Bitcoin btc
$ usd

Bitcoin (BTC): Ważny wskaźnik przełamuje 721-dniową linię trendu

2 mins
17 stycznia 2023, 18:30
Tłumaczenie Zerelik Maciej
17 stycznia 2023, 20:54
W SKRÓCIE
  • Bitcoin dokonał byczego przełamania długoterminowego oporu spadkowego.
  • Opór znajduje się przy 24 300 USD i 35 780 USD.
  • Tygodniowy RSI dokonał byczego przełamania 721-dniowej linii trendu.
  • promo

Bitcoin (BTC) dokonał byczego przełamania swojej długoterminowej linii oporu spadkowego, potwierdzając bycze sygnały RSI.

Jak pokazuje analiza techniczna, po tym jak Bitcoin uformował historyczne maksimum na poziomie 69 000 dolarów w listopadzie 2021 roku, spada wzdłuż spadkowej linii oporu. W październiku 2022 roku BTC dokonał byczego przełamania linii i przetestował ją w kolejnym miesiącu jako wsparcie (zielona ikona). Po tym czasie nastąpiło umocnienie. W zeszłym tygodniu uformował on masywną byczą świecę. Jeśli rajd będzie kontynuowany, następny horyzontalny opór wchodzi do gry na poziomie 24 300 USD, a najbliższy poziom zniesienia Fibonacciego znajduje się na poziomie 35 780 USD.

Jednak znacznie ciekawsze od dynamiki cenowej BTC w tej chwili jest to, co dzieje się z RSI.

Wskaźnik ten od początku 2021 roku również spada wzdłuż linii oporu spadkowego. Dywergencja od tej linii uruchomiła cały spadek na obecnym rynku niedźwiedzia. Jednak od lipca 2022 roku pokazuje bycze sygnały dywergencji (zielona linia).

W ubiegłym tygodniu na wykresie pojawiła się bycza świeca, która pozwoliła RSI dokonać byczego wybicia z niedźwiedziej linii trendu, która obowiązymienić go w niedźwiedzi.wała od 721 dni. Dodatkowo to wybicie potwierdziło byczą dywergencję.

Stąd tygodniowa rama czasowa jest niezwykle bycza. Tylko tygodniowe zamknięcie poniżej 17 000 USD mogłoby spowodować niedźwiedzi trend.

źródło: TradingView

BTC w 2023 roku: ulga czy nowa hossa

Można wyróżnić trzy potencjalne scenariusze fal dla Bitcoina. Wszystkie one zapowiadają wzrost cen w krótkim okresie.

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu BTC zakończył formowanie pięciofalowej niedźwiedziej struktury, która stanowi pierwszą część długoterminowej korekty.

Cena rozpoczęła wzrost A-B-C (kolor czarny), który może zakończyć się w pobliżu poziomu zniesienia Fibonacciego 0,5 w okolicach średniej ceny 42 150 dolarów. Po tym czasie należy spodziewać się ponownego spadku.

Uważamy, że ta prognoza jest najbardziej prawdopodobna, ponieważ w ten sposób długość wszystkich fal wydaje się proporcjonalna do siebie, a fala 4 przybrała formę trójkąta (kolor biały).

Spadek BTC poniżej 15 558 dolarów anulowałby ten scenariusz, zarysowując perspektywę niedźwiedziego trendu.

źródło: TradingView

W drugim scenariuszu korekta jest już zakończona. W tym przypadku Bitcoin uformował złożoną strukturę W-X-Y-X-Z i obecnie rozpoczął nowy byczy ruch, który może ostatecznie zaprowadzić cenę na nowe maksima. Oznacza to również, że rynek osiągnął już dno.

Wątpliwości budzi tu jednak fala Z, która jest zbyt krótka w porównaniu do fal W i Y. Jednak wykres logarytmiczny nie odzwierciedla tego problemu. Prognoza ta zostanie również anulowana w przypadku przełamania poziomu 15 558 USD.

źódło: TradingView

Jeśli chodzi o ten drugi scenariusz, to sugeruje on, że BTC nadal znajduje się w fali 4. Najbardziej prawdopodobnym celem byków i szczytem fali może być obszar tuż powyżej maksimów z sierpnia 2022 roku w okolicach 25 000 dolarów.

Problemem tej prognozy jest zbyt duża długość fali 4 w stosunku do fali 2 (ponad trzykrotna), co jest bardzo niecharakterystyczne (kolor biały).

Prognoza bitcoin na 2023 rok nie jest bycza tylko w ramach tego trzeciego scenariusza.

źródło: TradingView

Wniosek: bycze perspektywy przeważają nad niedźwiedzimi

Dynamika ceny BTC wygląda więc byczo dzięki tygodniowemu RSI (bycza dywergencja i niedźwiedzie przełamanie linii trendu). Wyniki analizy falowej sugerują trzy możliwe scenariusze, ale wszystkie zapowiadają wzrost Bitcoina. Przynajmniej w krótkim terminie. Spadek ceny poniżej 15 558 USD zneutralizowałby byczy scenariusz.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane