Bitcoin btc
$ usd

FED zmienia strategię: dolar w górę, Bitcoin i złoto w dół

1 min
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • Dziś opublikowano protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku.
  • Opinia wyrażona przez Fed w związku z inflacją doprowadziła do zmniejszenia się wartości akcji, złota i Bitcoina.
  • Fed zdecydował się pozostawić stopy procentowe nietknięte do czasu ustąpienia kryzysu COVID-19.
  • promo

Rezerwa Federalna (Fed) opublikowała protokół z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). W protokole opisano szereg zmian w strategii, które w dużym stopniu dotyczyły akcji, złota i Bitcoina.
Spotkanie, które odbyło się w dniach 28-29 lipca, charakteryzowało się omówieniem szeregu ważnych perspektyw dla gospodarki. Były to m.in. zmiany stóp procentowych, obawy o brak inflacji, a także pytania o kontrolę krzywych rentowności.

Stopy procentowe utrzymują się na niezmienionym poziomie

Obecne wytyczne Fed dotyczące stóp procentowych pozostają stosunkowo niezmienione. Obecnie ustalona na poziomie 0%, stopa referencyjna prawdopodobnie pozostanie niezmieniona tak długo, jak długo trwać będzie kryzys COVID-19. Jeśli chodzi o perspektywy dla polityki pieniężnej po spotkaniu, to wielu uczestników zauważyło, że zapewnienie większej jasności co do prawdopodobnej ścieżki docelowego przedziału dla stopy procentowej funduszy federalnych byłoby w pewnym momencie właściwe. To mgliste stwierdzenie wpłynęło się na wycenę akcji, pozostawiając inwestorów niepewnych co do realiów widocznego ożywienia gospodarczego. W sytuacji, gdy Fed pozostaje jawnie ostrożny, przyszłość gospodarki pozostaje co najwyżej mroczna.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane