Bitcoin btc
$ usd

Analiza on-chain dla Bitcoina: CDD wskazuje na niewielką wyprzedaż HODLerów

2 mins
9 kwietnia 2021, 07:00
Aktualizacja Zerelik Maciej
9 kwietnia 2021, 07:00
W SKRÓCIE
  • Krótkoterminowe CDD osiągnęło szczyt pod koniec 2020 roku.
  • Długoterminowy CDD osiągnął szczyt w grudniu 2018 roku.
  • CYD nie osiągnął jeszcze swojego szczytu z 2019 r.
  • promo

Przyjrzyjmy się wskaźnikom on-chain dla Bitcoina (BTC), a konkretnie na Coin Days Destroyed (CDD), aby określić zachowanie długoterminowych hodlerów.

CDD sugeruje, że długoterminowi hodlerzy zrealizowali zyski w pobliżu szczytu na poziomie 40 000 USD w grudniu 2020 roku. Po tym czasie pozostają oni względnie nieaktywni.

Coin Days Destroyed – CDD

CDD jest miarą żywotności w odniesieniu do transakcji. W przeciwieństwie do zwykłego wolumenu transakcji, przykłada większą wagę do monet, które nie zostały wykorzystane przez długi okres czasu.

Dlatego uważa się, że monety przetrzymywane przez długi okres czasu są ważniejsze niż te, które nie są. To dlatego, że ich wydanie sygnalizuje zmianę w zachowaniu długoterminowych hodlerów. Wskaźnik jest obliczany w ten sposób:

  • Każdy dzień, w którym moneta pozostaje niewydana, akumuluje jeden “dzień monetarny”.
  • Następnie te skumulowane “coin days” są “niszczone”, gdy moneta jest wydawana, stąd nazwa “Coin Days Destroyed”.

Na przykład, jeden BTC, który nie został wydany przez 100 dni, zgromadził 100 dni monet. Podobnie, 0,5 BTC, który nie został wydany przez 200 dni, również zgromadził 100 dni.

Spojrzenie na CDD w całej historii cenowej BTC pokazuje dwa wyraźne szczyty.

  • 4 grudnia 2018 – 397 milionów CDD
  • 29 lipca 2019 – 261 milionów CDD

Szczyt z 4 grudnia wydaje się być bardziej zbliżony do kapitulacji, ponieważ cena BTC była handlowana w tym czasie na poziomie 4000 USD. Z drugiej strony, szczyt z 29 lipca wygląda jakby hodlerzy realizowali zysk po ruchu w górę, który doprowadził BTC do poziomu 9500 USD.

Wykres od Glassnode

CDD 2020

Bliższe spojrzenie na wskaźniki od momentu rozpoczęcia ruchu w górę w 2020 roku pokazuje, że nawet obecny poziom CDD jest stosunkowo niski.

Trzy wyraźne szczyty zostały osiągnięte pod koniec grudnia 2020 r. i na początku stycznia 2021 r.. Wartość CDD wyniosła 60, 55 i 53 mln. Później jednak nastąpił spadek.

Jest to interesujące, ponieważ pokazuje, że długoterminowi hodlerzy osiągnęli zysk w pobliżu szczytu 40 000 USD, ale od tego czasu cały czas hodlują. Osiągnięcie rekordu wszech czasów na poziomie 61 000 USD nie było połączone z realizacją zysków przez długoterminowych inwestorów.

Wykres od Glassnode

Coin Years Destroyed – CYD

Coin Years Destroyed (CYD) to po prostu 365-dniowa suma krocząca CDD.

W dniu 22 lutego 2018 roku osiągnęła ona szczyt w wysokości 6,728 miliarda dolarów. Ponieważ jest to jednoroczna suma krocząca, mierzyła ona wszystkie przypadki realizacji zysków przez cały okres hossy, aż do szczytu w 2018 roku.

Interesującym spostrzeżeniem jest to, że od tego czasu metryka ta znacznie się zmniejszyła.

CYD osiągnął dno w sierpniu – wrześniu 2020 r. W tym samym czasie wskaźnik wzrasta, jednak nie osiągnął jeszcze szczytów z 2019 r.

W związku z tym, patrząc na ten długoterminowy wskaźnik, możemy stwierdzić, że obecna ilość sprzedaży jest znacznie opóźniona w stosunku do tej z okresu hossy z 2018 r.

Wykres od Glassnode

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno CDD jak i CYD sugerują, że obecne zachowanie długoterminowych hodlerów jest bardzo niepodobne do zachowania w pobliżu szczytu poprzednich rynków byka.

Dlatego też, sądząc po tych dwóch wskaźnikach, szczyt nie został jeszcze osiągnięty.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane