Zobacz więcej

Polacy wiedzą co to znaczy oszczędność

3 mins
Aktualizacja Robert Kozłowski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Najpopularniejszym sposobem pomnażania oszczędności przez Polaków jest przechowywanie ich na oprocentowanym koncie w banku.
  • Prezes Krajowego Rejestru Długów, Adam Łącki, zauważa, że choć wzrost wynagrodzeń jest pozytywny, nie zniwelował całkowicie negatywnych skutków inflacji.
  • Dynamiczny charakter kryptowalut pozwala inwestorom na elastyczne dostosowywanie swojego portfela do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.
  • promo

Badanie “Barometr oszczędności 2023” przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów ukazuje, że aż 78 procent Polaków aktywnie dba o swoje finanse, gromadząc oszczędności. Motywacją nie jest tylko obawa przed negatywnymi skutkami inflacji, lecz także pragnienie posiadania “poduszki finansowej” na niepewne czasy. Raport wykazuje, że wartość oszczędności jest zróżnicowana; co czwarty badany ma skromne kwoty poniżej 5 tysięcy złotych, a 23 procent dysponuje kwotą przekraczającą 20 tysięcy złotych.

W komunikacie możemy znaleźć szczegóły dotyczące środków oraz kierunku ich lokowania przez obywateli. Wyniki nie dziwią, choć zauważyć można pewne zmiany oraz nowe trendy.

“Najpopularniejszym sposobem pomnażania oszczędności przez Polaków jest przechowywanie ich na oprocentowanym koncie w banku. Robi tak niemal 1/3 badanych. Z kolei 28% zakłada oprocentowane lokaty. Co 10. osoba inwestuje w akcje i obligacje, 9% badanych w waluty, a 7% w złoto. Z kolei 5% rodaków lokuje oszczędności w nieruchomościach i tyle samo w kryptowalutach.”

Wzrost wynagrodzeń a inflacja

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że średnie wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku wyniosło 7194 złote, co oznacza wzrost o 2,7 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem i 11,02 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednakże, wskaźnik cen konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku wzrósł o 6,2 procent, co stanowi najniższy wzrost od września 2021 roku. Towary podrożały o 5,5 procent, a usługi aż o 8,2 procent.

Prezes Krajowego Rejestru Długów, Adam Łącki, zauważa, że choć wzrost wynagrodzeń jest pozytywny, nie zniwelował całkowicie negatywnych skutków inflacji. Mimo rosnących kosztów życia, wielu Polaków stara się regularnie odkładać nawet symboliczne kwoty, a blisko połowa z nich robi to dla zabezpieczenia przed skutkami inflacji. Osoby gromadzące oszczędności deklarują najczęściej odkładanie od 251 do 500 złotych, a co piąta jest gotowa przeznaczyć na to od 501 do 1000 złotych.

“Blisko połowa Polaków gromadzi oszczędności, aby zabezpieczyć się przed skutkami inflacji. Osoby, które niezależnie od motywacji gromadzą pieniądze, najczęściej odkładają od 251 do 500 zł, a co piąta może przeznaczyć na to od 501 do 1000 zł. Widzimy też, że sukcesywnie zmniejsza się wartość przeterminowanych zobowiązań finansowych w KRD, ale jest to dowód na to, że dochody konsumentów rosną na tyle, że mają oni środki na spłatę długów. Można się więc spodziewać, że zmniejszy się odsetek tych, którzy nie oszczędzają, bo nie mają z czego.”

Oszczędności Polaków / Źródło: www.KRD.pl

Tendencje zadłużeniowe a perspektywy na przyszłość

Według Krajowego Rejestru Długów, średnie zadłużenie konsumenta wynosi obecnie 20,5 tysiąca złotych, a łączne zaległości sięgają 44,2 miliardów złotych. W 2023 roku odnotowano rekordową liczbę upadłości konsumenckich – aż 21 tysięcy, co jest bezprecedensowym wynikiem w historii. Mimo to, eksperci KRD wskazują na możliwość niewielkiego spadku zadłużenia w nadchodzącym roku. Wzrost siły nabywczej wynagrodzeń oraz przewyższające tempo inflacji podwyżki płac dają nadzieję na poprawę sytuacji finansowej Polaków.

Kryptowaluty jako nowa przestrzeń inwestycyjna

Warto zauważyć, że kryptowaluty zajmują szczególne miejsce wśród form inwestycji Polaków. Pomimo że tylko 5 procent respondentów deklaruje inwestycje w kryptowaluty, to jednak ta grupa zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza wśród osób z przeciętnymi oszczędnościami. Coraz więcej inwestorów dostrzega w cyfrowych aktywach potencjał zarówno wzrostu kapitału, jak i dywersyfikacji portfela.

Jednym z możliwych powodów zainteresowania kryptowalutami może być ich niezależność od tradycyjnych instytucji finansowych, co pozwala inwestorom na uniknięcie regulacji bankowych. Ponadto, rozwijające się technologie blockchain, na których oparte są kryptowaluty, przyciągają uwagę ze względu na swoją bezpieczność i transparentność transakcji.

Inwestowanie w kryptowaluty może być także reakcją na zmienne warunki rynkowe, w tym na niepewność związana z inflacją. Dynamiczny charakter kryptowalut pozwala inwestorom na elastyczne dostosowywanie swojego portfela do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

Warto jednak pamiętać, że inwestycje w kryptowaluty wiążą się z ryzykiem, ze względu na ich wysoką zmienność i brak stabilności. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji w cyfrowe aktywa zawsze zaleca się dokładne zrozumienie rynku. Co więcej należy precyzyjnie określić swoje cele oraz akceptowalne ryzyko.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Marzec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Foto.png
Robert Kozłowski
Od lat entuzjasta kryptowalut, inwestor, górnik i maksymalista idei decentralizacji. BTC to the Moon i technologia blockchain w każdym aspekcie naszego życia - oto jego marzenie.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane