Bitcoin btc
$ usd
Analiza techniczna

Długoterminowe wskaźniki on-chain pokazują, że BTC ma miejsce na wzrosty

2 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • Puell Multiple i MVRV Z-Score nie osiągnęły wykupionego terytorium.
  • aSOPR jest obecnie na 1,05.
  • MVRV Z-Score jest poniżej swojego szczytu z 2021 roku.
  • promo

Spojrzenie na wskaźniki analizy on-chain dla Bitcoina (BTC), a w szczególności na Puell Multiple, MVRV Z-score oraz aSOPR, sugeruje, że można oczekiwać dalszych wzrostów dla BTC.

Puell Multiple

Puell Multiple to wskaźnik, który dzieli dolarową wartość wszystkich wybitych monet przez roczną średnią ruchomą o tej samej wartości.

Historycznie, kiedy ten wskaźnik osiągał wartości powyżej czterech (podświetlony region), to było to sygnałem dla poprzednich szczytów.

Najwyższy szczyt z kwietnia 2013 r. miał wartość 10,1, podczas gdy szczyt z grudnia 2013 r. osiągnął wartość 9,41. Wreszcie podczas ostatniego szczytu z grudnia 2017 r. wskaźnik dał odczyt na poziomie 6,72.

Bieżąca wartość Puell Multiple wynosi 2,62. Dlatego, sugerując się wartościami historycznymi, można dojść do wniosku, że BTC nie jest jeszcze blisko osiągnięcia szczytu.

Źródło: Glassnode

MVRV Z-Score

Wartość MVRV to stosunek kapitalizacji rynkowej do zrealizowanej kapitalizacji rynkowej.

Zrealizowana kapitalizacja rynkowa przypisuje wartość BTC na podstawie czasu ostatniego przeniesienia UTXO. Ma to na celu uwzględnienie monet przechowywanych przez dłuższy czas oraz monet, które zostały utracone.

Wynik MVRV Z dodaje odchylenie standardowe do poprzedniego obliczenia.

Historycznie, wyniki MVRV Z powyżej wartości 7 wskazywały na szczyt.

Szczyt w kwietniu 2013 r. miał wartość 12,54, natomiast w grudniu 2013 r. osiągnął 11,05. W grudniu 2017 r. została osiągnięta wartość 11,01.

Obecnie MVRV Z jest notowane na 5,35.

Źródło: Glassnode

aSOPR

Współczynnik Spent Output Profit Ratio (SOPRT) dzieli wartość zrealizowaną przez wartość w momencie wygenerowania zrealizowanego wyjścia. Zasadniczo oznacza to podzielenie ceny sprzedaży przez cenę zakupu.

aSOPR ignoruje wyjścia o żywotności krótszej niż jedna godzina.

Jeśli aSOPR jest przy wartości powyżej 1, oznacza to, że średnio użytkownicy sprzedają z zyskiem.

Chociaż indykator ten nie jest tak skuteczny, jak dwa poprzednie wskaźniki długoterminowe, był stosunkowo przyzwoity w przewidywaniu krótkoterminowych zmian.

Wartości powyżej 1,20 (która oznacza, że sprzedane monety są średnio o 20% droższe niż w chwili ich zakupu) wskazują na krótkoterminowe szczyty. Z wyjątkiem wartości aSOPR wynoszącej 1,38 w dniu 28 grudnia 2020 r., te wysokie przedziały wartości nie zostały jeszcze osiągnięte.

Obecna wartość aSOPR wynosi 1,055.

Dlatego sugeruje to, że rynek nie jest przegrzany nawet w ujęciu krótkoterminowym.

Źródło: Glassnode

Wniosek

Podsumowując, długoterminowe wskaźniki, takie jak Puell Multiple i MVRV Z-Score, sugerują, że szczyt jeszcze nie został osiągnięty.

Co więcej, wskaźnik krótkoterminowy, taki jak aSOPR, daje te same odczyty.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane