EXCLUSIVE AMLD6 – dokument, którego boi się branża krypto

Aktualizowany przez Zerelik Maciej
W SKRÓCIE
  • Artykuł gościnny, napisany przez Marcina Danieckiego.
  • Dyrektywa AMLD6 wprowadza między innymi unijnego regulatora branży.
  • Zostanie przyjęty model unitarny.
  • promo

    Uzyskaj dostęp do ponad 70 CFD na topowe kryptowaluty z zerowymi prowizjami i ultrawąskimi spreadami

Artykuł gościnny, odnośnie dyrektywy AMLD6. Dyrektywa wprowadza między innymi unijnego regulatora branży ora model unitarny.

Czego boi się branża krypto?

Dokument, którego boi się branża krypto, to tzw. VI dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w branży nazywana “AMLD6”). W jednym ze swoich celów wprowadza m.in. unijnego regulatora, pod nazwą urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism, ‘AMLA’).

Dlaczego branża się boi? Ponieważ AMLA (branża ma nadzieję na wieloletnie konstytuowanie się tego organu) swoim nadzorem obejmie także bezpośrednio działające w niej firmy, jako dostawców usług finansowych.

Z tym, że firmy te znajdować się będę w kategorii “wysokiego ryzyka”. Pojęcie “wysokie ryzyko” w nomenklaturze przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, co do zasady dotyczące procedury badania klienta, w kontekście proponowanych rozwiązań oznacza mniej więcej tyle co “omal wyjęty spod prawa” i ma ono odniesienie instytucjonalne.

Do tej pory było tak, że w ramach krajowego nadzoru każdy podmiot swoimi metodami układał swoje “wewnętrzne” stosunki z krajowymi regulatorami, powodując że było w sumie ponad 20 różnych praktyk i zasad.

Model unitarny

W momencie przyjęcia modelu unitarnego (a nie rozproszonego) owo “układanie się” może być wybitnie utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Stąd być może taka obecna drażliwość środowiska przed szansami powodzenia wykreowania tak unitarnego i egalitarnego rozwiązania. Zaczynają się już pojawiać różne środowiskowe wezwania i apele, by działając na zasadzie “wszystkie ręce na pokład” zapewnić skuteczny odpór zapędom unijnym.

Ponoć “na wagę złota” sensu largo (lub złotówek – sensu stricte) staje się wspólne skrzyknięcie, by przystępując do takich lub owych organizacji osiągnąć te cele. To zastanawia trochę, bo niektóre z tych organizacji – mimo zaproszenia w marcu 2020 r. do publicznych konsultacji – przy implementowaniu niedawno co znowelizowanej ustawy AML, która w pakiecie weszła w życie ub.r., nie pokwapiły się, by przedstawić do jej projektu swojego stanowiska.

Marcin Daniecki, przyjaciel branży.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.