Bitcoin btc
$ usd

EXCLUSIVE Bitcoin (BTC) osiągnie szczyt pod koniec roku… 2022

6 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • Długoterminowa analiza Bitcoina wskazuje, że szczyt może zostać osiągnięty dopiero pod koniec 2022 roku.
 • Cykle BTC wydłużają się i przynoszą zmniejszone ROI.
 • Każdy szczyt cyklu Bitcoina osiągał zakres zewnętrznych poziomów 2,272 – 2,618 Fib; dziś jest to zaledwie 1,618 Fib.
 • promo

W dzisiejszej długoterminowej analizie Bitcoina (BTC) BeInCrypto przygląda się strukturze historycznych cyklów BTC w odniesieniu do wstęg logarytmicznych i makro poziomów Fibonacciego. Celem analizy jest wyznaczenie potencjalnego zakresu cen Bitcoina dla końca aktualnego cyklu oraz możliwego przedziału czasu dla ich osiągnięcia.

Wielu analityków, którzy największą uwagę zwracają na 4-letnie cykle halvingowe, twierdzi, że szczyt trwającego cyklu zostanie osiągnięty pod koniec 2021 roku lub w Q1 2022 roku. Nasza analiza pokazuje scenariusz, według którego szczyt obecnego rynku byka może istotnie zostać osiągnięty pod koniec roku… ale w 2022.

Cykle Bitcoina

Cykle Bitcoina można mierzyć na bardzo wiele różnych sposobów: od halvingu do halvingu, od szczytu do szczytu, od dołka do dołka, etc. W tej analizie przyglądamy się jedynie strukturze 4 rynków byka, mierząc od absolutnego dołka do absolutnego szczytu. Okresy rynku niedźwiedzia, które prowadziły od szczytu do dołka, nie będą dla nas istotne.

Warto zaznaczyć, że samo założenie, że akcja cenowa Bitcoina w makro skali podlega pewnym cyklom jest jedynie hipotezą. Można na jej podstawie próbować wyprowadzić weryfikowalne twierdzenia na temat przyszłości BTC. Jednak może ona też zostać w przyszłości sfalsyfikowana i odrzucona.

Mierząc od absolutnego dna do absolutnego szczytu danego cyklu oraz uwzględniając tzw. cykl genesis (cykl 1), większość analityków zgadza się, że historia Bitcoina liczy jak do tej pory 4 cykle. Każdy z nich cechuje się pewną długością (wyrażoną w tygodniach, niebieskie) oraz maksymalnym zwrotem z inwestycji (ROI, wyrażonym w procentach, zielone).

Wykres BLX dzięki Tradingview

Należy dodać, że wartości seledynowe, które wyznaczają bieżący cykl, nie są jeszcze znane, gdyż nie wiemy, czy cykl już się zakończył. Jeżeli aktualny rekord wszech czasów (ATH) na 69 000 USD był absolutnym szczytem tego cyklu, to wartości te już się nie zmienią. Jeżeli jednak wkrótce Bitcoin ustanowi nowe ATH, to seledynowe wartości mogą nam pomóc oszacować, w którym miejscu cyklu obecnie się znajdujemy.

Cykl jeszcze się nie kończy?

Przyjrzyjmy się liczbom i porównajmy najpierw ROI od dna do szczytu dla każdego cyklu:

 • 1 cykl – 64 468%
 • 2 cykl – 58 457%
 • 3 cykl – 11 951%
 • 4 cykl – 2091% (jak dotąd)

Następnie porównajmy czasu trwania cyklów od dna do szczytu:

 • 1 cykl – 46 tygodni
 • 2 cykl – 106 tygodni
 • 3 cykl – 152 tygodnie
 • 4 cykl – 152 tygodnie (jak dotąd)

Od razu nasuwają się dwa proste wnioski, o których od dawna naucza Benjamin Cowen. Ostatnio też zwrócił na nie uwagę Eric Crown w swoim materiale na YouTube. Po pierwsze – zmniejszające się ROI. Po drugie – wydłużające się cykle. Jednak przyglądając się trwającemu cyklowi widzimy, że spadek ROI jest (jak dotąd) zdecydowanie większy w porównaniu z poprzednimi cyklami, a czas trwania jest (jak dotąd) taki sam, co poprzedniego cyklu.

Historycznie spodziewalibyśmy się większego ROI – o około 100-150% – oraz bardziej wydłużonego cyklu – o około 20-40%. Gdyby istotnie tak się miało wydarzyć, to wówczas bieżący cykl powinien przynieść maksymalne ROI na poziomie 4000-5000% i powinien trwać 182-212 tygodni.

W ten sposób otrzymujemy pierwszą przesłankę ku temu, że cykl 4 jeszcze nie dobiega do końca.

Wstęgi logarytmiczne

Wstęgi logarytmiczne są zgrabnym narzędziem do zilustrowania zakresu długoterminowej akcji cenowej Bitcoina. Dolna wstęga (zielona) jest obliczona na postawie „realnej wartości” („fair value”) Bitcoina dla całej jego historii, czyli na podstawie średniej ceny z całej historii BTC. Jej struktura jest najlepiej określona i wyznacza okresy, w których inwestycja w BTC była najbardziej opłacalna.

Górna wstęga (czerwona) odnosi się właściwie tylko do 3 wąskich zakresów ceny, gdy BTC osiągał swój szczyt w kolejnych cyklach: 2011, 2013 i 2017 roku. Tym samym stopień dokładności czerwonej wstęgi jest zdecydowanie mniejszy niż zielonej. Gdy cena BTC dochodziła do górnej wstęgi, historycznie były to najlepsze momenty na sprzedaż.

Natomiast środkowa wstęga (żółta) jest medianą poprzednich dwóch wstęg i wskazuje na okresy, w których cena BTC wzrastała powyżej jego „realnej wartości”, lecz nie osiągała jeszcze ekstremalnych wartości. Pomimo tego najczęściej gwałtowny wzrost do środkowej wstęgi skutkował pogłębioną korektą. Dopiero po jej zakończeniu otwierała się droga do szczytu długoterminowej hossy.

Wykres BLX dzięki Tradingview

W trwającym cyklu obserwujemy, że w okresie październik 2020 – kwiecień 2021 cena BTC szybko wzrosła w rejon żółtej wstęgi. Następnie miała miejsce 3-miesięczna korekta i wznowienie wzrostów, które ponownie doprowadziły do górnej granicy żółtej wstęgi.

Cena jest jednak wciąż daleko do czerwonej wstęgi, której aktualny zakres wynosi 110 000 – 140 000 USD. Gdyby zatem Bitcoin miał kończyć rynek byka w najbliższych tygodniach, to w tym przedziale należałoby szukać szczytu. Jeżeli jednak nie doświadczymy wkrótce parabolicznych wzrostów, to z czasem możliwe są wyższe ceny, gdyż wartość każdej ze wstęg rośnie z czasem.

Na postawie długoterminowej analizy wstęg logarytmicznych otrzymujemy drugą przesłankę za tezą, że cykl 4 nie dobiegł jeszcze końca.

Poziomy Fibonacciego

Trzecim argumentem tej analizy, który wskazywać ma, że aktualny cykl może jeszcze długo trwać, jest analiza długoterminowych poziomów Fibonacciego (Fib) dla poszczególnych cyklów. Okazuje się, że szczyt każdego cyklu BTC był osiągany w zakresie poziomów zewnętrznego zniesienia 2,272 – 2,618 Fib mierząc od szczytu poprzedniego cyklu do dołka kolejnego cyklu.

Ekstrapolacja tego zakresu pozwoli nam oszacować, gdzie powinien znaleźć się szczyt BTC w trwającym cyklu. Jednak najpierw przyjrzyjmy się krótko każdemu cyklowi.

Cykl 1: genesis

Pierwszy cykl rozpoczął się od dołka na 0,05 USD w lipcu 2010 roku, a zakończył szczytem na 31,90 USD w czerwcu 2011 roku. Oczywiście za punkt odniesienia nie może posłużyć tu wcześniejsze ATH, którego po prostu nie było. Dlatego też za punkt odniesienia przyjmujemy lokalny szczyt na 0,49 USD i pierwszą dużą konsolidację, która po nim nastąpiła.

Wykres BLX dzięki Tradingview

Szczyt pierwszego cyklu wypadł nieco powyżej poziomu 2,618 Fib w obszarze czerwonej wstęgi. Dodatkowo widzimy, że po korektach przebity został poziom 1,618 Fib (złoty) o wartości 2,01 USD, po którym wzrosty stały się paraboliczne.

Cykl 2: 2011-2013

Drugi cykl rozpoczął się dołkiem na 2,01 USD osiągniętym w listopadzie 2011 roku, a zakończył się szczytem na 1177 USD w listopadzie 2013 roku. Szczyt sięgnął poziomu zewnętrznego zniesienia 2,272 Fib i obszar czerwonej wstęgi. Warto zwrócić uwagę na konfluencję poziomu 1,618 Fib poprzedniego cyklu z dołkiem cyklu drugiego na 2,01 USD.

Wykres BLX dzięki Tradingview

Drugi cykl bywa nazywany cyklem „podwójnego szczytu” („double peak”). Pierwszy szczyt miał miejsce w okolicach zniesienia 1,618 Fib, prawie idealnie w górnym i dolnym zakresie żółtej wstęgi. Ponownie tutaj, po przebiciu poziomu 1,618 Fib o wartości 180 USD nastąpił paraboliczny wzrost i szybkie osiągnięcie szczytu drugiego cyklu.

Cykl 3: 2015-2017

Trzeci cykl Bitcoina został zainicjowany przez dołek na 164 USD w styczniu 2015 roku, a zakończył się szczytem na 19 764 USD w grudniu 2017 roku. Szczyt dotarł do poziomu zewnętrznego zniesienia 2,414 Fib i oczywiście na szczycie czerwonej wstęgi. Tutaj również widzimy konfluencję poziomu 1,618 Fib poprzedniego cyklu z dołkiem na 164 USD.

Wykres BLX dzięki Tradingview

Wzrost poprzedniego cyklu był o wiele bardziej stabilny niż w poprzednich przypadkach. Jednak również tutaj widzimy pewien okres konsolidacji w obszarze żółtej wstęgi i poziomu 1,618 Fib na 3978 USD. Po jego definitywnym przebiciu miała miejsce ostatnia faza ekspotencjalnego wzrostu.

Cykl 4: 2018-teraz

Aktualny cykl czwarty rozpoczął się od dołka na 3148 USD i jak dotąd zdołał ustanowić ATH na 69 000 USD. Dołek cyklu ponownie koresponduje z poziomem 1,618 Fib poprzedniego cyklu – regularność, która wiąże ze sobą kolejne cykle.

Wykres BLX dzięki Tradingview

Niezwykle interesujące jest to, że aktualna akcja cenowa oraz historyczne ATH z kwietnia 2021 roku na 64 840 USD znajdują się na poziomie zewnętrznego zniesienia 1,618 Fib tego cyklu. Poziom ten posłużył za opór w kwietniu, po którym nastąpiła korekta. Dziś, gdy Bitcoin oscyluje w okolicach 60 000 USD trwają próby przebicia tego poziomu Fib i rozpoczęcia kolejnej fazy wzrostów. Historycznie wiemy, że może to być najbardziej gwałtowna faza, która przyniesie największe ROI.

Podsumowanie: Gdzie i kiedy Bitcoin osiągnie szczyt?

Bitcoin walczy o przebicie krytycznego poziomu 1,618 Fib w bieżącym cyklu. Obszar ten znajduje się w żółtej wstędze i nigdy nie służył jako historyczny, długoterminowy szczyt rynku byka. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć to szczytu należy poszukiwać gdzieś w zakresie 2,272 – 2,618 Fib. Odpowiada to wartościom w zakresie 205 000 – 386 000 USD.

Ekstrapolując przebieg czerwonej wstęgi widzimy, że z czasem wchodzi ona w ten zakres. Jednak czas potrzebny na osiągnięcie tych wartości zakłada, że hossa potrwa jeszcze od 38 do 58 tygodni (niebieskie linie). Tym samym może ona zakończyć się nawet pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku.

Wykres BLX dzięki Tradingview

Wartości te znajdują się w pewnej konfluencji z naszymi szacunkami z drugiej sekcji. Zakładałyby bowiem wydłużenie cyklu o 20-40% względem wcześniejszego oraz ROI, który nie zmniejsza się tak gwałtownie. Istotnie maksymalny zwrot z inwestycji wciąż byłby mniejszy niż w poprzednim cyklu, ale jednak większy niż aktualne 2091%.

Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane