Zobacz więcej

EXCLUSIVE Analiza DeFi: Avalanche, DeFi w mniej niż sekundę

6 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Avalanche zapewnia platformę platform wysoce konfigurowalnych, interoperacyjnych i o niesamowitej prędkości.
  • Jego token AVAX ma stałą ograniczoną podaż podobnie jak Bitcoin.
  • Jest to pierwsza platforma smart kontraktów, która potwierdza transakcje w czasie krótszym niż sekunda.
  • promo

Avalanche to platforma open-source do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi) i korporacyjnych wdrożeń blockchaina w interoperacyjnym i wysoce skalowalnym ekosystemie.

Mainnet Avalanche został uruchomiony pod koniec września 2020 roku. Jest to pierwsza platforma smart kontraktów, która potwierdza transakcje w czasie krótszym niż sekunda, jest kompatybilna z zestawem narzędzi deweloperskich Ethereum i pozwala niezależnym walidatorom uczestniczyć jako producenci kompletnych bloków.

Jak działa Avalanche?

Avalanche wykorzystuje wielołańcuchowy framework z trzema blockchainami dzielącymi kluczowe funkcje i wykorzystuje różne struktury danych.

W ten sposób deweloperzy uzyskują maksymalną elastyczność i kontrolę nad swoimi aplikacjami. Podział sieci na trzy oddzielne jednostki lub moce obliczeniowe umożliwiło Avalanche dostarczenie pierwszej platformy smart kontraktów, która potwierdza transakcje w czasie krótszym niż sekunda.

X-Chain (łańcuch wymiany)

X-Chain ułatwia tworzenie i udostępnianie aktywów między peerami, w tym natywnego tokena Avalanche, AVAX. Oprócz AVAX, łańcuch X-Chain pozwala każdemu na tworzenie i emitowanie innych inteligentnych aktywów cyfrowych, takich jak stablecoiny, tokeny użytkowe, NFT, opakowane tokeny, akcje itp. Tworzenie i emitowanie tych tokenów wymaga również opłaty w AVAX, która jest następnie spalana.

C-Chain (Contract Chain)

C-Chain to łańcuch smart kontraktów, który wykorzystuje maszynę wirtualną Ethereum i jest w 100% kompatybilny z istniejącymi narzędziami w Ethereum. Wszystko, co można zrobić na Ethereum można zrobić też na C-Chain z dodatkową zaletą oferującą 4500 Tps, sub-sekundową realizację i niskie opłaty transakcyjne. Użytkownicy mogą łatwo przenieść istniejące DAppy, aby wykorzystać korzyści, które daje Avalanche w przeciwieństwie do Ethereum.

P-Chain (Platform Chain)

Wreszcie, P-Chain (Platform Chain) jest odpowiedzialny za zarządzanie stakingiem, koordynację walidatorów w różnych sieciach i tworzenie niestandardowych podsieci. Każdy walidator Avalanche uczestniczy w tym procesie poprzez zdeponowanie tokena sieciowego w Platform Chain, aby pomóc w zabezpieczeniu sieci bazowej. Jednocześnie, walidatorzy ci mogą tworzyć zestawy dynamicznych lub prywatnych walidatorów do obsługi podsieci.

Avalanche jest “platformą platform”, ostatecznie składającą się z tysięcy podsieci. Tworzą one heterogeniczną, interoperacyjną sieć wielu blockchainów.

Ich system pozwala każdemu tworzyć swoje specyficzne dla aplikacji blockchainy, obsługujące wiele niestandardowych maszyn wirtualnych, takich jak EVM i WASM. Ponadto, mogą one zawierać elementy napisane w popularnych językach, takich jak Go (oraz innych, które zostaną uwzględnione w przyszłości).

Każda podsieć może mieć swój własny token i strukturę prowizji. Mogą również wybrać, aby staking i opłaty transakcyjne wypłacane były w AVAX, stablecoinach, lub ich własnym tokenie.

Nowy mechanizm konsensusu, szybkości i decentralizacji

Avalanche opracował protokół konsensusu, który należy do tak zwanych protokołów Snow. Ten mechanizm konsensusu łączy najlepsze właściwości konsensusu Nakamoto (solidny i wysoce zdecentralizowany) z tym, co najlepsze w klasycznych protokołach konsensusu (niskie opóźnienia, wysoka przepustowość, lekkość).

Aby to osiągnąć, do wyboru walidatora, który zajmie się następnym blokiem, używa się powtarzających się głosów przez losowe podpróbkowanie. Ponadto, każdy walidator konsultuje się tylko z małą losową próbką innych uczestników w każdej rundzie.

Wybrani walidatorzy są oceniani na podstawie kwoty zdeponowanej w stakingu, a ta metodologia pozwala na teoretyczne rozszerzenie protokołu do milionów uczestników.

Protokoły z rodziny Avalanche są zdolne do mniej niż jednosekundowej finalizacji, obsługując ponad 4500 transakcji na sekundę i skalując się do milionów pełnych, wytwarzających konsensus i produkujących bloki węzłów walidacyjnych. Aplikacje Avalanche mogą działać na swoich własnych, niezależnych blockchainach zwanych podsieciami.

Istniejące blockchainy mogą nawet migrować swój status do Avalanche i zastąpić swój konsensus przez Avalanche, zachowując jednocześnie swój własny, natywny token. Te podsieci będą wtedy w stanie współdziałać ze sobą i z innymi blockchainami.

Token AVAX

Token AVAX jest tokenem natywnym platformy Avalanche. Służy do zabezpieczenia sieci poprzez staking, przeprowadzanie transakcji pomiędzy różnymi tokenami, uiszczanie opłat oraz zapewnienie podstawowej jednostki rozliczeniowej pomiędzy wieloma podsieciami utworzonymi w Avalanche.

Opłaty transakcyjne na wszystkich blockchainach w sieci podstawowej, opłaty za tworzenie i emitowanie aktywów cyfrowych w sieci, tworzenie blockchainów oraz tworzenie podsieci wymagają zapłaty dokonywanej w AVAX. Te tokeny są następnie spalane, zmniejszając w ten sposób całkowitą podaż.

Jeśli liczba spalonych AVAX przekracza wartość wyemitowaną w celu nagrodzenia walidatorów, wówczas całkowita liczba tokenów zostanie zmniejszona, co spowoduje deflację i dalsze niedobory.

System ten bardzo przypomina EIP-1559 Ethereum, ale jest do niego niepodobny. W przypadku Avalanche spalane są wszystkie opłaty transakcyjne, a nie tylko ich część. Oprócz tego istnieje również maksymalna ilość AVAX wynosząca 720 milionów. Nie można jej nigdy przekroczyć.

Ze swojej strony, sieć Ethereum nie ma ustalonej liczby tokenów, które można utworzyć. Będzie ona wzrastać w zależności od potrzeb sieci, aby zachować bezpieczeństwo.

Staking w Avalanche

Avalanche korzysta z mechanizmu konsensusu proof of stake (POS). W ten sposób system motywuje finansowo węzły uczestniczące w sieci do działania w dobrym duchu.

Unikają one zachowań, które mogą zaszkodzić działaniu sieci. Z tego powodu wartość tokenów jest lokowana w stakingu.

Węzeł, który chce wejść do sieci, może to zrobić swobodnie poprzez umieszczenie i zablokowanie pewnej ilości tokenów. Nie można ich ruszyć przez okres czasu określony przez posiadacza tokena – minimum 2 tygodnie.

Sieć posiada walidatorów i delegatów. Walidatorzy są odpowiedzialni za zabezpieczanie sieci, tworzenie nowych bloków i przetwarzanie transakcji. Z drugiej strony, delegat jest właścicielem tokena AVAX, który chce uczestniczyć w stakingu, ale wybiera zaufanie do istniejącego węzła walidacji poprzez delegację.

Minimalna ilość, którą musi posiadać walidator to 2000 AVAX w stakingu. Natomiast minimalna ilość, którą trzeba zdelegować to 25 AVAX.

W przeciwieństwie do innych systemów, które również proponują mechanizm POS, AVAX nie wprowadza żadnych kar dla stakerów. Dlatego też, całkowita kwota AVAX zdeponowana przez walidatora jest zwracana w całości po zakończeniu okresu stakowania.

Staking oferuje oprocentowanie pomiędzy 9,32% a 11,1%. Jeśli użytkownik chce uzyskać najwyższą stopę zysku, musi zablokować swoje tokeny na cały rok. Obecnie istnieje 976 walidatorów bloków, a liczba ta cały czas rośnie. Zdecydowana większość z nich uczestniczy w konsensusie, który zatwierdza transakcję.

Ekosystem Avalanche

Ekosystem Avalanche jest młody, ale bardzo bogaty. Znajdziemy w nim platformy skupione na grach, takie jak AvaxCells, Avaxstars, czy Polyient Games. Projekty skupione na NFT, takie jak rynek 420Swap, platforma kolekcjonowania generatywnego Cryptoseals, czy rynki predykcji, takie jak Prosper.

Avalanche to zróżnicowany ekosystem. Obejmuje on jednak kilka projektów poświęconych zdecentralizowanym finansom. Biorąc pod uwagę, że sektor ten odnotował gwałtowny boom w ostatnim roku, nierzadko można zaobserwować, że projekty, które przyciągnęły najwięcej uwagi, oferują produkty związane z finansami.

Markr

Markr to agregator yield farmingu dla wszystkich projektów, które działają w sieci Avalanche. Platforma oferuje ranking platform DeFi w sieci uporządkowanych według łącznej wartości zdeponowanych środków. W tym samym interfejsie dodaje również wszystkie możliwości yield farmingu dla projektów z rankingu.

Yield Yak

Yield Yak jest jedną z tych, które mają największą trakcję. Platforma jest na drugim miejscu pod względem całkowitej zdeponowanej wartości po Pangolin. Jej główny produkt, YY Farms, jest autokomponentem, który generuje odsetki automatycznie składane z nagród uzyskanych przez yield farming w różnych protokołach sieci Avalanche.

Farmy Yield Yak pozwalają użytkownikom deponować aktywa, aby zarobić więcej tego aktywa. Podczas dokonywania depozytu, depozyty każdego użytkownika są łączone z depozytami innych użytkowników. Podczas wykonywania łącznego yield farmingu, wzrasta złożone oprocentowanie, a wraz z nim zyski.

Gondola Finance

Jako czwarty w kolejności i z ponad 13 milionami dolarów zdeponowanymi na platformie, Gondola finance oferuje swoim użytkownikom możliwość wymiany tokenów powiązanych z aktywami materialnymi, takimi jak wszelkiego rodzaju stablecoiny. Ponadto, jego celem jest stworzenie mostu, który rozwiązuje fragmentację płynności, która jest oddzielona w różnych blockchainach.

Snowball Network

Na koniec warto zwrócić uwagę na Snowball Network. Jest to projekt oparty na Pickle Finance, który na swojej platformie posiada przeszło 14 milionów w depozytach. Snowball generuje strategie na podstawie możliwości Pangolin w zakresie yield farmingu. Dodatkowo pozwala użytkownikom na obniżenie kosztów generowania złożonych odsetek w sposób zautomatyzowany i z dużą częstotliwością.

Pangolin

Pangolin to zdecentralizowana giełda (DEX), która działa na Avalanche. Wykorzystuje ten sam model zautomatyzowanego animatora rynku (AMM), co Uniswap.

Pangolin posiada natywny token zarządzania o nazwie PNG, który jest w pełni dystrybuowany przez społeczność. Giełda oferuje możliwość wymiany wszystkich tokenów wyemitowanych w Ethereum i Avalanche. Pangolin oferuje trzy główne korzyści: szybkie i tanie operacje, rozwój napędzany przez społeczność oraz sprawiedliwą i otwartą dystrybucję tokenów.

Obecnie według CoinGecko, Pangolin jest 23 DEXem pod względem dziennego wolumenu transakcji. Jest to niewątpliwie rodzimy DEX Avalanche z najwyższym wolumenem. Na platformie codziennie dokonywane są transakcje o wartości 126 milionów dolarów.

Obecnie w Avalanche istnieje wiele wariantów w obszarze zdecentralizowanych giełd. Ekosystem ten dopiero się narodził, a wiele z nich jest nieznanych i oferuje ograniczoną płynność.

Do najbardziej znaczących należy Penguin finance. Łączna wartość zdeponowana w jej funduszach wynosi ponad 22 miliony dolarów. Jest to bardzo mało w porównaniu z ponad 200 milionami dolarów zdeponowanymi w Pangolin. Inne opcje to Lydia finance z ponad 6 milionami dolarów i Baguette exchange z ponad 5 milionami dolarów.

Należy zauważyć, że inne DEX’y, takie jak SushiSwap czy Beefy Finance, pomimo tego, że są natywne dla innych sieci, takich jak Ethereum czy Binance Smart chain, włączyły sieć Avalanche do swoich systemów.

Portfele

Avalanche ma kilka opcji, jeśli chodzi o przechowywanie krypto aktywów. Każdy użytkownik może w prosty sposób skonfigurować Metamask do pracy w sieci Avalanche.

Ponadto, sieć posiada oficjalny portfel stworzony przez ten sam zespół, Avalanche Wallet. Inną opcją dla tych użytkowników, którzy decydują się na portfel online, jest Sinzu. Dla tych użytkowników, którzy trzymają swoje kryptowaluty w zimnych portfelach, Ledger oferuje już kompatybilność z tą siecią.

Przyszłość Avalanche

Pomimo tego, że Avalanche jest dość nową platformą, poczyniła spore postępy w przestrzeni DeFi. W ciągu niespełna roku od uruchomienia mainnetu, Avalanche zebrał pozytywny odzew i integrację.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
0c40e58cd907ed63ed008289360dbd5b.jpg
Albert Dansa
Albert Dansa es un entusiasta de la tecnología y de todo lo disruptivo, lleva desde 2017 como inversor en el ecosistema blockchain, y estudiando y monitorizando continuamente el sector de las finanzas descentralizadas. Estudió filosofía y música en Barcelona, amante del conocimiento y de todo aquello que pueda hacer evolucionar al ser humano.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane