Bitcoin btc
$ usd
Analiza

EXCLUSIVE Analiza on-chain: Trzy wskaźniki w kluczowych punktach cyklu – RHODL, MVRV, NUPL

3 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • Analiza on-chain dla RHODL Ratio, MVRV Z-Score i NUPL wykazuje strukturalne podobieństwa z dwoma poprzednimi cyklami Bitcoina.
  • Wskaźniki znajdują się w kluczowych obszarach wsparcia, których utrzymanie może doprowadzić do kontynuacji hossy zapoczątkowanej w 2020 roku.
  • Bieżący spadek ich wartości jest raczej sygnałem zdrowego rynku byka niż początku bessy.
  • promo

Dzisiejsza analiza on-chain BeInCrypto przygląda się trzem wskaźnikom, które aktualnie znajdują się w kluczowych punktach cyklu. Te wskaźniki to RHODL Ratio, MVRV Z-Score oraz NUPL.

Istotne podobieństwa w ich długoterminowych wykresach każdorazowo wskazują na okres dojrzałego rynku byka tuż przed najbardziej ekspansywną częścią jego wzrostów. Jeżeli struktura wzrostowa zostanie zachowana, to w najbliższych tygodniach / miesiącach można spodziewać się kontynuacji hossy rozpoczętej w 2020 roku.

RHODL Ratio

Realized HODL Ratio jest wskaźnikiem rynkowym, który opiera się na stosunku Realized Cap HODL Waves. W szczególności, wskaźnik RHODL bierze relację pomiędzy 1 tygodniowymi i 1-2 letnimi pasmami RCap HODL. Dodatkowo, uwzględnia on zwiększoną podaż poprzez ważenie wskaźnika przez całkowity wiek rynku. Wysoka wartość wskaźnika oznacza przegrzany rynek i może być wykorzystywany do określania szczytów cyklu.

Historycznie wskaźnik osiągał szczyty w zakresie 50 000 – 200 000 (czerwony obszar) w okolicach szczytów ceny BTC w kolejnych cyklach. Były to najlepsze okazje na sprzedaż Bitcoina. W przeciwieństwie do nich osiągnięcie obszarów poniżej 350 (niebieski obszar) wiązało się z dołkami ceny BTC. Były to najlepsze okazje na zakup Bitcoina.

Warto zauważyć, że RHODL Ratio nie osiągnął czerwonego obszaru w tym cyklu. Nie stało się to ani podczas kwietniowego rekordu wszech czasów (ATH) na 64 800 USD, ani w trakcie ostatniego ATH na 69 000 USD. Jedocześnie RHODL Ratio nie odnotował gwałtownego spadku, które historycznie były sygnałami rozpoczynającego się rynku niedźwiedzia.

W przeciwieństwie do tego odnotował korektę, ale wydaje się wciąż podążać za rosnącą linią wsparcia (zielona). Struktura tego wzrostu przypomina fraktale w poprzednich cyklach. Dzisiejsze wartości RHODL Ratio są analogiczne do października 2013 roku i września 2017 roku (czerwone strzałki).

Podobieństwa strukturalne wskaźnika RHODL Ratio w cyklach BTC
Wykres RHODL Ratio dzięki Glassnode

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score używa się do oszacowania, kiedy Bitcoin jest przeceniony/niedoceniony w stosunku do jego „prawdziwej wartości” („fair value”). Kiedy wartość rynkowa jest znacznie wyższa niż wartość zrealizowana, historycznie wskazuje to na szczyt rynku (czerwony obszar), podczas gdy odwrotna sytuacja wskazuje na dno rynku (niebieski obszar). Z technicznego punktu widzenia, MVRV Z-Score definiuje się jako stosunek różnicy pomiędzy wartością rynkową i zrealizowaną a odchyleniem standardowym wartości rynkowej.

Inaczej niż w przypadku RHODL Ratio rajd Bitcoina na początku roku doprowadził wskaźnik do czerwonego obszaru w zakresie 7-9. Jednak szczyt na poziomie 7,63 w dniu 21 lutego został osiągnięty zdecydowanie poniżej szczytów w poprzednich cyklach. Wówczas były to wartości 12,54 w dniu 9 kwietnia 2013 roku, 11,05 w dniu 29 listopada 2013 roku oraz 11,01 w dniu 7 grudnia 2017 roku (niebieskie strzałki).

Również w przypadku MVRV Z-Score można zauważyć rosnącą linię wsparcia (zielona), której potencjalne utrzymanie może sygnalizować kontynuację rynku byka. Co więcej, widać podobieństwa pomiędzy aktualną korektą a analogicznymi okresami w dniach 2 października 2013 roku i 14 września 2017 roku (czerwone strzałki).

Podobieństwa strukturalne wskaźnika MVRV Z-Score w cyklach BTC
Wykres MVRV Z-Score dzięki Glassnode

NUPL

Wreszcie trzeci długoterminowy wskaźnik również dostarcza obrazu pogłębionej korekty w ramach nieprzerwanego trendu wzrostowego. NUPL, czyli niezrealizowany zysk/strata netto, jest różnicą pomiędzy względnym niezrealizowanym zyskiem i względną niezrealizowaną stratą. Metrykę tę można również obliczyć poprzez odjęcie zrealizowanej kapitalizacji od kapitalizacji rynkowej i podzielenie wyniku przez kapitalizację rynkową.

W historycznym ujęciu Bitcoin osiągał wszystkie makro szczyty swojej ceny wraz z odczytem NUPL powyżej wartości 0,75. Jednak w dniu 21 lutego wartość wskaźnika osiągnęła szczyt na 0,749, po czym spadła i latem powróciła do żółtego obszaru w zakresie 0,25-0,5. Podobne korekty można było zaobserwować w dwóch poprzednich cyklach BTC.

Z punktu widzenia utrzymania integralności hossy Bitcoina istotnym wydaje się szybki powrót do zielonego zakresu powyżej 0,5. Bieżąca struktura przypomina analogiczne okresy poprzednich cykli BTC z dni 2 października 2013 roku i 14 września 2017 roku (czerwone strzałki).

Podobieństwa strukturalne wskaźnika NUPL w cyklach BTC
Wykres NUPL dzięki Glassnode

Kryptowalutowy analityk @TheRealPlanC ostatnio zwrócił uwagę na NUPL, tweetując wykres porównujący wartości wskaźnika dla trzech cykli. Jego zdaniem jest to trzeci reset tego indykatora w ramach trwającej hossy. Dodatkowo zadał pytanie: „Jak myślisz, ile ich jeszcze [resetów] dostaniemy: 0,1,2 czy 3?”.

NUPL - porównanie trzech cykli BTC
Źródło: Twitter

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane