Bitcoin btc
$ usd
Analiza

EXCLUSIVE Analiza on-chain: Ilość UTXOs w stracie przewyższyła rynek niedźwiedzia z 2019 roku

2 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • UTXOs mierzą ilość kryptowaluty, jaka pozostaje po wykonaniu transakcji.
  • Aktualny poziom odsetka UTXOs w zysku wynosi 72% - znacznie powyżej dołków poprzednich rynków niedźwiedzia.
  • Ilość UTXOs w stracie przekroczyła już poziom dołka z 2019 roku.
  • promo

W dzisiejszej analizie on-chain BeInCrypto przygląda się wskaźnikowi niewykorzystanych wyjść transakcyjnych (unspent transaction outputs, UTXOs) i jego pochodnym dla sieci Bitcoin. Celem jest próba porównania tego parametru dla obecnego rynku niedźwiedzia z danymi historycznymi.

Widzimy, że dzisiejsze wartości wskaźników UTXOs są charakterystyczne dla poprzednich rynków niedźwiedzia. Jednak wciąż nie osiągnęły one jeszcze poziomów historycznych makro dołków. Z kolei to sugeruje, że cena BTC może doświadczyć jeszcze ostatecznej kapitulacji przed wznowieniem trendu wzrostowego.

Czym jest UTXO?

UTXO jest terminem z zakresu technologii blockchain i kryptowaluty, który reprezentuje pewną ilość waluty cyfrowej, która została autoryzowana przez jedno konto do wydania przez inne. Innymi słowy, UTXO to ilość waluty cyfrowej pozostałej po wykonaniu transakcji kryptowalutowej. Porównaniem z życia codziennego może być reszta otrzymywana po dokonaniu zakupu.

Model UTXO jest używany w wielu kryptowalutach, ponieważ pozwala użytkownikom śledzić własność wszystkich porcji tej kryptowaluty. Ponieważ kryptowaluty zostały stworzone z myślą o anonimowości, UTXO są powiązane z publicznymi adresami widocznymi dla całej sieci.

Przykładowo Bitcoin jest kryptowalutą, która wykorzystuje model UTXO. Z kolei rozszerzoną wersję modelu UTXO (EUTXO) wykorzystuje blockchain Cardano.

Odsetek UTXOs w zysku

Dobrą miarą kondycji rynku Bitcoina jest wskaźnik odsetka UTXOs w zysku, który pozostaje w korelacji z rynkowymi makro trendami. Indykator ten określa odsetek niewykorzystanych wyjść transakcyjnych, których cena w momencie tworzenia była niższa od ceny bieżącej.

Na długoterminowym wykresie widzimy, że historyczne rynki byka utrzymywały się do momentu, aż wykres odsetka UTXOs w zysku znajdował się powyżej rosnących linii trendu (czerwone). W momencie, gdy następowało załamanie poniżej tej linii (niebieskie obszary), było to potwierdzeniem rozpoczynającego się rynku niedźwiedzia. Taka sytuacja miała miejsce w marcu 2014 roku, styczniu 2018 roku oraz ostatnio w grudniu 2021 roku.

Odsetek UTXOs w zysku
Wykres dzięki Glassnode

Po pierwszych dwóch załamaniach pogłębione spadki sprawiły, odsetek UTXOs w zysku osiągnął dołki na poziomie 15% w 2015 roku i 44,5% w 2019 roku. Warto dodać, że krach COVID-19 z marca 2020 roku doprowadził wskaźnik do wartości 39%.

Jak dotychczas dołek w 2022 roku wynosi zaledwie 72%, co jest wartością zdecydowanie wyższą niż w poprzednich rynkach niedźwiedzia. Sugeruje to, że istnieje potencjał dla dalszych spadków ceny BTC.

Jeżeli teraz spojrzeń na bezwzględną ilość UTXOs w zysku, to widzimy, że wartość ta spadła do prawie 2-letniego dołka. Pomimo tego – wraz ze wzrostem adopcji sieci Bitcoin – wskaźnik ten utrzymuje się w długoterminowych trendzie wzrostowym (niebieska krzywa). Jednak aktualna korekta jest największym spadkiem od okresu lipiec 2019 – marzec 2020.

Wykres dzięki Glassnode

Ilość UTXOs w stracie

Interesującą sytuacja dostrzegamy też we wskaźniku ilości UTXOs w stracie. Okazuje się bowiem, że przekroczył on wartości poprzednich dwóch rynków niedźwiedzia z lat 2015 i 2019 (czerwona linia). Innymi słowy, liczba niewykorzystanych wyjść transakcyjnych jest obecnie wyższa niż w makro dołkach poprzednich trendów spadkowych. Rzecz jasna jest to również spowodowane rozrostem i adopcją sieci Bitcoin, która generuje coraz więcej użytkowników, adresów i transakcji.

Pomimo tego obecne wartości UTXOs w stracie są wciąż niższe niż szczyty z okresu październik 2019 – kwiecień 2020 (niebieski obszar). To również pokazuje, że przy obecnym rozmiarze sieci Bitcoin wciąż istnieje możliwość ostatecznej kapitulacji przed odwróceniem trendu spadkowego.

Ilość UTXOs w stracie
Wykres dzięki Glassnode

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane