Bitcoin btc
$ usd

Ethereum 2.0 może zwiększyć adopcję, ale stwarza ryzyko centralizacji

2 mins
Aktualizacja Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Założyciel Rivet i CXO Greg Lang moderowali sesję definiującą Ethereum 2.0 oraz związane z nią korzyści i zagrożenia.
  • Prelegenci podkreślili przejście na mechanizm konsensusu opartego na dowodach stawki, sharding i kluczowe aktualizacje.
  • Chociaż zwiększy to liczbę użytkowników, aktualizacja może potencjalnie prowadzić do większej centralizacji.
  • promo

Podczas drugiego, dorocznego globalnego szczytu DeFi , założyciel Rivet i CXO Greg Lang, moderowali sesję na temat Ethereum 2.0, podczas której prelegenci omawiali oczekiwane aktualizacje oraz korzyści i zagrożenia, jakie niosą.

Założyciel Bankless, David Hoffman, rozpoczął od zdefiniowania kilku kluczowych aktualizacji, które są oczekiwane wraz z Ethereum 2.0. Mówi, że aktualizacja “zwiększy dostęp do protokołu Ethereum na dwóch frontach”.

Znaczenie proof-of-work

Po pierwsze, zapewni on łatwiejszy dostęp do mechanizmu konsensusu. Podczas gdy obecny proof-of-work jest bardzo konkurencyjny i wymaga dużych zasobów energii, proof-of-stake przywróci konsensus do “małych laptopów na poziomie konsumenckim”. Jest to korzystne dla zaangażowania większej liczby osób w kwestie bezpieczeństwa i decentralizacji. Następnie, wspomniał o shardingu, który według Hoffmana skaluje, jak wiele przestrzeni bloków jest pozbawionych zaufania, co pozwala większej liczbie osób na korzystanie z nich za niższe opłaty.

Alex Wearn, CEO IDEX, podąża za tym, podkreślając znaczenie proof-of-stake. Z proof-of-work, górnicy są motywowani do tworzenia ważnych bloków poprzez inwestycje, które poczynili w swój sprzęt i nagrodę w postaci Bitcoina. Teraz, z dowodem stawki (Proof-of-Stake), zamiast lokować kapitał i energię, użytkownicy będą lokować aktywa, które będą stanowić formę depozytu. Wearn porównuje to do kaucji wpłaconej przy wynajmie mieszkania, która przepada, jeśli najemca postępuje nieodpowiedzialnie.

Korzyści i zagrożenia

Wraz ze zmianami oczekiwanymi od aktualizacji Ethereum 2.0 z pewnością jest wiele korzyści, ale prelegenci sesji podkreślili również pewne potencjalne zagrożenia. Po pierwsze, Wearn zwrócił uwagę na fakt, że więcej osób będzie mogło korzystać z Ethereum ze względu na niższe koszty transakcji. 

Zwrócił uwagę, że większość sukcesu Ethereum pochodzi z decentralizacji finansów (DeFi) i niezbywalnych tokenów (NFT). Jednak oba te produkty generują zazwyczaj transakcje o wyższej wartości. Użytkownicy z mniejszymi kwotami pieniędzy są zazwyczaj odrzucani z powodu wysokich opłat transakcyjnych. Opisując aktualizację jako “moment przejścia z dial-upu na szerokopasmowy”, ma on nadzieję, że więcej osób będzie mogło korzystać z Ethereum, co doprowadzi do powstania nowych rodzajów aplikacji.

Jednakże, jednym z głównych zagrożeń związanych z przejściem na mechanizm konsensusu proof-of-stake jest możliwość konsolidacji zarządzania w rękach kilku osób, które zgromadzą najwięcej Ethereum. Alex Gluchowski, CEO Matter Labs, powiedział, że w obecnej formie dystrybucja Ethereum jest jedną z najbardziej zdecentralizowanych wśród protokołów Layer1. Zauważył jednak, że taka kumulacja bogactwa stałaby się problemem bezpieczeństwa.

Wearn zwrócił również uwagę na fakt, że giełdy staną się również walidatorami. Oznacza to, że staking z nimi może potencjalnie stać się ryzykiem centralizacji. Na przykład, jeśli będą one pod wpływem sił zewnętrznych, wielu mniej zaawansowanych technicznie użytkowników będzie miało trudności z przeniesieniem swoich środków gdzie indziej.

Hoffman zauważył również, że pule płynności mogłyby oferować użytkownikom “wymienialne banknoty”, reprezentujące ich tokeny. Jeśli wiele protokołów DeFi to zrobi, użytkownicy prawdopodobnie skoncentrują się na tym, który okaże się najbardziej płynny. Hoffman powiedział, że może to również potencjalnie spowodować centralizację płynności.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

37c58b84a21f59fd4fd1cd91383114c2.jpg
Nicholas Pongratz
Nick jest profesorem umiejętności komunikacji ustnej i specjalistą w dziedzinie nauki o danych w Budapeszcie na Węgrzech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie analityki biznesowej....
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane