Bitcoin btc
$ usd

Binance automatyzuje zabezpieczanie B-Tokenów

2 mins
23 lutego 2023, 14:00
Tłumaczenie Piotr Ratajski
24 lutego 2023, 08:36
W SKRÓCIE
  • Binance wprowadza nowy system, który, jak ma nadzieję, przyczyni się do większej przejrzystości zabezpieczenia swoich B-Tokenów.
  • Firma przyznała niedawno, że zabezpieczenie B-Tokenów przypadkowo zmieszało się z funduszami klientów.
  • Brandowy stablecoin Binance BUSD niedawno spadł do 0,20 USD po dużym zleceniu sprzedaży, jako że giełda wycofuje więcej monet z obiegu w związku z działaniami regulatorów.
  • promo

Binance wprowadza nowy system, aby naprawić mieszanie się zabezpieczeń B-Token z funduszami klientów.

Po ostatnich rewelacjach, że giełda mieszała zabezpieczenia wspierające utrzymywanie pegu swojego tokena Binance ze środkami klientów, giełda wprowadziła półautomatyczny proces, aby zapewnić lepszy wgląd w rezerwy wspierające każde aktywo kryptowalutowe.

Nowy system Binance wciąż wymaga zaufania, mówi analityk

Binance mintuje token pegu lub B-Token zdeponowanych kryptowalut, których można używać na jego własnym blockchainie. Na przykład wybija jeden ETH B-Token za każdy depozyt ETH. Jednak każdy B-Token musi znajdować się w portfelu zabezpieczającym wspieranym przez ETH.

Nowy półautomatyczny system pozwoli na wybijanie nowych B-Tokenów dopiero wtedy, gdy powiązany portfel zabezpieczający będzie miał wymagane rezerwy aktywów kryptowalutowych. Zachowa pewien stopień ręcznej obsługi, aby umożliwić giełdzie interwencję w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Conor Ryder, analityk badawczy zauważył, że:

“To wciąż daje im możliwość uderzenia w przełącznik, w najgorszym scenariuszu, i trochę uratować twarz. Ale nie jest to idealny w pełni zautomatyzowany system i widzieliśmy wcześniej, że Binance źle zarządza rodzajem procesu mintingu, który się tutaj odbywa”.

Według rzecznika firmy, zabezpieczenie będzie widoczne on-chain, aby poprawić przejrzystość.

Wcześniej giełda przypadkowo wymieszała środki zabezpieczające z aktywami klientów w teraz już niesławnym portfelu Binance 8, co spowodowało, że niektóre B-Tokeny wydawały się znacznie przewymiarowane w stosunku do zabezpieczenia. Według rzecznika prasowego, nowy element automatyzacji pomoże również giełdzie zarządzać ryzykiem.

Giełda niedawno ogłosiła, że wprowadzi dowody zero-knowledge, aby poprawić prywatność swojego kolejnego raportu proof-of-reserves. Dowody zero-knowledge potwierdzają prawdziwość twierdzenia bez ujawniania sposobu, w jaki zostało ono potwierdzone. W przypadku Binance, będzie potwierdzać zmiany salda aktywów klientów poprzez zmiany w źródłowym haszu drzewa Merkle Binance.

Giełda spala 2 mln USD i BUSD traci peg

Wcześniej, stablecoin BUSD od Binance spadł do 0,20 USD w stosunku do algorytmicznego stablecoina DAI po tym jak duże zlecenie sprzedaży spowodowało depeg. Traderzy dostrzegający możliwość arbitrażu szybko przywrócili BUSD do dolarowego pegu.

Stablecoin jest w centrum ostatnich działań regulacyjnych Departamentu Usług Finansowych Nowego Jorku oraz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. NYFSD niedawno nakazał emitentowi BUSD, firmie Paxos, zaprzestanie mintingu monety i zakończenie współpracy z giełdą. Jednocześnie SEC wysłała emitentowi ostrzeżenie w formie Wells Notice, że BUSD może być niezarejestrowanym papierem wartościowym.

Wczoraj Paxos potwierdził, że zakończył swoją relację z Binance. Ani giełda, ani jej CEO, Changpeng Zhao, nie zareagowali publicznie na rozwiązanie umowy.

Giełda ogłosiła dziś, że spali 2 miliardy dolarów w BUSD i uwolni zabezpieczenie ETH o tej samej wartości.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane