Giełdy w Wielkiej Brytanii zapłacą 2% podatek od cyfrowych usług

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Wielka Brytania przyjęła w tym roku rygorystyczne stanowisko wobec działalności giełd kryptowalutowych.

  • Financial Conduct Authority (FCA) zaktualizował swoje wymagania dotyczące ich działalności.

  • Zmusił tym samym giełdy kryptowalutowe do płacenia 2 procentowego podatku od usług cyfrowych.

  • promo

    Jak to wpłynie na świat kryptowalut? Traderzy dzielą się opinią z kryptowalutową społecznością na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Wielka Brytania przyjęła w tym roku rygorystyczne stanowisko wobec działalności giełd kryptowalutowych. Financial Conduct Authority (FCA) zaktualizował swoje wymagania dotyczące ich działalności.

To spowodowało, że niektóre firmy kryptowalutowe odwróciły swoją decyzję o rejestracji u brytyjskiego organu nadzoru finansowego. Najnowsza decyzja przeciwko giełdom kryptowalutowym polega na tym, że Wielka Brytania zaktualizowała rozporządzenie Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC. Zmusiła tym samym giełdy kryptowalutowe do płacenia 2 procentowego podatku od usług cyfrowych.

Rozporządzenie zwalnia rynki finansowe z tego podatku. Jednak raport wyjaśnia, że giełdy nie kwalifikują się do tego wyjątku, ponieważ aktywa cyfrowe nie są klasyfikowane jako instrumenty finansowe. Dalej podano, że Bitcoin i inne kryptowaluty nie reprezentują pieniędzy ani kontraktów finansowych. Nie będą więc zwolnione z żadnych korzyści, z których cieszy się internetowy rynek finansowy.

Istnieje wiele różnych aktywów kryptowalutowych, z których każdy ma inne cechy. Komisja stwierdziła, że kryptowaluty nie reprezentują towarów, kontraktów finansowych ani pieniędzy. Jest więc mało prawdopodobne, aby giełdy kryptowalut mogły korzystać ze zwolnienia dla internetowych rynków finansowych.

Branża zdecydowanie sprzeciwia się nowemu podatkowi nałożonemu na giełdy kryptowalut

Podatek od usług cyfrowych został nałożony w kwietniu ubiegłego roku. Miał on zapewnić, że platformy mediów społecznościowych, wyszukiwarki internetowe i rynki finansowe, które generują ponad 500 milionów funtów (667,5 miliona dolarów) w globalnym przychodzie z usług cyfrowych i ponad 25 milionów funtów (33,3 miliona dolarów) w brytyjskim przychodzie z usług cyfrowych w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, płacą 2 procentowy podatek.

Do przychodów podlegających opodatkowaniu zalicza się wszelkie przychody uzyskane przez grupę, związane z serwisem społecznościowym, wyszukiwarką lub rynkiem online, niezależnie od sposobu monetyzacji usługi przez firmę. Jeśli przychody można przypisać do działalności gospodarczej i innej działalności, grupa będzie musiała podzielić przychody na każdą z działalności w oparciu o sprawiedliwe i rozsądne zasady.

Warto zauważyć, że ten system podatkowy będzie prawdopodobnie stopniowo wycofywany w następstwie porozumienia G20 z początku tego roku. Dopóki nie wprowadzi się nowych środków, wszystkie giełdy kryptowalut będą jednak obarczone podatkiem od usług cyfrowych. W ubiegłym roku brytyjska filia Coinbase podobno odnotowała sprzedaż w wysokości 21,2 EUR (23,9 mln USD). Ostatnie raporty szacują, że jej globalny przychód wzrósł czterokrotnie, co oznacza, że może przekroczyć brytyjski próg przychodów do końca roku.

Decyzja o objęciu giełd kryptowalutowych podatkiem od usług cyfrowych dodaje do brytyjskich przepisów dotyczących opodatkowania kryptowalut. Już teraz uważa się je za niejasne. Zgodnie z oczekiwaniami, ogłoszenie spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu kluczowych graczy w branży kryptowalutowej. Jednym z nich był Ian Taylor, dyrektora CryptoUK. Według niego, przepisy będą miały bezpośredni wpływ na inwestorów kryptowalutowych. Obciążenia podatkowe mogą dotknąć ich poprzez zwiększenie opłat. Oznacza to, że nastąpi ogromny regres przestrzeni kryptowalutowej. CryptoUK stwierdził również, że niesprawiedliwe jest traktowanie kryptowalut inaczej niż innych aktywów finansowych.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.

OBSERWUJ AUTORA