Bitcoin btc
$ usd

Czym jest DXY (USDX). Jak ma się do kryptowalut?

5 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • US Dollar Inserde (USDX, DXY, DX lub nieoficjalnie "Dixie") to indeks wartości dolara w stosunku do koszyka walut zagranicznych.
 • DXY doskonale odzwierciedla zmiany gospodarcze w skali globalnej, takie jak kryzysy gospodarcze czy pompowanie rynku.
 • Jeśli indeks dolara zaczyna spadać, Bitcoin rośnie. Z kolei jeśli zaczyna się umacniać, Bitcoin traci na wartości.
 • promo

W tym artykule wyjaśnimy czym jest US Dollar Index (DXY), dlaczego został stworzony, czym jest globalna gospodarka i jak to wszystko działa. Potrzebne jest zrozumienie podstaw, abyś mógł budować logiczne łańcuchy przyczyn i skutków i wyciągać własne wnioski. Na końcu artykułu znajdzie się bonus w postaci działającego wskaźnika, który pomoże Ci poruszać się między innymi w segmencie kryptowalut na globalnym rynku.

Czym jest DXY?

US Dollar Inserde (USDX, DXY, DX lub nieoficjalnie “Dixie”) to indeks wartości dolara w stosunku do koszyka walut zagranicznych, często określanych jako koszyk walut partnerów handlowych USA. Indeks wzrasta, gdy dolar amerykański zyskuje na sile w stosunku do innych walut.

Na siłę dolara wpływa wiele czynników: ekonomicznych, politycznych, militarnych, klimatycznych, a nawet w pewnym stopniu spekulacyjnych, takich jak krach bańki dot-com z początku lat 2000. Z czynnikami, które miały istotny wpływ na zachowanie indeksu w całej jego historii można zapoznać się w angielskiej wikipedii.

DXY doskonale odzwierciedla zmiany gospodarcze w skali globalnej, takie jak kryzysy gospodarcze czy pompowanie rynku. Jeśli siła dolara wzrasta i indeks rośnie, rynki czują się źle i odwrotnie. Jeśli indeks spada, rynki czują się lepiej.

źródło: Tradingview

Na powyższym zrzucie ekranu znajdują się dwa wykresy:

 • Górny, świecowy wykres to indeks dolara DXY;
 • Dół, wykres liniowy – podaż pieniądza dolarowego lub druk dolara amerykańskiego.

W marcu 2020 roku DXY był na szczycie. W tym czasie rynki załamały się na skutek startu pandemii. Również Fed włącza prasę drukarską i zwiększa podaż pieniądza dolarowego z około 4,38 bln USD do 16,3 bln USD w ciągu 3 miesięcy, co jest wydarzeniem niebywałym. Następnie wszystkie te pieniądze napływają do gospodarki, nadmuchując inflację z 2 do 9% i oczywiście na rynki spekulacyjne nadmuchując bańkę. Można śmiało powiedzieć, że DXY odzwierciedla globalne procesy gospodarcze, które mają wpływ, również na rynki spekulacyjne.

Koszyk walutowy DXY

Koszyk walutowy, względem którego obliczany jest DXY, obejmuje następujące waluty w ujęciu procentowym:

 • Euro (EUR), waga 57,6%.
 • Jen japoński (JPY), waga 13,6%.
 • GBP (GBP), waga 11,9 proc.
 • Dolar kanadyjski (CAD), waga 9,1 proc.
 • Korona szwedzka (SEK), waga 4,2%.
 • Frank szwajcarski (CHF), waga 3,6%.

Jest dolar i są inne waluty banków centralnych różnych krajów. Jak jednak dokładnie powstaje sam indeks i dlaczego dolar jest zestawiany z wiodącymi gospodarkami świata? To znaczy, jasne jest, że np. USD vs EUR ma swój wykres. Ale co dokładnie wpływa na siłę lub słabość waluty? Jakie czynniki i jak są mierzone i jakie są tego przyczyny. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

Historia powstania indeksu dolara amerykańskiego

Dollar Index po raz pierwszy pojawił się na początku 1973 roku. Początkowo hipotetyczna wartość bazowa indeksu była na wartościach 100 000. Było to coś w rodzaju odpowiedzi na zakończenie systemu Bretton Woods – czasu standardu złota, kiedy to dolar był powiązany ze złotem, a inne waluty banków centralnych były powiązane z dolarem po stałym kursie. Gospodarka i relacje handlowe były w swoistej równowadze, a punktem odniesienia było złoto i powiązany z nim dolar.

System z Bretton Woods przewidywał, że państwa muszą zagwarantować wymienialność swoich walut na dolary amerykańskie w granicach 1% ustalonego parytetu. Przy czym dolar był wymienialny na złoto dla zagranicznych rządów i banków centralnych po cenie 35 dolarów za uncję trojańską czystego złota: 0,88867 grama czystego złota za dolara. Od tego czasu złoto wykazało wzrost x, natomiast dolar stracił swoją siłę nabywczą.

System ten przewidywał również ściślejszą współpracę między krajami w celu zapobieżenia przyszłym konkurencyjnym dewaluacjom walut narodowych. Dlatego też powołano Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), którego zadaniem było monitorowanie kursów walutowych i dostarczanie waluty rezerwowej krajom z deficytem bilansu płatniczego.

15 sierpnia 1971 roku Stany Zjednoczone zakończyły wymianę dolara amerykańskiego na złoto, skutecznie kończąc funkcjonowanie systemu Bretton Woods i czyniąc dolara niezabezpieczoną walutą fiat. Tym samym zakończono erę standardu złota, ale dolar amerykański nadal pozostawał światową walutą rezerwową.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w gospodarce światowej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (dalej MFW) został zaprojektowany na konferencji w Bretton Woods, podczas II wojny światowej, jako ponadnarodowa struktura mająca regulować handel światowy, zapobiegać wojnom handlowym oraz jako narzędzie równoważenia gospodarek krajowych. Został formalnie powołany pod koniec II wojny światowej 27 grudnia 1945 roku, a publiczną działalność rozpoczął 1 marca 1947 roku.

Wszelkie zmiany kursów walutowych między walutą narodową a dolarem powyżej 1 procenta wymagały zgody MFW. Jeśli kraj zdecydowałby się na taką zmianę bez zgody MFW, nie miałby już dostępu do finansowania z MFW i innych ponadnarodowych instytucji finansowych.

Po porzuceniu standardu złota próbowano odwrócić sytuację i zwiększyć limit z 1% do 2,25% w porozumieniu ze Smithsonian. Jedna w ciągu kilku lat wszystkie kraje uprzemysłowione sprawiły, że ich waluty narodowe unosiły się w stosunku do dolara.

Fluktuacja kursu odnosi się do kupna i sprzedaży dolara na rynku krajowym w celu utrzymania akceptowalnego kursu waluty krajowej. W tym czasie jednak Stany Zjednoczone były zobowiązane do wymiany swoich dolarów na złoto, co czyniło dolara amerykańskiego super bezpiecznym aktywem i wygodniejszym niż złoto.

W 1945 roku to Stany Zjednoczone miały przytłaczającą siłę gospodarczą i militarną. Z kolei gospodarka Europy w tym czasie podupadała po zniszczeniach, jakie spowodowała wielka wojna. To również przyczyniło się do tego, że dolar amerykański stał się światową walutą rezerwową.

Jak zmierzyć prawdziwą wartość dolara?

Wartość każdej waluty krajowej zależy od gospodarki danego kraju, a konkretnie od jego bilansu handlowego: importu i eksportu towarów i usług. Wszystkie transakcje handlu międzynarodowego są w większości przeprowadzane w dolarach. Więcej eksportu oznacza, że kraj ma więcej waluty. Z kolei więcej importu oznacza mniej waluty. Więcej waluty obcej oznacza stabilną lub silniejszą walutę krajową. Mniej waluty oznacza słabszą walutę krajową.

Musisz zrozumieć, że banki narodowe mają pewien zestaw narzędzi do kontroli i kierowania kursem wwalut. Mają możliwość zmiany stóp procentowych, a także różne fundusze stabilizacyjne.

Z powyższego wynikają dwa fakty:

 • Żadna waluta fiat na świecie nie jest do niczego przywiązana.
 • Kurs waluty danego narodu zależy od siły gospodarczej danego kraju.

Dlatego, aby zrozumieć siłę danej waluty, należy porównać ją z inną. Jednak w krótkim okresie takie porównanie nie da prawdziwego obrazu. Mogą bowiem wystąpić inne czynniki: spekulacja, interwencje walutowe regulatora i tak dalej.

Aby dokładniej zrozumieć “wagę” danej waluty, należy ją porównać z kilkoma innymi walutami najbardziej stabilnych i silnych gospodarek świata. I właśnie taką funkcję spełnia indeks dolara DXY.

Z odwrotnej logiki, indeks dolara odzwierciedla stan gospodarki USA w stosunku do innych walut banków centralnych.

DXY a kryptowaluty

Istnieje korelacja między indeksem dolara (DXY) a rynkiem akcji. Co ciekawe, od 2019 roku zaczęto również dostrzegać pewną korelację z Bitcoinem. Można to tłumaczyć tym, że po 2017 roku na rynku kryptowalut jest większa płynność. Co więcej dołącza do niego duża liczba nowych podmiotów różnego kalibru.

Korelację widać bardzo dobrze na dużych ramach czasowych. Jeśli indeks dolara zaczyna spadać, Bitcoin rośnie. Z kolei jeśli zaczyna się umacniać, Bitcoin traci na wartości.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB,...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane