Bitcoin btc
$ usd

Inflacja w Polsce nie spada z oczekiwaną prędkością

3 mins
Aktualizacja Robert Kozłowski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • GUS opublikował oficjalne wyniki dotyczące inflacji za marzec 2022 rok.
  • Pozostałe kraje w Europie zmagają się z podobnym poziomem inflacji.
  • Mimo spadku inflacji w marcu, dane GUS pokazują, że ceny dóbr konsumpcyjnych nadal szybko rosły z miesiąca na miesiąc.
  • promo

Pod koniec ubiegłego tygodnia GUS opublikował najnowsze wyniki dotyczące inflacji w Polsce. Z danych wynika, że inflacja spadła w marcu do 16,1 proc. biorąc pod uwagę wyniki zaprezentowane w lutym. W porównaniu natomiast z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc.

Wielu ekonomistów oraz analityków wskazuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy są ceny paliw i energii, których wzrost zaobserwować można w całym regionie. Jak w kolejnych miesiącach będzie kształtować się inflacja?

Inflacja CPI wciąż na wysokim poziomie

Marcowe statystyki dotyczące inflacji CPI w Polsce potwierdziły silny spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W marcu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 16,1 proc., co stanowi najniższy odczyt od sierpnia 2022 roku. Jest to jednak nadal wysoki poziom inflacji, który nie pozwala oczekiwać natychmiastowego spadku cen w sklepach.

Zdaniem ekonomistów, marzec był początkiem spadku inflacji CPI w Polsce, która w lutym osiągnęła rekordowy poziom 18,4 proc. Był to tym samym najwyższy wynik od grudnia 1996 roku. Jednakże, mimo spadku inflacji w kolejnych miesiącach, ceny wciąż będą rosły, choć w wolniejszym tempie. Proces dezinflacji, czyli obniżania inflacji, oznacza jedynie, że ceny nie będą rosnąć tak dynamicznie jak w poprzednich 12 miesiącach, ale wciąż pozostaną na wzrostowej trajektorii.

Statystyka a realny wzrost cen

Mimo spadku inflacji w marcu, dane GUS pokazują, że ceny dóbr konsumpcyjnych nadal szybko rosły z miesiąca na miesiąc. W marcu były o 1,1 proc. wyższe niż w lutym, w lutym o 1,2 proc. wyższe niż w styczniu, a w styczniu aż o 2,5 proc. wyższe niż w grudniu. W efekcie, tylko w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku inflacja CPI w Polsce wyniosła prawie 4,9 proc., niemal dwukrotnie przekraczając 2,5-procentowy cel Narodowego Banku Polskiego.

GUS wskazał również kategorie, w których ceny najbardziej wzrosły. Efekt wysokiej zeszłorocznej bazy był widoczny na paliwach, które były tylko o 0,2 proc. droższe niż rok temu. Natomiast ceny żywność i napoi bezalkoholowych wciąż szybko rosły. Dynamikę wzrostu cen oszacowano na 2,2 proc. w porównaniu z lutym i aż o 24 proc. w porównaniu z marcem 2022 roku. Od początku roku artykuły spożywcze podrożały o 6 proc., a nośniki energii w ciągu roku podrożały o 26 proc.

Co przyniesie najbliższa przyszłość?

W obliczu wysokiej inflacji, rząd i bank centralny mogą podjąć różne środki zaradcze w celu jej ograniczenia. Jednym z głównych narzędzi jest polityka monetarna, takie jak zmiana stóp procentowych. Narodowy Bank Polski może podjąć decyzję o podwyższeniu stóp procentowych w celu zmniejszenia podaży pieniądza i ograniczenia inflacji. Jednak taka decyzja może również wpłynąć na koszty obsługi długu publicznego oraz na aktywność gospodarczą, dlatego jest to złożone i trudne do zbalansowania działanie.

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewidują, że w kwietniu inflacja wyniesie pomiędzy 14,5 a 15 proc. Zauważają równolegle, że z podobnymi problemami zmagają się pozostałe kraje w naszej okolicy. Czechy, Słowacja czy Rumunia mają wysoce zbliżony poziom inflacji jak Polska.

Analitycy ING zauważają, że pierwsza faza dezinflacji będzie szybka dzięki cenom energii. Swoją krótką analizą podzielili się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.

Swoim zdaniem w temacie przyszłej inflacji podzielił się również prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Przedstawił on swoje predykcje co do wysokości wskaźnika wyrażając obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego, które jego zdaniem realnie nam zagraża.

“Istnieją oczywiście podstawy do tego, by przypuszczać, że w tym roku inflacja znacząco spadnie. Uzasadnione są szacunki spadku z bieżącego poziomu do około 10%. Problem polega na tym, że spadającej inflacji towarzyszyć będzie spowolnienie realnego wzrostu gospodarczego. O powrót do inflacyjnego celu będzie bardzo trudno.”

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Foto.png
Robert Kozłowski
A crypto enthusiast for years, investor, miner and maximalist of the idea of decentralization. BTC to the moon and blockchain technology in every aspect of our lives - this is the...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane