Indie omawiają protokoły operacyjne kryptowalut z członkami G20

2 mins
14 lutego 2023, 14:41
Tłumaczenie Piotr Ratajski
14 lutego 2023, 14:41
W SKRÓCIE
  • Indie rozmawiają z członkami G20 o potrzebie stworzenia standardowego protokołu operacyjnego.
  • Minister skomentował to w odpowiedzi na pytanie o przyszłą mapę drogową kraju w zakresie regulacji web3.
  • 1 grudnia 2022 roku Indie przejęły od Indonezji prezydencję w G20.
  • promo

Indie prowadzą rozmowy z członkami G20 na temat potrzeby stworzenia standardowego protokołu operacyjnego kryptowalut (SoP). Indyjski minister finansów Nirmala Sitharaman złożył oświadczenie, gdy został zapytany o szeroką regulację aktywów kryptowalutowych.

Minister finansów powiedział w parlamentarnej izbie niższej:

“W G20 omawiamy to i prowadzimy szczegółowe dyskusje z członkami, aby pojawił się standardowy protokół operacyjny, który skutkuje spójnym, kompleksowym podejściem, w którym wszystkie kraje współpracują w zakresie wprowadzania pewnych regulacji.”

Przyszła mapa drogowa Indii w zakresie regulacji kryptowalut

Minister odpowiadał na pytanie dotyczące przyszłej mapy drogowej kraju w zakresie regulacji sektora web3. 1 grudnia 2022 roku Indie przeniosły prezydencję G20 od Indonezji.

Sitharaman podkreślił:

“W tej chwili są one [kryptowaluty] w dużej mierze nieuregulowane w Indiach.”

Technologia napędza wszystkie transakcje górnicze i kryptowalutowe, zaznaczyła minister. Co, według niej, uniemożliwia pojedynczemu narodowi skuteczne rządzenie lub regulowanie kryptowalut.

Według Sitharaman, istnieje wyłaniający się konsensus, dlatego omawiamy tę kwestię na G20. Powiedziała, że zapewni to, iż SoP zostanie ustanowiony po dyskusjach G20 i że wszystkie kraje współpracują, aby wprowadzić regulacje, niezależnie od tego, czy dotyczą one wydobycia, czy transakcji.

Tymczasem minister finansów Unii powiedział na seminarium w dniu 11 lutego, że kryptowaluty są technologią kompletną w 99%.

Ministerstwo finansów naciska na globalny konsensus

W odniesieniu do regulacji kryptowalut, Sitharaman powtórzyła w zeszłym roku, że regulacja kryptowalut wymaga międzynarodowego konsensusu. Zauważyła, że wszelkie przepisy dotyczące regulacji lub zakazu mogą być skuteczne tylko po szerokiej współpracy międzynarodowej w zakresie oceny ryzyka i korzyści oraz opracowania wspólnych taksonomii i standardów.

Pankaj Chaudhary, minister stanu ds. finansów, odpowiedział na inne pytanie, stwierdzając, że rząd koordynuje działania z narodami G20 w celu opracowania międzynarodowych ram regulacji aktywów kryptowalutowych.

Powiedział:

“Rząd angażuje się w kraje G20, aby zbudować międzynarodową koordynację w zakresie podejścia politycznego do aktywów kryptowalutowych”.

W zeszłym miesiącu Rajeev Chandrasekhar, indyjski minister stanu ds. Elektroniki i IT, twierdził, że handel kryptowalutami w Indiach jest w porządku, o ile przestrzegane są wszystkie zasady. Tymczasem Moneycontrol podkreślił w swoim raporcie, że do 2032 roku przedsiębiorstwa web3 mogą wnieść 1,1 biliona dolarów do PKB Indii.

A z krajową polityką web3, może wykorzystać korzyści płynące z tej przestrzeni.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane