Bitcoin btc
$ usd
News

Deutsche Bank finalizuje projekt DAMA

2 mins
Aktualizacja Robert Kozłowski

W SKRÓCIE

  • Deutsche Bank wraz z Memento Blockchain są na końcowym etapie wdrożenia projektu DAMA.
  • DAMA to zdecentralizowana platforma finansowa przeznaczona głównie dla funduszy inwestycyjnych.
  • Projekt uruchomiony zostanie najprawdopodobniej w Singapurze, w którym znajduje się ponad 1100 funduszy.
  • promo

Deutsche Bank wraz z Memento Blockchain pomyślnie zakończyły fazę weryfikacji projektu określonego jako DAMA – Digital Assets Management Acess. Koncepcja tego finansowego rozwiązania ma zapewnić bardziej wydajne, bezpieczne oraz elastyczne rozwiązania do zarządzania funduszami cyfrowymi oraz obsługi inwestycji.

Współpraca pomiędzy dwoma podmiotami rozwijana jest już od dłuższego czasu, a nasiliła się w momencie, gdy projekt DAMA otrzymał wysokie granty finansowe. Odpowiedzialni za tę inicjatywę spożytkowali wsparcie finansowe na eksperymenty, rozwój oraz rozpowszechnianie powstających innowacyjnych technologii w sektorze usług finansowych.

Deutsche Bank i projekt DAMA

Deutsche Bank za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej opublikował raport objaśniający obecny stan współpracy z Memento Blockchain. Owocem wspólnej pracy jest projekt DAMA – Digital Assets Management Access. Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie cyfrowego funduszu aktywów z własnym tokenem. Inaczej mówiąc, partnerzy biznesowi zamierzają wyjść z fiducjarnej postaci pieniądza do cyfrowej.

Twórcy wierzą, że zapewniając kompleksową platformę do obsługi inwestycji w fundusze cyfrowe, zarządzający aktywami wraz z agentami transferowymi znacznie zredukują wysiłek potrzebny do uruchomienia i administrowania nimi. Równolegle projekt DAMA tworzony jest w oparciu o otwartą architekturę. W przyszłości może ona ułatwić inwestorom dostęp do swoich funduszy zarządzanych przez różne jednostki.

Projekt DAMA skierowany jest przede wszystkim do profesjonalnych usług skupiających się na zarządzaniu aktywami. Należy do nich na przykład towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dostarczając niezbędną infrastrukturę i narzędzia w zakresie zarządzania aktywami cyfrowymi, Deutsche Bank wraz z Memento Blockchain oferują wyjątkowe możliwości inwestycyjne. Nie są one dostępne na tradycyjnych rynkach aktywów. Na temat roli projektu wypowiedział się Federico Cristina, dyrektor oraz współzałożyciel Memento Blockchain.

“Projekt POC DAMA ma na celu przetestowanie i zademonstrowanie technicznej i komercyjnej wykonalności niektórych z kluczowych i innowacyjnych funkcji, co z kolei może obniżyć barierę wejścia dla zarządzających aktywami, którzy chcą uruchomić fundusz cyfrowy. Infrastruktura została zaprojektowana tak, aby była kompleksową platformą obsługi inwestycji, która łączy i dostosowuje podstawowe elementy administrowania funduszem, przechowywania i płatności w środowisku funduszy cyfrowych.”

Zdecentralizowana platforma DeFi

Efekt współpracy Deutsche Banku wraz z Memento Blockchain to zdecentralizowana platforma finansowa zbudowana na sieci Ethereum. Rozwijający projekt DAMA wyemitowali natywny token SBT, służący weryfikacji tożsamości właściciela portfela. Dodatkowo umożliwia on dostęp do podglądu inwestycji użytkownika bez konieczności podawania danych osobowych każdorazowo.

Zdecentralizowana platforma finansowa / Źródło: www.corporates.db.com

W celu inwestycji w dany fundusz, każdy z inwestorów instytucjonalnych posiadający SBT musi zdeponować odpowiednie zabezpieczenie. Jest to niezbędne, aby otrzymać udział w danym cyfrowym funduszu inwestycyjnym w postaci tokenów. Udziały te następnie mogą być wymienione na aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin lub po prostu stablecoiny. Oczywiście wszystko odbywa się na tej samej platformie, która jest zintegrowana z rynkiem cyfrowym.

Jednym z fundamentalnych decyzji twórców projektu DAMA jest wykorzystanie MetaMaska. Portfel wbudowany jest w platformę i ułatwia również transfer zasobów cyfrowych z poszczególnych portfeli lub funduszy. Obecnie Deutsche Bank bada szersze wykorzystanie DAMA w Singapurze. W kraju tym zarejestrowanych jest ponad 1100 towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających aktywami o wartości prawie 3,4 bln USD.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane