Bitcoin btc
$ usd

ESMA ostrzega przed ryzykiem związanym z kryptowalutami

2 mins
Tłumaczenie Bartosz Juraszek

W SKRÓCIE

  • ESMA ostrzega przed nieuregulowanymi produktami sprzedawanymi jako alternatywy inwestycyjne, stwarzającymi ryzyko dla inwestorów.
  • UE przyjmuje ustawę Markets in Crypto-Assets Act (MiCA), zapewniającą ramy regulacyjne dla firm kryptowalutowych.
  • MiCA wejdzie w życie do końca 2024 r., regulując operacje kryptowalutowe w UE.
  • promo

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wzywa firmy inwestycyjne do zachowania przejrzystości w zakresie ryzyka i braku regulacji związanych z nieuregulowanymi produktami, w tym kryptowalutami.

ESMA wyraziła zaniepokojenie firmami inwestycyjnymi oferującymi nieuregulowane produkty i usługi, w tym kryptowaluty. Agencja wzywa firmy do większej otwartości wobec inwestorów w zakresie ryzyka i braku regulacji. Obecnie wiele firm nie jest wystarczająco uczciwych, uważa ESMA.

Przejrzystość dla inwestorów

W czwartkowym oświadczeniu ESMA i krajowe organy regulacyjne stwierdzają, że zaobserwowały przypadki, w których niektóre oferty wykraczają poza regulacje finansowe, ale są sprzedawane jako alternatywy inwestycyjne. Stwarza to ryzyko dla inwestorów, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z braku ochrony regulacyjnej.

Regulator podkreśla, że inwestorzy detaliczni często polegają wyłącznie na reputacji firm inwestycyjnych – tak zwanym “efekcie halo”.

ESMA podkreśla w szczególności ryzyko związane z aktywami kryptograficznymi, obok nieruchomości, złota, surowców i innych niezbywalnych papierów wartościowych. Ostrzega on, że nie we wszystkich krajach UE obowiązują już takie same systemy ochrony inwestorów.

W oświadczeniu wymieniono również zagrożenia, na jakie narażeni są inwestorzy w odniesieniu do nieuregulowanych produktów. Tak jak dezorientacja, niewystarczająca świadomość ryzyka i niewłaściwa sprzedaż.

UE wprowadza przepisy

Inwestorzy nie będą musieli długo czekać na dalszą jasność, ponieważ blok 27 państw niedawno uchwalił szeroko zakrojoną ustawę Markets in Crypto-Assets Act (MiCA), ramy regulacyjne dla firm kryptograficznych w UE. Wejdzie on w życie w czerwcu 2023 roku.

Dalekosiężne przepisy mają na celu zapewnienie jasności, jednolitości i bezpieczeństwa aktywów cyfrowych. A także ustanowienie jasnych zasad dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami i emitentów tokenów.

Do końca 2024 r. już wszystkie elementy MiCA będą aktywnie regulować operacje kryptowalutowe w UE.

Reakcja branży była ogólnie pozytywna, a wiele osób dokonywało porównań z wrogim środowiskiem regulacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce po głosowaniu w kwietniu Coinbase napisał na Twitterze, że “da on organizacjom kryptowalutowym pewność, że będą mogły inwestować i rozwijać się w regionie”.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane