service oceniał rolę kryptowaluty w kryzysie bankowym. Dokument ten szukał informacji o Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank i Silvergate Bank.

W raporcie z 25 kwietnia zauważono, że już wszystkie trzy banki miały styczność z branżą kryptowalut, przechowując depozyty, udzielając pożyczek i zapewniając sieci płatności dla firm kryptowalutowych.

Silvergate miał największą koncentrację w branży kryptowalut. Ponad 90% jego całkowitych depozytów pochodziło z depozytów klientów kryptowalutowych. SVB i Signature Bank miały stosunkowo niewielką ekspozycję.

Raport wykazał, że istniały powiązania między upadłościami banków a konkretnymi firmami kryptowalutowymi. Zmienność kryptowalut przyczyniła się do wyczerpania depozytów. W niektórych przypadkach banki sprzedawały pozornie bezpieczne papiery wartościowe w celu pokrycia strat, aby zaspokoić zapotrzebowanie na wypłaty.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

BJ.jpg
Bartosz Juraszek
Entuzjasta kryptowalut i technologii blockchain. Aktywny w rynku od 2017 roku. Współtwórca i współpracownik wielu projektów kryptowalutowych. Od początku 2020 roku mocno związany...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane