Zobacz więcej

Wszyscy komentują te 3 teorie wyjaśniające szok podaży Bitcoina

4 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • 3 teorie Bitcoina: Marc van der Chijs przewiduje znaczny wzrost ceny Bitcoina z powodu napływu funduszy ETF i zbliżającego się halvingu.
  • Andrew Kang podkreśla niedoceniany globalny przepływ kapitału do Bitcoina, spodziewając się wysokiego długoterminowego popytu.
  • Ric Edelman prognozuje, że do 2025 r. doradcy finansowi zainwestują ponad 150 mld USD ze względu na zainteresowanie instytucjonalne.
  • promo

Niedawne wydarzenia wzbudziły zainteresowanie zarówno inwestorów kryptowalutowych, jak i analityków. Niezwykły wzrost popytu na spotowe fundusze ETF Bitcoina (fundusze giełdowe) w Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z przewidywanym zmniejszeniem tempa wprowadzania nowych BTC do obiegu po nadchodzącym wydarzeniu halvingu, może wywołać znaczny szok podażowy, który może zasadniczo przekształcić rynek kryptowalut. Przedstawiamy 3 teorie wzrostu Bitcoina.

W miarę jak spekulacje się nasilają, eksperci przedstawiają przekonujące teorie, które dają potencjalny wgląd w przyszłość ceny Bitcoina i jego implikacje dla globalnej gospodarki.

Teoria 1: Napływ funduszy ETF Bitcoin napędza popyt

Marc van der Chijs, holenderski przedsiębiorca i globalny inwestor, który uważnie przygląda się rynkowi kryptowalut, przedstawiał wnikliwą analizę Bitcoina w świetle ostatniego zatwierdzenia funduszy ETF i przewidywanych skutków halvingu Bitcoina. Jego obserwacje zapewniają szczegółowe spojrzenie na popyt rynkowy, ograniczenia podaży i potencjalną trajektorię cen Bitcoina.

Van der Chijs podkreślił znaczący wpływ napływu funduszy ETF Bitcoin na cenę kryptowaluty. Zauważył bezpośrednią korelację między tymi napływami a dziennymi wzrostami cen. Ponadto przypisał 2% wzrost ceny Bitcoina popytowi związanemu z ETF. Jest to szczególnie godne uwagi w okresach rozliczeń przedrynkowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie ogłoszone wpływy mają tendencję do prewencyjnego podnoszenia ceny.

Bitcoin Price Performance
Wyniki cenowe Bitcoina. Źródło: TradingView

Jednym z intrygujących aspektów analizy van der Chijsa jest identyfikacja “nieefektywności rynku”. Nieefektywność ta wynika z przewidywalnego charakteru wzrostu cen po ogłoszeniu napływu funduszy ETF. Van der Chijs uznał potencjał zysku w handlu tym wzorcem, podkreślając wpływ funduszy ETF na Bitcoina.

Van der Chijs dalej zagłębił się w nierównowagę podaży i popytu, zaostrzoną przez napływ funduszy ETF. Wskazał, że popyt ze strony funduszy ETF znacznie przewyższa podaż nowo utworzonych Bitcoinów. W związku z tym tworzy to sytuację, w której ceny są wymuszane w górę, ponieważ sprzedający oczekują wyższych cen.

Oczekuje się, że ta nierównowaga nasili się wraz ze zbliżającym się halvingiem nagród za wydobycie Bitcoinów. Zmniejszy to dzienną podaż nowych Bitcoinów o połowę, dodatkowo wzmacniając szok podażowy. Van der Chijs wyjaśnił:

“Myślę, że jesteśmy tutaj na niezbadanym terytorium, ale uważam, że średni wzrost o 1000 USD na dzień handlowy w ciągu najbliższych tygodni jest bardzo prawdopodobny…. Oznacza to, że o ile nie dojdzie do czarnego łabędzia, zobaczymy nowy rekord wszechczasów przed spadkiem o połowę, a być może osiągniemy 100 000 USD już w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.”

Teoria 2: Niedoszacowany globalny przepływ kapitału

Andrew Kang, współzałożyciel Mechanism Capital, również przedstawił szersze spojrzenie na potencjalny wzrost Bitcoina. Podkreślił niedocenianą skalę globalnego kapitału i jego przepływ do kryptowalut. Analiza Kanga szacuje długoterminowy popyt na Bitcoina napędzany przez ogromny zagregowany dochód i kapitał na całym świecie.

Kang wykorzystał średni dochód gospodarstwa domowego w USA jako punkt wyjścia do ekstrapolacji globalnego zagregowanego dochodu. Następnie zasugerował oszałamiającą kwotę 52 bilionów dolarów potencjalnej mocy inwestycyjnej na całym świecie. Liczba ta podkreśla ogromny rezerwuar kapitału, który może napłynąć do kryptowalut, znacznie wykraczający poza to, co wielu inwestorów może obecnie postrzegać.

Nawet przy konserwatywnych szacunkach dotyczących rocznej alokacji 1% globalnego dochodu na Bitcoina, przekłada się to na około 52 miliardy dolarów siły nabywczej dla BTC rocznie lub 150 milionów dolarów dziennie. Co więcej, szacunki te nie uwzględniają wyższych alokacji, które prawdopodobnie przeznaczą entuzjaści i inwestorzy instytucjonalni.

Percentage Distribution of Household Income
Procentowy rozkład dochodów gospodarstw domowych. Źródło: Statista

Kang poruszył również transformacyjny wpływ ETF-ów Bitcoina na rynek. Przed zatwierdzeniem tych ETF-ów istniał już stały popyt na Bitcoina, który przyczynił się do jego wzrostu jako aktywa o wartości biliona dolarów. Oczekuje się, że wprowadzenie ETF-ów jeszcze bardziej zwiększy ten popyt. Zwłaszcza, że dzienne wpływy przekroczyły wstępne szacunki, co wskazuje na potencjał jeszcze większych dziennych kwot inwestycji. Kang powiedział:

“Nadal uważam, że uruchomienie ETF nie jest porównywalne z poprzednimi wydarzeniami, takimi jak kontrakty terminowe CME, IPO Coinbase itp. I nie spędzamy żadnego czasu poniżej 40 000 USD. [W lutym zobaczymy] 50 000 – 60 000 USD, a w marcu [nowy rekord wszech czasów].”

Teoria 3: Długoterminowy napływ inwestorów instytucjonalnych

Ric Edelman, założyciel Digital Assets Council of Financial Professionals, przedstawił perspektywiczne spojrzenie na napływ inwestycji instytucjonalnych i indywidualnych doradców w Bitcoin, szczególnie za pośrednictwem funduszy ETF. Jego argumentacja opiera się na przewidywaniu znaczącej zmiany w doradztwie finansowym, koncentrując się na roli aktywów cyfrowych.

Ponadto Edelman podkreślił, że niezależni doradcy finansowi, którzy łącznie zarządzają aktywami o wartości około 8 bilionów dolarów, są coraz bardziej zainteresowani alokacją części swoich portfeli do funduszy ETF Bitcoin. Zmiana ta wskazuje na szerszą akceptację i uznanie potencjału aktywów cyfrowych do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych i zwiększenia zwrotów.

Edelman powołuje się na ankiety branżowe przeprowadzone przez Digital Assets Council of Financial Professionals i Bitwise. Zauważył, że trzy czwarte doradców jest skłonnych przeznaczyć środki na fundusze ETF Bitcoin. Ten konsensus wśród doradców odzwierciedla rosnące zaufanie do stabilności i przyszłego wzrostu aktywów cyfrowych, pomimo ich nieodłącznej zmienności i rodzących się ram regulacyjnych.

Analityk wykonał prostą arytmetykę opartą na ankietach. Edelman prognozuje ponad 150 miliardów dolarów całkowitego napływu do aktywów cyfrowych do końca 2025 roku. Liczba ta wynika ze średniej alokacji w wysokości 2,5% aktywów zarządzanych przez 77% niezależnych doradców.

Tak znaczny napływ kapitału potwierdziłby, że rynek kryptowalut jest podstawą portfeli inwestycyjnych i potencjalnie znacznie podniósłby cenę i płynność Bitcoina. Edelman powiedział:

“Przewiduję, że zanim dotrzemy do końca 2025 roku, mówimy o 2 latach, zobaczymy całkowity napływ ponad 150 miliardów dolarów. Obecnie jest to tylko 5 miliardów dolarów.”

Łącznie te 3 teorie podkreślają istotny trend. Szok podażowy Bitcoina jest odzwierciedleniem głębszych sił ekonomicznych.

Aby zapoznać z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Maj 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane