Bitcoin btc
$ usd
News

Inflacja w kwietniu w dół. Co dalej?

2 mins
Aktualizacja Robert Kozłowski

W SKRÓCIE

  • Narodowy Bank Polski cyklicznie analizuje cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pozwala zrozumieć istotę inflacji w Polsce.
  • Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności, energii oraz paliw spadła do 12,2 proc. wobec 12,3 proc., w marcu.
  • Według ekonomistów walka z inflacją jeszcze nie jest zakończona, ale istnieją pozytywne sygnały, które wskazują na poprawę sytuacji.
  • promo

Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce w kwietniu. W miesiącu tym inflacja mierzona z wykluczeniem cen żywności oraz energii wyniosła 12,2 proc., licząc rok do roku. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik CPI w tym okresie, zatrzymał się on na 14,7 proc.

Przedstawione dane przez instytucję, na której czele stoi Adam Glapiński, nie są zdziwieniem dla ekspertów. Spadek inflacji bazowej przewidywała większość czołowych instytucji i analityków. Zaskoczeniem może być jedynie fakt, że wskaźnik ten spadł zaledwie nieznacznie.

Inflacja w dół

Narodowy Bank Polski poinformował dzisiejszego dnia za pośrednictwem swoich kanałów informacyjnych o spadku inflacji bazowej w kwietniu do 12,2 proc. Wskaźnik ten odnosi się do wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce, który wynika z długoterminowych czynników strukturalnych i podstawowych sił gospodarczych. Wykluczone są z niego żywność, paliwa oraz energia.

Krótki komunikat opublikowany przez Narodowy Bank Polski dotyczący kwietnia 2023 przedstawia w relacji rok do roku dane związane z inflacją, która:

  • Po wyłączeniu cen żywności, energii oraz paliw spadła do 12,2 proc. wobec 12,3 proc., w marcu.
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 14,0 proc., wobec 15,7 proc. miesiąc wcześniej.
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,3 proc., wobec 16,0 proc. miesiąc wcześniej.
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,2 proc., wobec 12,3 proc. miesiąc wcześniej.
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 14,3 proc., wobec 15,5 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski cyklicznie analizuje cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pozwala zrozumieć istotę inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) odzwierciedla średnią zmianę cen szerokiego koszyka towarów, które klienci kupują. Podczas obliczania wskaźników inflacji bazowej, badane są natomiast zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.

Metodologia ta pozwala to na dokładniejsze zidentyfikowanie źródeł inflacji oraz trafniejsze prognozowanie jej przyszłych tendencji. Dodatkowo, umożliwia określenie, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim wpływ na nią mają krótkoterminowe fluktuacje cen spowodowane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Czy można mówić o odwróceniu trendu?

Szef banku centralnego przekonywał w ostatnim czasie, że w najbliższym okresie powinniśmy spodziewać się wyraźnego odwrócenia trendu. Być może kwietniowe dane stanowić będą punkt zwrotny, który zbiegnie się zapowiedziami Adama Glapińskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził w jednej z ostatnich wypowiedzi następująco:

“Opóźnienie inflacji bazowej w stosunku do głównego wskaźnika jest naturalne. Spodziewamy się spadku tego wskaźnika w kolejnych kwartałach, jesteśmy w okolicach szczytu. Będzie spadać w ślad za malejącym indeksem CPI.”

Departament analiz makroekonomicznych Narodowego Banku Polskiego opublikował dwa miesiące temu projekcję dotyczące wskaźnika inflacji bazowej. Według tych danych w IV kwartale 2023 roku możemy spodziewać się spadku inflacji bazowej średnio do 8,4 proc. rok do roku z 11,8 proc. w I kwartale. Zdecydowanie bardziej pozytywne predykcje dotyczą kolejnych lat, 2024 i 2025 roku. W latach tych inflację bazową szacuje się na kolejno 5 proc. i 3,1 proc.

Analitycy rynkowi przewidują powolny spadek inflacji, co znajduje potwierdzenie w wypowiedziach ekonomistów Banku Pekao. Wskazują oni, że proces dezinflacji będzie przebiegał stopniowo, choć niewątpliwie kieruje się w dobrym kierunku.

Według ekonomistów tego banku, walka z inflacją jeszcze nie jest zakończona, ale istnieją pozytywne sygnały, które wskazują na poprawę sytuacji. W swoich wpisach na Twitterze podkreślają, że zwłaszcza inflacja bazowa będzie obniżać się powoli. Wyrażają przekonanie, że zmierzamy w dobrą stronę.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane